Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11735:2016 Thuốc bảo vệ thực vật-Xác định hàm lượng hoạt chất butachlor

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11735:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11735:2016 Thuốc bảo vệ thực vật-Xác định hàm lượng hoạt chất butachlor
Số hiệu:TCVN 11735:2016Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ngày ban hành:30/12/2016Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11735:2016

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT BUTACHLOR

Pesticides - Determination of butachlor content

 

Lời nói đầu

TCVN 11735:2016 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT BUTACHLOR

Pesticides - Determination of butachlor content

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký khí để xác định hàm lượng hoạt chất butachlor trong sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có chứa butachlor.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sa đổi (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

3  Nguyên tắc

Hàm lượng butachlor được xác định bằng phương pháp sắc ký khí, với detector ion hóa ngọn lửa (FID). Dùng dioctylphthalat (DOP) làm chất nội chuẩn. Kết quả được tính dựa trên sự so sánh giữa t số số đo diện tích pic mẫu thử với pic nội chuẩn và tỷ số số đo diện tích pic chất chuẩn với pic nội chuẩn.

4  Thuốc thử

Chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích, nước ít nhất đạt loại 3 của TCVN 4851 (ISO 3696) trừ khi có quy định khác.

4.1 Chất chuẩn butachlor, đã biết hàm lượng

4.2  Chất nội chuẩn dioctylphthalate (DOP), 99%.

4.3  Dung dịch nội chuẩn, nồng độ 12,0 mg/ml.

Dùng cân phân tích (5.4) cân khoảng 1,20 g chất nội chuẩn DOP (4.2) chính xác đến 0,0001 g, cho vào bình định mức 100 ml (5.1), hòa tan và định mức đến vạch bằng axeton (4.4).

4.4  Axeton, dùng cho sắc ký khí.

4.5  Khí nitơ, có độ tinh khiết không nhỏ hơn 99,9%.

4.6  Khí hydro, có độ tinh khiết không nhỏ hơn 99,9%.

4.7  Không khí nén, dùng cho máy sắc ký khí.

4.8  Dung dịch chuẩn làm việc

Dùng cân phân tích (5.4) cân khoảng 0,010 g chất chuẩn butachlor (4.1) chính xác đến 0,00001 g vào bình định mức 10 ml (5.1), dùng pipet (5.2) thêm chính xác 1 ml dung dịch nội chuẩn (4.3), hòa tan và định mức đến vạch bằng axeton (4.4).

CHÚ THÍCH: Chất chuẩn chuẩn bảo quản trong t lạnh phải được đưa về nhiệt độ phòng trước khi cân.

5  Dụng cụ, thiết bị

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường của phòng thử nghiệm và cụ thể như sau:

5.1  Bình định mức, dung tích 10 ml, 100 ml.

5.2  Pipet, dung tích 1 ml.

5.3  Xyranh, dung tích 10 μl, chia vạch đến 1 μl.

5.4  Cân phân tích, có độ chính xác đến 0,00001 g.

5.5  Màng lọc, PTFE, có cỡ lỗ 0,45 μm.

5.6  Máy siêu âm.

5.7  Thiết bị sắc ký khí, được trang bị như sau:

- detector ion hóa ngọn lửa (FID):

- bộ bơm chia dòng và không chia dòng;

- cột mao quản ZB-50 (50% phenyl, 50% methylpolysiloxane), có chiều dài 30 m, đường kính trong 0,32 mm, chiều dày pha tĩnh 0,25 μm hoặc loại tương đương;

- bộ bơm mẫu tự động hoặc bơm mẫu bằng tay;

- máy vi tính hoặc máy tích phân.

6  Cách tiến hành

6.1  Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

6.1.1  Lấy mẫu

Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này, nên lấy mẫu theo quy định trong Phụ lục A của TCVN 8143:2009[1].

6.1.2  Chuẩn bị mẫu

Mẫu thử phải đồng nhất trước khi cân: Đối với mẫu dạng lỏng phải lắc đều, nếu bị đông đặc do nhiệt độ tan chảy thấp cần được làm ở nhiệt độ phòng; đối với mẫu dạng bột, hạt phải được trộn đều.

6.1.3  Chuẩn bị dung dịch mẫu thử

Dùng cân phân tích (5.4) cân mẫu thử có chứa khoảng 0,012 g hoạt chất butachlor chính xác đến 0,00001 g vào bình định mức 10 ml (5.1), dùng pipet (5.2) thêm chính xác 1 ml dung dịch nội chuẩn (4.3), định mức đến vạch bằng axeton (4.4), đặt vào máy siêu âm (5.6) siêu âm để hòa tan, đuổi bọt khí. Lọc dung dịch qua màng lọc 0,45 μm (5.5) trước khi bơm vào máy (nếu cần).

6.2  Xác định hàm lượng hoạt chất

6.2.1  Điều kiện phân tích

- cài đặt chương trình nhiệt độ cột:

- Nhiệt độ đầu:

170 °C

- Nhiệt độ cuối:

300 °C

- Tốc độ tăng nhiệt độ:

30 °C/min

- Thời gian giữ nhiệt độ đầu:

0,5 min

- Thời gian giữ nhiệt độ cuối:

6 min

- nhiệt độ buồng bơm mẫu:

250 °C

- nhiệt độ detector:

300 °C

- khí mang nitơ:

1,8 ml/min

- khí hydro:

25 ml/min

- khí nén:

200 ml/min

- khí nitơ b trợ cho detector:

30 ml/min

- thể tích bơm mẫu:

1 μl

- tỷ lệ chia dòng:

20 : 1

6.2.2  Xác định

Dùng xyranh (5.3) bơm dung dịch chuẩn làm việc (4.8) cho đến khi tỷ số của số đo diện tích pic chất chuẩn và pic nội chuẩn thay đổi không lớn hơn 1%. Sau đó, bơm lần lượt dung dịch mẫu thử (6.1.3), lặp lại 2 lần.

7  Tính kết quả

Hàm lượng hoạt chất butachlor trong mẫu, biểu thị bằng phần trăm khối lượng (%) được tính theo công thức (1):

(1)

Trong đó:

Fm là giá trị trung bình của tỷ số số đo diện tích của pic mẫu thử với pic nội chuẩn;

Fc là giá trị trung bình của tỷ số s đo diện tích của pic chất chuẩn với pic nội chuẩn;

mc là khối lượng chất chuẩn, tính bằng gam (g);

mm là khối lượng mẫu thử, tính bằng gam (g).

P là độ tinh khiết của chất chuẩn, tính bằng phần trăm (%).

8  Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

a) mọi thông tin cần thiết về việc nhận biết đầy đủ mẫu thử;

b) phương pháp lấy mẫu đã sử dụng;

c) phương pháp thử đã sử dụng và viện dẫn tiêu chuẩn này;

d) mọi thao tác không được quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc những điều được coi là tự chọn, và bất kỳ chi tiết nào có ảnh hưởng đến kết quả;

e) kết quả thử nghiệm thu được.

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TCVN 8143: 2009, Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất cypermethrin.

[2] CIPAC, volume H, 1998

[3] FAO specifications for plant protection products, 1992

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
Vui lòng đợi