Thông báo 4123/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toán thực phẩm nông lâm thủy sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 4123/TB-BNN-VP

Thông báo 4123/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toán thực phẩm nông lâm thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4123/TB-BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành:23/07/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------
Số: 4123/TB-BNN-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2010
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ
AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN
 
 
Ngày 21 tháng 7 năm 2010, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp về tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Lương Lê Phương; đại diện Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi; các Cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối; Các Vụ: Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Khoa học công nghệ và môi trường, Tài chính, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Trung tâm Tin học và thống kê.
Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận:
Thời gian qua, toàn ngành đã triển khai quyết liệt một bước về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông nghiệp theo chỉ đạo của Bộ trưởng tại các văn bản: Thông báo 3488/TB-BNN-VP ngày 17/06/2010 về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; văn bản số 2209/BNN-QLCL ngày 12/07/2010 về việc triển khai công tác tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
Để đáp ứng yêu cầu của sản xuất, tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Các Tổng cục, Cục chuyên ngành:
- Tiếp tục rà soát các quy định/ quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phạm vi đã được phân công. Đề xuất sửa đổi bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn không còn phù hợp và xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần thiết.
- Xây dựng biểu mẫu tiêu chí thống kê điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp/sản phẩm nông lâm thủy sản và tiêu chí đánh giá phân loại cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; góp ý cho dự thảo quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá và phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã dự thảo.
- Chọn nhóm sản phẩm làm thí điểm và địa phương làm thí điểm triển khai nhiệm vụ kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm.
Các nội dung trên báo cáo Bộ (qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) trước 28/7/2010.
- Rà soát chức năng nhiệm vụ, các nội dung phân công, phân cấp cho các địa phương trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, gửi Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ quyết định.
2. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và các Tổng cục, Cục tiếp tục khẩn trương rà soát, tổng hợp thống kê hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến chất lượng, an toàn vệ sinh vật tư nông nghiệp để làm cơ sở đi kiểm tra, đánh giá.
- Dự thảo văn bản để Bộ gửi UBND các tỉnh thông báo về đợt tổng kiểm tra, đánh giá chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp/sản phẩm nông lâm thủy sản. Trước mắt, dự thảo văn bản gửi UBND 2 tỉnh Đồng Nai và Thanh Hóa thông báo về việc này và lập Đoàn công tác của Bộ đến 2 tỉnh để làm việc với địa phương, chuẩn bị cho việc kiểm tra đánh giá thí điểm.
- Tổng hợp biểu mẫu từ các Cục chuyên ngành, đưa ra biểu mẫu thống nhất của Bộ về tiêu chí thống kê điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp/sản phẩm nông lâm thủy sản và tiêu chí đánh giá phân loại cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Thời hạn hoàn thành: 29/7/2010.
3. Vụ Pháp chế:
Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và các Tổng cục, Cục, Vụ tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật theo từng lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản như đã phân công, trong đó lưu ý ưu tiên các công việc cấp bách cần thực hiện ngay để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản làm cơ sở để giải quyết các vướng mắc liên quan đến quy định xử phạt, xử lý sản phẩm không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Sớm đề xuất ban hành, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với việc triển khai Luật An toàn vệ sinh thực phẩm có hiệu lực từ tháng 7/2011.
4. Thanh tra Bộ:
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã phân công về việc rà soát lại hệ thống thanh tra chuyên ngành nông nghiệp từ trung ương đến địa phương để đảm bảo cả lực lượng, phương tiện, điều kiện làm việc cũng như chức năng nhiệm vụ từng cấp thanh tra và cơ chế chính sách thỏa đáng; chú ý sớm phối hợp các cơ quan liên quan để có chức danh thanh tra chuyên ngành nông nghiệp tại các Chi cục chuyên ngành.
5. Vụ Tài chính:
Tiếp tục phối hợp với các Tổng cục, Cục chuyên ngành rà soát các quy định thu phí, lệ phí, làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính và dự thảo văn bản để Bộ gửi Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp thực tiễn.
6. Vụ Tổ chức cán bộ:
Chủ trì đề xuất về phân công, phân cấp quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm cho các địa phương và giữa các Tổng cục, cục để làm việc thống nhất với Bộ Nội vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định những nội dung vượt quá thẩm quyền.
7. Văn phòng Bộ và Trung tâm Tin học và thống kê:
Tổ chức tuyên truyền về đợt tổng kiểm tra, đánh giá và tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của ngành.
Trung tâm tin học và Thống kê đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ.
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Tổng cục;
- Các Cục: TT, BVTV, CN, TY, QLCLNLS&TS, CBTMNLTS&NM;
- Các Vụ: PC, KHCN&MT, TCCB, TC;
- Thanh tra Bộ;
- TT TH&TK;
- VP (a Nhạn+TH);
- Lưu: VT.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi