Thông báo 6099/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 11 năm 2013, triển khai kế hoạch từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
Số: 6099/TB-BNN-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT
 TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 11 NĂM 2013, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỪ NAY ĐẾN TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014
 
 
Ngày 09 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 11. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu; Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Khoa học công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp; các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
Sau khi nghe Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 11 năm 2013 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:
1. Tình hình triển khai công việc được giao trong tháng 11 còn chậm so với kế hoạch đặt ra (như: việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo địa phương triển khai đầy đủ Thông tư 14…). Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 công việc còn nhiều, yêu cầu cao từ người dân đối với thực phẩm an toàn cho tiêu dùng trong dịp Tết, mặt khác trong năm 2014 cần tạo ra sự chuyển biến rõ nét hơn trong quản lý chất lượng, ATTP.
Trước yêu cầu đó, Bộ đề nghị các đơn vị tập trung tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị mình để chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết cuối năm của toàn Ngành. Trong quá trình đánh giá các đơn vị cần xác định tăng cường quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của toàn Ngành cũng như của các đơn vị; tổ chức kiểm điểm sâu sắc; rà soát những tồn tại, yếu kém và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và đưa ra hành động khắc phục cụ thể trong kế hoạch 2014 để chỉ đạo địa phương triển khai. Từ cuộc họp giao ban tháng sau, Cục Quản lý Chất lượng NLTS yêu cầu các đơn vị báo cáo rõ kết quả thực hiện các nhiệm vụ Bộ trưởng giao tại cuộc họp giao ban tháng trước để xử lý nghiêm các đơn vị chậm trễ hoàn thành công việc được giao.
2. Các Tổng cục, Cục chuyên ngành rà soát, đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật năm 2014 và gửi danh sách về Vụ KHCN&MT tổng hợp để Bộ có cơ sở cấp kinh phí triển khai trong năm 2014.
3. Về việc triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT: Các Tổng cục, Cục rà soát, đề xuất sửa đổi các biểu mẫu kiểm tra, đánh giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản còn bất cập (biểu mẫu kiểm tra cơ sở giết mổ GS-GC, phân bón…) và gửi lại Bộ trưởng đồng gửi cho Cục Quản lý CL NLTS trước ngày 30/12/2013 để Cục Quản lý CL NLTS tổng hợp, trình Bộ ban hành trong tháng 1/2014.
4. Các Tổng cục, Cục chuyên ngành gấp rút hoàn thiện các Thông tư còn đang nợ trong kế hoạch xây dựng văn bản QPPL 2013, lưu ý đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục chuyên ngành xây dựng Thông tư quy định trình tự, thủ tục khảo nghiệm, kiểm nghiệm và công bố chất lượng vật tư nông nghiệp. Trong năm 2014, các đơn vị tập trung vào quản lý chất lượng các loại giống vật nuôi, cây trồng, lâm nghiệp. Cục Thú y sớm hoàn thiện trình Bộ xem xét phê duyệt Đề án đảm bảo ATTP trong giết mổ và vận chuyển gia súc, gia cầm.
5. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục chuyên ngành đề xuất lồng ghép tuyên truyền về chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản vào kế hoạch phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật 2014 của Bộ (hạn trước ngày 30/12/2013).
6. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014:
Xác định trọng tâm kiểm tra chất lượng, ATTP các sản phẩm nông sản sau: rau, quả, thịt, cá. Đối với rau quả kiểm tra tại đồng ruộng, chợ đầu mối nông sản. Đối với thịt kiểm tra tại các cơ sở giết mổ, chợ đầu mối. Đối với cá kiểm tra tại các chợ đầu mối. Địa bàn tập trung vào 02 thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận. Cục Quản lý Chất lượng NLTS phối hợp với các đơn vị hướng dẫn cụ thể cho địa phương trước ngày 15/12/2013.
7. Tăng cường nguồn lực:
- Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng NLTS có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương cụ thể về công tác thanh, kiểm tra chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản trong năm 2014 đặc biệt hướng dẫn địa phương xử lý triệt để các đơn vị xếp loại C (xem xét ngừng sản xuất đối với cơ sở tái phạm nhiều và công khai trước truyền thông, người dân…).
- Về phí, lệ phí: Vụ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn của Bộ về việc triển khai Thông tư số 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (trước 31/12/2013).
- Các Tổng cục, Cục chuyên ngành phối hợp với Thanh tra Bộ tiếp tục triển khai Luật Thanh tra và đề xuất danh sách cán bộ, công chức làm thanh tra để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nhiệm vụ thanh tra.
Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC;
- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Cục: QLCLNLS&TS, TT, BVTV, CN, TY, CB TMNLTS&NM, Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Thanh tra Bộ, VP Bộ; TT Tin học & TK;
- Lưu: VT, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Ngô Hồng Giang

thuộc tính Thông báo 6099/TB-BNN-VP

Thông báo 6099/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 11 năm 2013, triển khai kế hoạch từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6099/TB-BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành:23/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi