Thông báo 1261/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 03 năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 1261/TB-BNN-VP

Thông báo 1261/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 03 năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1261/TB-BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành:14/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
Số: 1261/TB-BNN-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 3 NĂM 2012
 
 
Ngày 08 tháng 3 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp về Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3/2012. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và đại diện các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Tổng cục, Cục: Thủy sản, Lâm nghiệp, Thú y, Bảo vệ Thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản & Nghề muối và Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
Sau khi nghe Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản báo cáo kiểm điểm công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 02/2012, dự kiến kế hoạch tháng 3/2012 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:
Bộ trưởng hoan nghênh nỗ lực các đơn vị thuộc Bộ trong triển khai các việc được giao trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật; tăng cường năng lực; triển khai công tác quản lý chất lượng trong thực tiễn. Tuy nhiên công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản còn chuyển biến chậm, nổi lên nhiều bức xúc đặc biệt là về công tác giết mổ gia súc gia cầm và việc sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi.
Để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, trong tháng 3/2012, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện các việc đã được giao, đặc biệt là xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật; tăng cường công tác triển khai công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, trong đó đặc biệt lưu ý việc đôn đốc hướng dẫn địa phương, kiểm tra, theo dõi việc xử lý các trường hợp vi phạm. Trong công tác chỉ đạo cần có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện quản lý theo chuỗi để tìm ra khâu xung yếu, tập trung vào những khâu này nhằm tạo chuyển biến trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Để thực hiện các chủ trương đó, trong tháng 3/2012, Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện các việc sau:
1. Xây dựng cơ chế chính sách, văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
- Cục Chăn nuôi thực hiện sửa đổi Thông tư 54/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/9/2010 quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm β-agonist trong chăn nuôi cho phù hợp với Luật An toàn thực phẩm, đảm bảo tính khả thi và đảm bảo các nguyên tắc về an toàn sinh học trong chăn nuôi;
- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp các Cục liên quan tổ chức nghiên cứu cơ sở khoa học và chuẩn mực quốc tế để có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về các chất cấm nhóm β-agonist tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007;
- Các Tổng Cục, Cục thuộc Bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật theo kế hoạch đã được phê duyệt.
2. Về triển khai công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản:
2.1. Cục QLCL NLS&TS:
- Trình Bộ văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh/Thành phố chưa triển khai thực hiện Thông tư “14” để Lãnh đạo các tỉnh/thành phố chỉ đạo thực hiện triển khai theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT; tổ chức làm việc với địa phương về trọng tâm công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2012.
- Chủ trì, phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật thống nhất với Tổng cục Hải quan về danh mục hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT.
2.2. Cục Chăn nuôi: trình Bộ báo cáo cụ thể tình hình phát hiện sử dụng các chất β-agonist trong chăn nuôi, trong đó nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất trọng tâm công tác trong thời gian tới.
2.3. Cục Thú y:
- Phối hợp với Cục Chăn nuôi làm việc lại với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa bàn trọng tâm truy xuất nguồn gốc để tìm ra nơi cung ứng, sử dụng β-agonist. Đồng thời chủ động chỉ đạo địa phương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm β-agonist và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm được phát hiện.
- Có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, trong đó chỉ rõ việc tiếp tục thực hiện kiểm tra phân loại các cơ sở giết mổ, xử lý nghiêm và thông báo công khai các trường hợp vi phạm; làm rõ quy trình về kiểm soát giết mổ; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ thú y địa phương làm việc thiếu trách nhiệm.
Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC;
- Thanh tra Bộ;
- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Cục: QL CLNLTS, TT, BVTV, CN, TY, CB TMNLTS&NM;
- Lưu: VT, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi