Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8761-2:2020 Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng các loài cây lâm sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8761-2:2020

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8761-2:2020 Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 2: Nhóm các loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy hạt và lấy quả
Số hiệu:TCVN 8761-2:2020Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ngày ban hành:29/09/2020Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8761-2:2020

GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

PHẦN 2: NHÓM LOÀI CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ THÂN GỖ LẤY HẠT VÀ LẤY QUẢ

Forest tree cultivars - Testing for Value of Cultivation and Use
Part 2: Non - Timber Forest tree for fruit and seed Products

 

Lời nói đu

TCVN 8761-2 : 2020 do Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ Tiêu chuẩn TCVN Giống cây Lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) gồm 3 phần:

TCVN 8761-1 : 2017, phần 1 : Giống cây Lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Nhóm các loài cây lấy gỗ.

TCVN 8761-2 : 2020, phần 2 : Giống cây Lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Nhóm các loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy hạt và lấy quả.

TCVN 8761-3 : 2020, phần 3 : Giống cây Lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Nhóm các loài cây ngập mặn.

 

GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
 PHẦN 2: NHÓM LOÀI CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ THÂN GỖ LẤY HẠT VÀ LẤY QUẢ

Forest tree cultivars - Testing for Value of Cultivation and Use
Part 2: Non - Timber Forest tree for fruit and seed Products

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu về bố trí khảo nghiệm, các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá kết quả khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) đối với nhóm loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy quả và lấy hạt.

2  Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ sau:

2.1

Cây lâm sản ngoài gỗ (Plants of Non-timber forest products)

Cây lâm nghiệp cung cấp các sản phẩm lâm sản không phải là gỗ.

2.2

Giống khảo nghiệm (Testing cultivar)

Giống cây trồng lâm nghiệp mới được đưa vào để khảo nghiệm.

2.3

Cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ ly quả và lấy hạt

Cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ cung cấp các sản phẩm là quả và hạt.

2.4

Giông cây trồng lâm nghiệp mới (New forest tree cultivar)

Giống mới được chọn tạo hoặc giống mới nhập lần đầu, chưa có tên trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp đã được công bố.

2.5

Giống đối chng (Control cultivar)

Giống cùng loài hoặc cùng chi với giống khảo nghiệm đã được công nhận hoặc giống đang được gieo trồng phổ biến tại địa phương. Chất lượng của giống đối chứng phải tương đương với các giống khảo nghiệm.

2.6

Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - VCU (Testing for Value of Cultivation and Use)

Quá trình đánh giá giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống cây trồng lâm nghiệp mới trong điều kiện và thời gian nhất định nhằm xác định năng suất, chất lượng và tính thích ứng hoặc tính chng chịu sâu bệnh hoặc điều kiện bất thuận.

Khảo nghiệm VCU cây lâm nghiệp bao gồm khảo nghiệm loài, khảo nghiệm xuất xứ, khảo nghiệm hậu thế và khảo nghiệm dòng vô tính.

2.7

Khảo nghiệm loài - xuất xứ (Species - provenance test)

Khảo nghiệm so sánh các loài và các xuất xứ của loài trong một hoặc một số điều kiện lập địa nhất định nhằm chọn được những loài và xuất xứ có các tính trạng mong muốn.

2.8

Khảo nghiệm hậu thế (Progeny test)

Khảo nghim so sánh cây hạt thế hệ sau của các cây giống đã được chọn lọc và đánh giá nhằm chọn được cây giống có khả năng di truyền các đặc tính mong muốn cho đời sau.

2.9

Khảo nghiệm dòng vô tính (Clonal test)

Khảo nghiệm đánh giá các dòng vô tính mới chọn tạo so với giống đã có hoặc giống đang được gieo trồng phổ biến tại địa phương.

2.10

Xuất xứ (Provenance)

Địa điểm của cây mẹ lấy vật liệu giống (hạt, hom, cành, mô). Xuất xứ nguyên sinh là nơi lấy giống từ rừng tự nhiên, trong trưng hợp này xuất xứ đồng nghĩa với nguồn gốc. Xuất xứ thứ sinh là nơi lấy giống từ rừng trồng.

2.11

Cây trội lâm sản ngoài gỗ (Plus tree)

Những cây riêng biệt được lựa chọn căn cứ vào những đặc điểm ưu trội được đánh giá theo mục tiêu sản phẩm cần đạt.

2.12

Dòng vô tính (Clone)

Tất cả các cây được sinh sản hoặc nhân giống bằng phương pháp vô tính (nuôi cấy mô, giâm hom, ghép, chiết) từ cùng một cây mẹ.

3  Bố trí khảo nghiệm

3.1

Khảo nghiệm loài

Theo khối ngẫu nhiên, tối thiểu 3 lần lặp lại, mỗi lần ít nhất là 25 cây cho 1 giống khảo nghiệm, bố trí trồng trong 5 hàng, mỗi hàng 5 cây.

