Thông báo 1688/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lương Lê Phương tại cuộc họp bàn biện pháp kiểm soát Trifluralin trong sản phẩm cá tra

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 1688/TB-BNN-VP

Thông báo 1688/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lương Lê Phương tại cuộc họp bàn biện pháp kiểm soát Trifluralin trong sản phẩm cá tra
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1688/TB-BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành:17/03/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
Số: 1688/TB-BNN-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LƯƠNG LÊ PHƯƠNG TẠI CUỘC HỌP BÀN BIỆN PHÁP
KIỂM SOÁT TRIFLURALIN TRONG SẢN PHẨM CÁ TRA
 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, ngày 05 tháng 3 năm 2009 tại Hà Nội, Thứ trưởng Lương Lê Phương đã chủ trì cuộc họp thảo luận các biện pháp kiểm soát Trifluralin trong sản phẩm cá tra. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Nuôi trồng thủy sản, Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật.
Mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Lương Lê Phương đã giới thiệu lý do, mục đích cuộc họp và đề nghị đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trình bày các thông tin, quy định có liên quan về Trifluralin và đề xuất các biện pháp kiểm soát Trifluralin trong sản xuất, kinh doanh thủy sản nói chung và cá tra nói riêng.
Đại biểu các Cục (Nuôi trồng thủy sản; Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối; Thú y; Bảo vệ Thực vật) đều cơ bản thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về các biện pháp kiểm soát Trifluralin, trong đó nhất trí cao với việc loại bỏ Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam và sớm khuyến cáo người dân sử dụng chất thay thế Trifluralin trong sản xuất nông nghiệp (đặc biệt trong sản xuất giống thủy sản và xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản).
Sau khi nghe đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến, đề xuất và thảo luận các biện pháp kiểm soát Trifluralin, Thứ trưởng Lương Lê Phương đã kết luận, giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:
1. Cục Nuôi trồng thủy sản (nay là Tổng cục Thủy sản):
- Rà soát các sản phẩm có chứa Trifluralin trong Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam và trình Bộ xem xét, loại bỏ ngay các sản phẩm này ra khỏi Danh mục được phép lưu hành.
- Tổ chức hướng dẫn các chất thay thế Trifluralin trong sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản.
- Không xem xét các hồ sơ đề nghị bổ sung sản phẩm có chứa Trifluralin vào Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
- Thông báo và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản chứa Trifluralin tổ chức thực hiện thống kê, báo cáo về số lượng hàng tồn kho của các sản phẩm nêu trên; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp đối với các sản phẩm tồn kho này.
2. Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ (các Cục: Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Bảo vệ thực vật) trình Bộ xem xét, sửa đổi Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT ngày 16/9/2009, trong đó loại bỏ sản phẩm Trifluralin ra khỏi “Danh mục thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản nhập khẩu có điều kiện” (Phụ lục 4 của Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT).
3. Cục Thú y:
- Không xem xét các hồ sơ đề nghị bổ sung sản phẩm có chứa Trifluralin vào Danh mục thuốc, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
- Trình Bộ xem xét, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009, trong đó bổ sung Trifluralin vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.
4. Cục Bảo vệ Thực vật:
- Không xem xét các hồ sơ đề nghị bổ sung sản phẩm có chứa Trifluralin sử dụng trên lúa và các loài thực vật thủy sinh khác vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.
- Đưa thuốc có chứa Trifluralin ra cuộc họp của Hội đồng tư vấn về thuốc bảo vệ thực vật để xem xét các tài liệu, chứng cứ khoa học, đề xuất với Bộ cấm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chứa Trifluralin trong nông nghiệp ở Việt Nam.
5. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản:
- Phối hợp với Cục Nuôi trồng thủy sản tổ chức giám sát việc tiêu hủy các sản phẩm có chứa Trifluralin tồn kho của các cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Dự thảo văn bản của Bộ gửi các đơn vị có liên quan (nhà nhập khẩu, cơ quan thẩm quyền của thị trường có cảnh báo) thông báo chủ trương của Bộ cấm việc sử dụng Trifluralin trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.
- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến thủy sản thực hiện đúng quy định của thị trường nhập khẩu về kiểm soát Trifluralin.
- Hoàn thiện phương pháp phân tích Trifluralin trong sản phẩm thủy sản để phổ biến, thống nhất áp dụng trong kiểm tra các lô hàng thủy sản xuất khẩu tại các đơn vị trực thuộc và hoạt động tự kiểm soát của các doanh nghiệp.
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (báo cáo);
- Các Cục: TY, BVTV, TCTS, CBTM NLTS&NM, QLCL;
- Lưu: VT, VP.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi