Thông báo 5644/TB-BNN-VP 2019 sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 5644/TB-BNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG PHÙNG ĐỨC TIẾN TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG LÂM THỦY SẢN

 

Ngày 10/7/2019, Thứ trưng Phùng Đc Tiến đã chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thy sản. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo chất lượng, an toàn thc phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản trong nh vực nông nghiệp và các đơn vị có liên quan thuc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đo Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh Bc Ninh, Đà Nng, thành phHồ Chí Minh; SNông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Quảnchất lượng nông lâm sản và thy sản và một số đơn v liên quan của 63 tỉnh, thành phố trên cnước.

Sau khi nghe báo cáo về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phm và công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết luận như sau:

u tháng đầu năm 2019, công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đã có nhiều tiến bộ, công tác thông tin, truyền thông về ATTP đã được đổi mới, từng bước nâng cao hiệu quả; một số cơ ssản xuất kinh doanh nhỏ bước đầu đã liên kết theo chuỗi để đổi mới công nghệ, kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, kim soát chất lượng sản phm; ATTP nông lâm thy sản được cải thiện so với cùng kỳ năm 2018 to niềm tin ca người tiêu dùng vào nông sản thực phẩm sản xuất trong nước cũng như thtrường xuất khẩu được mở rộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: sn xuất còn nhỏ lẻ, chế biến lc hậu, giá trị gia tăng chưa cao, xuất khẩu sản phẩm thô là chính (chiếm 70%), việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn còn chậm; việc rà soát, loi b các vt tư nông nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh ti Việt Nam chưa được quan tâm thường xuyên; hoạt đng giám sát, cnh báo, thanh tra xử lý vi phạm chưa kịp thi; hệ thống phân phối nông sn còn nhiều bất cp... Vì vậy, sáu tháng cuối năm 2019 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức đ toàn ngành hoàn thành các nhiệm vụ, mc tiêu phát triển ngành nông nghiệp nói chung và công tác đảm bảo chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản nói riêng.

Đkhắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và triển khai hiệu quả công tác quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tập trung các nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 đúng tiến độ, đạt chất lượng, trong đó quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tập trung hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; chủ động rà soát, loại bỏ các loại vật tư nông nghiệp kém chất lượng, không bảo đảm an toàn khỏi danh mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

b) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản; truyền thông, quảng bá các địa chỉ sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; cung cấp kịp thời chính xác thông tin về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

c) Tiếp tục phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai kế hoạch năm 2019 thực hiện Chương trình phối hợp Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020”.

d) Tổ chức giám sát thường xuyên an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định.

đ) Hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, chế biến sâu, giá trị cao và giải quyết kịp thi các vướng mắc về thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu.

2. Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản chủ trì, phối hợp các đơn vị của Bộ và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ động cung cấp thông tin thị trường nông sản định kỳ hàng tháng; định hướng, phổ biến chủ trương của Bộ cũng như thông tin, tình hình, yêu cầu của thị trường xuất khẩu; phổ biến thông tin, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, các quy định kiểm soát xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản của các thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc cho các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Đẩy mạnh công tác tiếp cận, phát triển thị trường đối với các ngành hàng chủ lực và các thị trường lớn, trọng điểm, nhất là thị trường Trung Quốc.

c) Bám sát diễn biến tình hình thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành.

3. Ban Quản lý ATTP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương:

a) Xây dựng, mở rộng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực vùng kết hợp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường. Nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phổ biến, vận động, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp qui mô nhỏ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

b) Phối hợp với Báo, đài địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin quảng bá các địa chỉ sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn; phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sớm triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, đặc biệt là các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ.

c) Triển khai giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định; ưu tiên thanh tra đột xuất các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm nhỏ lẻ nhằm kịp thời phát hiện, truy xuất và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh vi phạm qui định về chất lượng, ATTP.

d) Tổ chức thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và tổ chức vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018.

đ) Kiện toàn tổ chức bộ máy ngành dọc ngay sau khi có hướng dẫn của Chính phủ; tiếp tục duy trì và tăng cường tổ chức bộ máy hiện có; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phm, chế biến và phát triển thị trường tại các tuyến huyện, xã.

e) Tiếp tục duy trì chế độ báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thc phm, chế biến và phát triển thị trường theo đúng quy đnh; nâng cao chất lượng báo cáo, thông tin về công tác quản chất lượng, an toàn thực phẩm và tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản.

g) Kp thi thông tin v các skiện, hoạt đng xúc tiến thương mại và phát triển thị trường ca địa phương, thường xuyên cp nhật diễn biến giá cả một số mặt hàng khi có khó khăn trong tiêu thụ (cung vượt cu hoặc ngược li) và tình hình thu mua ca thương lái tại các địa phương….Đồng thời thông tin, giới thiệu, động viên các doanh nghiệp, HTX, đơn vị ti địa phương tích cực tham gia các hoạt đng XTTM do Bộ chủ trì, tổ chức.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện/.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh: Bắc Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Tổng cục, Cục chuyên ngành thuộc Bộ;
- Các Vụ: KH, TC, PC, KHCN;
- Thanh tra Bộ, VP Bộ;
- Các Trung tâm: THKT, KNQG;
- Lưu: VT, VP(TH), QLCL (100).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Văn Thành

 

 

thuộc tính Thông báo 5644/TB-BNN-VP

Thông báo 5644/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5644/TB-BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:06/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi