nộp thuế điện tử

Lọc bài viết theo:

Hiện nay, đã có 30 ngân hàng hỗ trợ nộp thuế điện tử 24/7 15/01/2020

Mới đây, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 31/TCHQ-TXNK thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Cập nhật danh sách ngân hàng hỗ trợ nộp thuế điện tử 24/7 14/11/2019

Tại Công văn 7097/TCHQ-TXNK ban hành ngày 12/11/2019 và Công văn 6995/TCHQ-TXNK ban hành ngày 07/11/2019, Tổng cục Hải quan đã bổ sung thêm một số ngân hàng có thể hỗ trợ cho người nộp thuế 24/7.

Từ 05/11, mỗi doanh nghiệp sẽ có tới 11 tài khoản thuế điện tử 04/11/2019

Thông tư 66/2019/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/9/2019 vừa qua sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mai - 05/11/2019.

Danh sách 26 ngân hàng hỗ trợ nộp thuế điện tử 24/7 18/09/2019

Danh sách này được đề cập chi tiết tại Công văn số 5724/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 09/9/2019 vừa qua.

Thêm nhiều ngân hàng phối hợp thu thuế điện tử  02/10/2018

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ra các Công văn bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.