3.2

Khảo nghiệm xuất xứ

Theo khối ngẫu nhiên, tối thiểu 4 lần lặp lại, mỗi lần ít nhất 49 cây cho 1 giống khảo nghiệm, bố trí trồng trong 7 hàng, mỗi hàng 7 cây.

3.3

Khảo nghiệm hậu thế

Theo khối ngẫu nhiên (hàng - cột), tối thiểu 8 lần lặp lại, mỗi lần ít nhất 3 cây cho 1 giống khảo nghiệm; bố trí trồng thành 1 hàng.

3.4

Khảo nghiệm dòng vô tính

Theo khối ngẫu nhiên, tối thiểu 4 lần lặp lại với tổng số ít nhất 10 cây cho 1 giống khảo nghiệm, bố trí trồng thành 1 hàng.

4  Thời gian khảo nghiệm

Tối thiểu phải có 2 vụ liên tục được thu hoạch cho sản phẩm ổn định.

5  Các chỉ tiêu đánh giá giống khảo nghiệm

Các ch tiêu đánh giá giống khảo nghiệm và phương pháp xác định tại Bảng 1:

Bảng 1 - Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá giống khảo nghiệm

TT

Ch tiêu

Thời điểm

Đơn v tính/Điểm

Trạng thái biểu hiện (đối với chỉ tiêu quan sát)

Phương pháp xác định

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Tỷ lệ sống

Định kỳ hàng năm

%

 

Đếm số cây sống tính theo công thức:

- T: Tỷ lệ sống (%)

- N: Số cây hiện tại

- N0: Số cây trồng ban đầu

2

Đường kính tại 1,3m (D1,3) hoặc đường kính gc (D00)

Định kỳ hàng năm

cm

 

Đo đường kính thân cây tại vị trí 1,3 m hoặc đường kính gốc bằng thước kẹp hoặc đo chu vi bằng thước dây có độ chính xác 1 mm. Đo tất cả các cây trong khảo nghiệm.

3

Chiều cao vút ngọn

Định kỳ hàng năm

m

 

Đo chiều cao từ gốc tới đỉnh ngọn bằng các loại thước đo cao có độ chính xác 0,5m. Đo tất cả các cây trong khảo nghiệm.

4

Đường kính tán (Dtán)

Định kỳ hàng năm

m

 

Đo theo hướng Đông-Tây và hướng Nam-Bắc, bằng thước dây có độ chính xác 0,1 m; lấy trị số trung bình theo phương pháp bình quân cộng. Đo tất cả các cây trong khảo nghiệm.

5

Tỷ lệ cây ra hoa

Thời điểm giữa vụ hoa hàng năm

%

Thi điểm có khoảng 50% số cây trong khảo nghiệm có ít nhất 1 hoa n.

Đếm số cây ra hoa tính theo công thức:

- T: Tỷ lệ cây ra hoa (%)

- N: Số cây ra hoa

- N0: Số cây trồng còn sống

6

Tỷ lệ cây đậu quả

Thời điểm cuối vụ quả

%

Thời điểm có khoảng 50% số cây trong khảo nghiệm có ít nhất 1 quả.

Đếm số cây đậu quả tính theo công thức:

- T: Tỷ lệ cây đậu quả (%)

- N: Số cây đậu quả

- N0: Số cây trồng còn sng

7

Năng suất quả hoặc hạt

Sau thu hoạch

kg/ha

 

Cân khối lượng quả hoặc hạt được thu hoạch trên toàn khảo nghiệm và tính theo công thức:

NS (kg/ha) = M * 10.000/S

- M: khối lượng quả hoặc hạt được thu hoạch trên toàn khảo nghiệm (đơn vị tính kg).

- S: diện tích khảo nghiệm (đơn v tính m2).

8

Hình thái quả hoặc hạt

Tại thời điểm đánh giá khảo nghiệm

ngày, tháng

Hình thái, màu sắc v quả hoặc hạt

Quan sát hình thái và màu sắc vỏ quả hoặc hạt tất cả các cây trong khảo nghiệm.

9

Độ đồng đều của quả hoặc hạt

Sau thu hoạch

1

Rất đồng đều

Quan sát độ đồng đều của quả và hạt.

2

Trung bình

3

Không đồng đều

10

Mức độ sâu bệnh hại

Định kỳ hàng năm

%

Không bị sâu, bệnh hại, cây khỏe có trị số R(%) < 10 %

Bị sâu, bệnh hại nhẹ có trị s R(%) từ 10 đến < 25 %

Bị sâu, bệnh hại vừa có trị số R(%) từ 25 đến < 50 %

Điều tra trên toàn khảo nghiệm. Tính mức độ bị sâu bệnh theo công thức:

- R (%) là mức độ bị sâu bệnh

- ni là s cây bị sâu hại ở cấp hại i, có giá trị từ 0 đến 4

- vi là trị số của cấp hại i, có giá trị từ 0 đến 4

- N là tổng số cây điều tra

- V trị số cấp bị hai cao nhất (V=4)

6  Kiểm tra sự sai khác giữa các giống khảo nghiệm

Kim tra sự sai khác giữa các trung bình mẫu về ch tiêu theo dõi theo phương pháp thống kê toán học trong lâm nghiệp.

7  Phương pháp kiểm tra kết quả khảo nghiệm

7.1  Thời điểm kiểm tra

Sau thời điểm đo đếm các chỉ tiêu khảo nghiệm lần cuối tối đa 3 tháng.

7.2  Thời gian khảo nghiệm

Xác định qua hồ sơ/nhật ký khảo nghiệm.

7.3  Bố trí khảo nghiệm, sơ đồ khảo nghiệm

Đối chiếu sơ đồ thiết kế khảo nghiệm với bố trí khảo nghiệm tại hiện trưng.

7.4  Tỷ lệ sống

Đếm số cây còn lại đ xác định tỷ lệ sống ca giống khảo nghiệm và giống đối chứng. Tỷ lệ sống được tính theo công thức tại quy định tại hàng 1 cột 6 Bảng 1.

7.5  Đường kính tại 1,3m hoặc đường kính gốc, chiều cao vút ngọn, đường kính tán

Đo các chỉ tiêu đường kính tại 1,3m (D1.3) hoặc đường kính gốc (D00), chiều cao vút ngọn (Hvn) và đường kính tán (Dtán) toàn bộ số cây của giống khảo nghiệm và giống đi chứng.

7.6  Tỷ lệ cây ra hoa, tỷ lệ cây đậu quả

Đếm s cây ra hoa, số cây đậu quả và số cây trồng còn sống trong khảo nghiệm để tính tỷ lệ cây ra hoa, tỷ lệ cây đậu quả. Tỷ lệ cây ra hoa được tính theo công thức tại quy định tại hàng 5 cột 6 Bảng 1. Tỷ lệ cây đậu quả được tính theo công thức tại quy định tại hàng 6 cột 6 Bảng 1.

7.7  Năng suất quả hoặc hạt

Cân khối lượng quả hoặc hạt được thu hoạch trên toàn khảo nghiệm để tính năng suất quả hoặc hạt cho 1 ha. Sản lượng quả hoặc hạt được tính theo công thức tại quy định tại hàng 7 cột 6 Bảng 1.

7.8  Hình thái và độ đồng đều ca quả hoặc hạt

Quan sát hình thái, màu sắc và độ đồng đều của quả hoặc hạt trong toàn khảo nghiệm sau khi thu hoạch để xác định chất lượng quả hoặc hạt trong khảo nghiệm.

7.9  Mức độ sâu bệnh hại

Quan sát tất cả số cây của giống được chọn để công nhận, tính mức độ sinh vật gây hại theo công thức trong hàng 10 cột 6 bảng 1.

8  Báo cáo kết quả khảo nghiệm

Báo cáo kết quả khảo nghiệm gồm các mục: địa điểm khảo nghiệm, vật liệu giống đưa vào khảo nghiệm; sơ đồ khảo nghiệm; thời gian khảo nghiệm; kết quả đánh giá các chỉ tiêu khảo nghiệm quy định tại Bảng 1; kết luận và kiến nghị; số liệu gốc đo đếm khảo nghiệm.

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2003) - Quyết định số 52/2003/QĐ-BNN ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về khảo nghiệm và công nhận ging cây trồng nông nghiệp mới; Quy định về đặt tên giống cây trồng mới;

[2]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2016) - Quyết định số 4487/QĐ-BNN-KHCN ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng phê duyệt danh mục và kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bổ sung đợt 2 năm 2016 và đợt 1 năm 2017.

[3]. Dự án Lâm sản ngoài gỗ tại Việt Nam pha II (2007). Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam. NXB Bản đồ, Hà Ni, 2007;

[4]. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1-1 : 2008 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 1: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện

[5]. Tiêu chuẩn quc gia TCVN 1-2 : 2008 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: quy định về trình bày và th hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia.

[6]. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8761:2017 - Tiêu chuẩn giống cây lâm nghiệp - Giá trị khảo nghiệm và giá trị sử dụng - Yêu cu kỹ thuật - phần 1: nhóm loài cây ly gỗ.

[7]. Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 147-2006 - Tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp

[8]. Tiêu chuẩn ngành TCN 17:1998 - Tiêu chun công nhận giống cây làm nghiệp.

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
Vui lòng đợi