Tiêu chuẩn ngành 10TCN 920-2:2006 Máy kéo có khoảng cách vết bánh hoặc xích hẹp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 920-2:2006

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 920-2:2006 Máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Máy kéo nông nghiệp - Trục trích công suất phía sau loại 1, 2 và 3 - Phần 2: Máy kéo có khoảng cách vết bánh hoặc xích hẹp, kích thước vỏ bảo vệ và vùng không gian trống
Số hiệu:10TCN 920-2:2006Loại văn bản:Tiêu chuẩn ngành
Cơ quan ban hành: Lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Năm ban hành:2006Hiệu lực:Đang cập nhật
Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

tải Tiêu chuẩn ngành 10TCN 920-2:2006

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN NGÀNH

10TCN 920-2:2006

MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ LỢI - MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - TRỤC TRÍCH CÔNG SUẤT PHÍA SAU LOẠI 1, 2 VÀ 3 - PHẦN 2: MÁY KÉO CÓ KHOẢNG CÁCH VẾT BÁNH HOẶC XÍCH HẸP, KÍCH THƯỚC VỎ BẢO VỆ VÀ VÙNG KHÔNG GIAN TRỐNG

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các kích thước, khẩu độ của vỏ bảo vệ và vùng không gian trống đối với trục trích công suất (TTCS) loại 1 và 2 phía sau máy kéo nông nghiệp, có khoảng cách vết bánh hoặc xích hẹp bằng hoặc nhỏ hơn 1150mm.

2. Tài liệu viện dẫn

● ISO 5673-2:…. Máy kéo và máy nông nghiệp-Trục truyền động từ TTCS và đầu nhận công suất - Phần 2: Đặc điểm kỹ thuật của trục truyền động từ TTCS, vị trí và vùng trống xung quanh đường truyền từ TTCS đến đầu nhận công suất của các thiết bị công tác khác nhau.

ISO 6489-1:.... Xe vận chuyển nông nghiệp-Kết nối cơ học giữa xe kéo và xe được kéo-Phần 1: Kích thước của móc kéo.

● TCVN 1773-1-1999.(ISO 789-1:1990). Máy kéo nông nghiệp - Phương pháp thử - Phần 1: Thử công suất tại trục trích công suất.

● 10 TCN 920-1: 2006 (ISO.500-1:2004(E). Máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi –

Máy kéo nông nghiệp-Trục trích công suất phía sau, loại 1, 2 và 3- Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật chung, yêu cầu an toàn, kích thước vỏ bảo vệ và vùng không gian trống.

● ISO 6489-2: Xe vận chuyển nông nghiệp - Kết nối cơ học giữa xe kéo và xe được kéo - Phần 2: Đặc điểm kỹ thuật của móc kéo dạng quai chữ U.

● ISO 6489-3:Xe vận chuyển nông nghiệp- Kết nối cơ học giữa xe kéo và xe được kéo- Phần 3: Càng kéo máy kéo.

● ISO 6489-4:... Xe vận chuyển nông nghiệp- Kết nối cơ học giữa xe kéo và xe được kéo- Phần 4. Khớp nối kiểu móc vận động viên leo núi.

● ISO 24347:…. Xe vận chuyển nông nghiệp-Kết nôi cơ học giữa xe kéo và xe được kéo- Kích thước cơ cấu khớp cầu (80mm).

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1. Sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa quy định trong tiêu chuẩn 10TCN xxx-1- 2006.

3.2. Máy kéo loại A

Máy kéo nông nghiệp có công suất tại TTCS của máy kéo nhỏ hơn 20 KW (xác định theo TCVN 1773-1-1999), có khoảng cách vết bánh hoặc xích hẹp, cố định hay có thể điều chỉnh nhỏ nhất trên một trục giữa vết bánh hoặc xích bằng hoặc nhỏ hơn 950 mm.

3.3. Máy kéo loại B

Máy kéo nông nghiệp, có khoảng cách vết bánh hoặc xích hẹp, cố định hay có thể điều chỉnh nhỏ nhất trên một trục giữa vết bánh hoặc xích nằm trong giới hạn từ 950 mm đến 1150 mm .

