Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13263-9:2020 Phân bón - Phần 9: Xác định độ pH

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13263-9:2020

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13263-9:2020 Phân bón - Phần 9: Xác định độ pH
Số hiệu:TCVN 13263-9:2020Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ngày ban hành:31/12/2020Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13263-9:2020

PHÂN BÓN - PHẦN 9: XÁC ĐỊNH ĐỘ PH

Fertilizers - Part 9: Determination of pH

 

Lời nói đầu

TCVN 13263-9:2020 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 13263:2020 Phân bón, bao gồm các tiêu chuẩn sau.

TCVN 13263-1:2020, Phần 1: Phân bón - Xác định hàm lượng vitamin A bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN 13263-2:2020, Phần 2: Phân bón - Xác định hàm lượng vitamin B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN 13263-3:2020, Phần 3: Phân bón - Xác định hàm lượng vitamin C phương pháp bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN 13263-4:2020, Phần 4: Phân bón - Xác định hàm lượng vitamin E bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN 13263-5:2020, Phần 5: Phân bón - Xác định hàm lượng nhóm auxins bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN 13263-6:2020, Phần 6: Phân bón - Xác định hàm lượng nhóm gibberellin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN 13263-7:2020, Phần 7: Phân bón - Xác định hàm lượng bo hòa tan trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

TCVN 13263-8:2020, Phần 8: Phân bón - Xác định hàm lượng bo hòa tan trong axit bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

TCVN 13263-9:2020, Phần 9: Phân bón - Xác định độ pH

TCVN 13263-10:2020, Phần 10: Phân bón - Xác định tỷ trọng

 

PHÂN BÓN - PHẦN 9: XÁC ĐỊNH ĐỘ PH

Fertilizers - Part 9: Determination of pH

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ pH nước của các loại phân bón ở nhiệt độ 25 °C ± 2 °C sử dụng máy đo pH với điện cực thủy tinh.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, (nếu có).

TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 9486:2018, Phân bón - Lấy mẫu

TCVN 10683:2015 (ISO 8358:1991), Phân bón rắn - phương pháp chuẩn bị mẫu để xác định các chỉ tiêu hóa học và vật lý

3  Nguyên tắc

Phân bón dạng lỏng: đo trực tiếp bằng thiết bị đo pH với điện cực thủy tinh.

Phân bón ở các dạng khác được hòa tan trong nước với tỷ lệ 1:5 theo khối lượng và đo bằng thiết bị đo pH với điện cực thủy tinh.

4  Thuốc thử

4.1  Nước, nước cất phù hợp với TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987) hoặc nước có độ tinh khiết tương đương.

4.2  Bộ dung dịch đệm pH chuẩn có ít nhất 3 chuẩn ở các vùng pH khác nhau.

5  Thiết bị và dụng cụ

Các thiết bị, dụng cụ thông thường trong phòng thử nghiệm và các thiết bị, dụng cụ sau:

5.1  Cân phân tích, độ chính xác 0,0001 g.

5.2  Máy khuấy từ hoặc máy lắc.

5.3  Thiết bị đo pH điện cực thủy tinh.

5.4  Thiết bị điều nhiệt, có thể điều chỉnh được nhiệt độ ở 25 °C ± 2 °C

5.5  Cốc thủy tinh dung tích 50 mL; 100 mL;

5.6  Bình tam giác dung tích 50 mL; 100 mL;

6  Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

6.1  Lấy mẫu

Lấy mẫu theo TCVN 9486:2018

6.2  Chuẩn bị mẫu

6.2.1  Phân bón dạng rắn: Chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 10683:2015.

6.2.2  Phân bón dạng lỏng

6.2.2.1  Dạng dung dịch: Mẫu lấy ban đầu không ít hơn 100 mL, trước khi lấy mẫu để tiến hành phép thử, mẫu phải được lắc đều.

6.2.2.2  Dạng sền sệt: Mẫu lấy ban đầu không ít hơn 200 g, trước khi lấy mẫu để tiến hành phép thử, mẫu phải được trộn đều.

7  Cách tiến hành

7.1  Chuẩn bị mẫu

7.1.1  Mẫu dạng dung dịch

Chuyển một lượng mẫu phân bón lỏng (6.2.2.1) vừa đủ vào cốc (5.5), lắc đều, đưa vào thiết bị điều nhiệt (5.4) ở 25 °C ± 2 °C, để yên mẫu cho đến khi mẫu đạt nhiệt độ 25 °C ± 2 °C, thực hiện tiếp các bước 7.2 và 7.3.

7.1.2  Mẫu dạng rắn và dạng sền sệt

Chuyển một lượng mẫu phân bón dạng rắn (6.2.1) và dạng lỏng sền sệt (6.2.2.2) đã được xác định khối lượng vào bình tam giác (5.6), thêm một khối lượng nước gấp năm lần khối lượng mẫu thử (tỷ lệ khoảng 1:5 theo khối lượng);

Trộn hỗn hợp trên máy khuấy từ hoặc máy lắc trong khoảng 30 min. Sau đó đưa vào thiết bị điều nhiệt (5.4) ở 25 °C ± 2°C, để yên mẫu cho đến khi mẫu đạt nhiệt độ 25 °C ± 2 °C, dung dịch thu được dùng để xác định pH;

Thực hiện tiếp các bước 7.2 và 7.3.

7.2  Hiệu chuẩn và điều chỉnh thiết bị đo

Hiệu chuẩn máy đo pH theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng các dung dịch đệm pH chuẩn (4.2) gần với pH của dung dịch mẫu.

Rửa điện cực pH giữa các lần đo và sau khi đo bằng nước (4.1).

Sau thi thực hiện phép đo, điện cực pH phải được bảo quản trong dung dịch KCI 3M.

7.3  Phép đo mẫu

Nhúng điện cực vào cốc chứa dung dịch mẫu, đọc giá trị pH.

Nếu thay đổi dung dịch, rửa điện cực pH và bình đo bằng nước (4.1) và sau đó, đo dung dịch tiếp theo.

8  Biểu thị kết quả

Báo cáo kết quả giá trị pH chính xác đến hai số thập phân.

Giá trị nhiệt độ đo.

VÍ DỤ: Giá trị pH = 9,82

Nhiệt độ đo = 25,0 °C.

9  Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:

a) Viện dẫn tiêu chuẩn này;

b) Đặc điểm nhận dạng mẫu;

c) Kết quả thử nghiệm;

d) Mọi thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc được coi là tùy chọn và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm;

e) Ngày thử nghiệm.

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1]  Testing Methods for Fertilizers (2018) [Các phương pháp thử nghiệm đối với phân bón (2018)]

[2]  TCVN 5979:2007 Chất lượng đất - Xác định pH

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
Vui lòng đợi