Thông báo 324/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 324/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC
 VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
 
 
Ngày 02 tháng 8 năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đi thăm và làm việc tại thành phố Hà Nội. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng thăm mô hình xây dựng nông thôn mới tại các xã: Liên Hà, Song Phượng, huyện Đan Phượng và nghe lãnh đạo huyện Đan Phượng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội, sau khi nghe lãnh đạo y ban nhân dân thành phố báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết, ý kiến của các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Công Soái Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội và ý kiến của lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thành ủy đã nghiêm túc, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; đã huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, các tầng lp nhân dân tích cực tham gia thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ; cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho các cấp, các ngành từ Thành phố đến các quận, huyện, thị xã, các xã; lựa chọn nội dung cơ bản có tính quyết định, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên thực hiện dứt điểm từng nội dung công việc; phân công thành viên Ban chỉ đạo của Thành ủy kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của các cấp, các ngành trong tng quý, từng năm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đ ra.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân Thành phố để vượt qua khó khăn, kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả khá, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn: Nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước; cơ cấu sản xuất nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng tích cực: Năm 2008, trồng trọt chiếm tỷ lệ 51,6%, chăn nuôi 46,5%, dịch vụ nông nghip 1,9%, đến năm 2012, trồng trọt chiếm tỷ lệ 43,9%, chăn nuôi 51,5%, dịch vụ nông nghiệp 3,5%; giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích canh tác tăng nhanh, năm 2012 đạt 199,2 triệu đồng/ha, tăng hơn 2 lần so với năm 2008; xây dựng được 34 vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao tại 11 huyện với quy mô gần 12.000 ha; thực hiện mô hình phát triển cây hoa, cây cảnh, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như thanh long, bưởi Diễn, nhãn chín muộn, chuối; một số vùng thâm canh đạt giá trị từ 800 triệu đồng - trên 1 tỷ đồng/ha/năm; chăn nuôi, sản xuất tiêu thụ rau an toàn, phát triển nuôi trồng thủy sản đạt kết quả khá.
- Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Thành phố là đúng hướng theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương. Đến nay, có nhiều tiêu chí đạt cao: Tỷ lệ xã có đường giao thông đến trụ sở xã được cứng hóa tăng từ 83% lên 100%; đường liên thôn được cứng hóa từ 84% lên 95%; trong tổng số 401 xã, đã có 140 xã đạt tiêu chí về giao thông, 103 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 355 xã đạt tiêu chí về điện, 378 xã đạt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, 305 xã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, 100% hộ dân được sử dụng điện; thu nhập bình quân đầu người đạt 23,7 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2008; tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm còn 5,1%, giảm 7% so với năm 2009; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97%, tăng 2,4% so với năm 2008; các tiêu chí về bưu điện, trường học, chợ, nhà văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường, củng cố nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở đều đạt cao hơn so với mức đạt bình quân của cả nước; đời sống nhân dân ngày được nâng cao; về huy động nguồn lực thực hiện Chương trình: giai đoạn 2008-2013 huy động trên 60.000 tỷ đồng từ ngân sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bình quân trên 10.000 tỷ đồng/năm, tăng gần 18%/năm; huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, đóng góp của dân để đầu tư xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn ngày càng tăng.
Tuy nhiên, thành phố Hà Nội vẫn còn một số mặt hạn chế cần tập trung chỉ đạo để khắc phục: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, chưa vững chắc, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Hà Ni; công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp (từ khâu giống - nuôi trồng - chế biến - tiêu thụ) chưa đáp ứng yêu cầu, chưa xây dựng được thương hiệu nông sản phục vụ tiêu dùng trong nước và tham gia xuất khẩu; chưa có nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; tỷ lệ hộ nghèo ở một số xã còn cao, thu nhập của lao động thuần nông thấp, không ổn định.
II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:
Về cơ bản, nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết đến 2015 của Thành phố đã đề ra, Thành phố cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục rà soát để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, trong đó đặc biệt ưu tiên gắn quy hoạch cơ sở hạ tầng với quy hoạch sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung theo từng vùng, từng huyện, từng xã, trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi phù hp với điều kiện từng huyện, xã; lựa chọn một số cây trồng vật nuôi chính, có khả năng cạnh tranh, đồng thời có giải pháp cụ thể để nâng cao năng suất chất lượng và giá trị gia tăng, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố, trong nước và xuất khẩu; tiếp tục xây dựng, mở rộng vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, sản xuất hoa, cây cảnh, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi.
3. Đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ cao nhằm tạo ra sản phẩm sạch, có chất lượng, giảm giá thành; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có hiệu quả, bền vững.
4. Đánh giá, tổng kết và tiếp tục nhân rộng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân; mô hình hp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp để nâng cao năng lực tổ chức quản lý, hoạt động của hợp tác xã trong việc cung cấp dịch vụ đầu vào, chế biến, tiêu thụ nông sản cho nông dân.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới; khơi dậy sức mạnh của nhân dân để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; có chỉ tiêu cụ thể cho các huyện xã phấn đấu đến năm 2015 Thành phố có khoảng 40% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, đồng thời, có biện pháp để giữ và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với xã đạt chuẩn.
6. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Thành ủy, y ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung hoàn thiện Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thành phố Hà Nội, trong đó lưu ý phân tích, đánh giá sâu sắc hơn về những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; Thành ủy tiến hành sơ kết và gửi báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.
III. VCÁC KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ
1. Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 để các địa phương có điều kiện triển khai thực hiện đạt tiêu chí số 13 Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Chính phủ theo quy định.
2. Chính phủ sớm ban hành quy định về: Hồ sơ, thủ tục, trình tự xét duyệt công nhận và công bố địa phương (xã, huyện, tỉnh) đạt tiêu chí nông thôn mới và chỉ đạo các Bộ, ngành có hướng dẫn phương pháp chấm điểm các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời quy định mẫu Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới để thống nhất trong toàn quốc:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng quy trình xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 267/TB-VPCP ngày 24 tháng 01 năm 2013 và văn bản số 57/CT-BCĐTWXDNTM ngày 04 tháng 4 năm 2013.
3. Chính phủ xem xét trình Quốc hội thông qua sửa đổi Luật đất đai theo hướng: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có thẩm quyền thu hồi, chuyển mục đích diện tích đất xen kẹt, trực tiếp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quản lý để tạo nguồn xây dựng nông thôn mới:
Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu kiến nghị nêu trên, nghiên cứu, xem xét bổ sung vào báo cáo dự án Luật đất đai sửa đổi, trình Quốc hội tại kỳ họp tới.
4. Chính phủ nghiên cứu sửa đổi quy định các địa phương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu kiến nghị nêu trên, đồng thời tổng hợp kiến nghị của các địa phương khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5620/VPCP-KTN ngày 10 tháng 7 năm 2013.
5. Về kiến nghị Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan sớm thống nhất, có quy định, hướng dẫn cụ thể về bộ máy chỉ đạo, quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ Trung ương đến cơ sở:
Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu kiến nghị nêu trên, nghiên cứu, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
6. Về sửa đổi Nghị định số 61/2010/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng nâng mức hỗ trợ và thủ tục đơn giản để thu hút doanh nghiệp đầu tư:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến nêu trên và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.
7. Về sửa đổi Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đán “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo hướng: Nâng mức hỗ trợ công tác đào tạo nghề; thủ tục tiếp cận vốn vay của lao động nông thôn sau học nghề:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu kiến nghị nêu trên, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 8 năm 2013.
8. Về sửa đổi Chính sách theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 theo hướng: Tăng mức hỗ trợ hộ tái định cư, hỗ trợ công phá dỡ, vận chuyển nhà ở và tài sản của hộ dân đến nơi ở mới:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu kiến nghị nêu trên, chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
9. Về các kiến nghị: Xác định vai trò của Nhà nước thực sự là “bà đỡ” cho phát triển sản xuất nông nghiệp, phải khác với các lĩnh vực sản xuất khác trong việc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, lãi suất vốn vay và bảo lãnh vốn vay; về thị trường: Có cơ chế, chính sách bảo hộ cho sản xuất nông nghiệp và có hàng rào kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu; về Chương trình xây dựng nông thôn mới cần rà soát lại tiêu chí theo hướng: Tiêu chí phải phù hợp điều kiện thực tế từng vùng miền, tng huyện, từng xã, bảo đảm tính khả thi để thực hiện trong giai đoạn trước mắt, đồng thời có phân kỳ để phấn đấu thực hiện hoàn thành trong giai đoạn tiếp theo; đối với xây dựng công trình hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi..., cần có cơ chế quy định rõ Nhà nước hỗ trợ vật liệu, dân tự tổ chức thực hiện xây dựng công trình.
Đối với các kiến nghị nêu trên, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan tiếp thu, căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng Bộ nghiên cứu, bổ sung sửa đổi những quy định hiện hành cho phù hợp thực tế, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
-
Các thành viên BCĐ sơ kết NQTW 7 khóa X;
-
Văn phòng Trung ương Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, KGVX, TH, V.III, ĐMDN;
-
Lưu: Văn thư, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 
Thuộc tính văn bản
Thông báo 324/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 324/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!