4. Đặc̠điểm kỹ thuật

4.1. TTCS phía sau của máy kéo phải thuộc loại 1 hoặc loại 2 phù hợp với quy định tại bảng 1 trong 10 TCN 920-1: 2006).

5. Yêu cầu chung

Các yêu cầu về an toàn 10 TCN 920-1: 2006 (ISO 500-1-2004).

6. Kích thước khẩu độ vỏ bảo vệ và vùng không gian trống của TTCS

Khẩu độ vỏ bảo vệ và vùng không gian trống xung quanh TTCS phải phù hợp với hình-1 và bảng-1 dưới đây:

Bảng 1- Kích thước kiểm tra khẩu độ của vỏ bảo vệ và vùng không gian trống

Kích thước

(Xem hình- 1),

Trục trích công suất (TTCS) loại 1 và 2

Máy kéo loại A

Máy kéo loại B

amin, mm

76

76

αmin, độ

600

600

βmin, độ

500

500

γmin, độ

450

450

SRrmax, mm

76

76

kmin, mm

70

70

(m±5), mm

110

110

(n±5), mm

80

80

(p±10), mm

180 + 120a

220 + 80a

rmax

76

76

a - Nếu p ≤ 250mm thì vỏ bảo vệ phải dịch chuyển được một phần hoặc toàn bộ để thuận tiện cho việc tháo lắp trục truyền động ( xem 10 TCN 920-1: 2006 (I SO 500-1:2004).

6.1. Vỏ bảo vệ, minh họa trên hình-1 và bảng-2, phải do nhà chế tạo máy kéo cung cấp và phải được lắp chắc chắn vào máy kéo.

CHÚ THÍCH : - Cho phép sử dụng các trang thiết bị bảo vệ tương đương như móc kéo hoặc giá đỡ dạng nửa chữ U thay cho vỏ bảo vệ, nếu đạt được cùng mức độ bảo vệ an toàn và bảo đảm yêu cầu về vùng trống xung quanh trục. Khi đó, phải đảm bảo neo chặt vỏ bảo vệ của trục truyền động.

6.2. Cho phép xê dịch toàn bộ hay một phần vỏ bảo vệ nhưng không tháo khỏi máy kéo, để dễ dàng nối lắp trục truyền động với TTCS. Phần xê dịch của vỏ bảo vệ phải đảm bảo được gắn kết chắc chắn, không bị dịch chuyển trong khi làm việc.

CHÚ THÍCH - Cho phép làm vỏ bảo vệ bằng vật liệu dẻo.

6.3. Cho phép sử dụng vỏ bảo vệ như một bậc thang bước lên máy, khi đó phải đảm bảo độ vững chắc, khả năng chịu được tải trọng tĩnh thẳng đứng bằng 1200 N mà không bị biến dạng dư.

6.4. Phải trang bị bổ sung một nắp chụp tĩnh, kèm theo máy kéo để chụp kín bảo vệ TTCS khi không sử dụng.

7. Kích thước, khẩu độ vỏ bảo vệ và vùng không gian trống của TTCS

7.1. Các kích thước, khẩu độ vỏ bảo vệ và vùng không gian trống xung quanh TTCS phải phù hợp với các trị số ở hình-1 và bảng-2.

7.2. Cho phép áp dụng bổ sung kích thước p=360mm cho TTCS loại 3, và kích thước bằng 290mm đối với những thiết kế máy kéo hiện hành.

Bảng 2- Kích thước kiểm tra khẩu độ của vỏ bảo vệ và vùng không gian trống

Kích thước

Trục trích công suất (TTCS)

Loại 1

Loại 2

Loại 3a

amin, mm

76

76

90

αmin, độ

600

600

600

βmin, độ

500

500

500

γmin, độ

450

450

450

SRrmax, mm

76

76

90

kmin, mm

70

70

80

(m±5), mm

125

125

150

(n±5), mm

85

85

100

(p±10), mm

290

290

360b

rmax

76

76

90

a - Đối với máy kéo đã trang bị TTCS loại 3, có thể sửa lại các kích thước sao cho phù hợp để lắp/sử dụng TTCS loại 1 và 2. Riêng vỏ bảo vệ TTCS là có thể sử dụng được, nếu đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật trong hình-1 và bảng-2 đối với TTCS loại 3.

b - Cho phép áp dụng thêm kích thước 290 mm đối với các thiết kế của máy kéo hiện hành (xem mục 7).

 

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản mới nhất

×
Vui lòng đợi