Quyết định 390/QĐ-UBND 2019 Hà Nội Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 390/QĐ-UBND

Quyết định 390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm quan trọng nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:390/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:17/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 390/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CẤP THÀNH PHỐ; CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP QUAN TRỌNG CẦN KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HỖ TRỢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 382/TTr- SNN ngày 19/11/2018 và văn bản số 4008/SNN-KHTC ngày 20/12/2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm quan trọng nông nghiệp cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của thành phố Hà Nội (Phụ lục Danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để báo cáo)
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để báo cáo)
- Bộ Tài chính; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP; TKBT, KT, NC, ĐT;
- Lưu: VT, KT (Túy 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CẤP THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

 

TT

Tên sản phẩm

Chủng loại

1

Sản phẩm giống cây trồng

Giống lúa

Giống cây ăn quả

2

Giống vật nuôi

Bò sữa

Bò cái sinh sản lai Zebu

Bò thịt (BBB, Wagyu, Charolais,..)

Lợn (Lợn ngoại Landrace, Duroc...)

Gà, vịt

Giống bản địa đặc sản: Gà mía, gà mía lai,..

3

Giống thủy sản

(năng suất, chất lượng cao)

Cá chép lai, cá rô phi đơn tính

Cá thủy đặc sản

4

Sản phẩm chăn nuôi - thủy sản

Thịt lợn, bò, gà, vịt an toàn

Trứng, sữa an toàn

Thủy sản an toàn

5

Sản phẩm trồng trọt

Rau an toàn, rau hữu cơ

Quả đặc sản (cam Canh, bưởi, chuối, nhãn chín muộn)

Gạo chất lượng cao

Hoa, cây cảnh (Hoa hồng, Lily, Lan, Đào)

6

Các sản phẩm sơ chế, chế biến

Các sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nông, lâm và thủy sản được sản xuất trên địa bàn Thành phố có khả năng làm tăng giá trị nông sản lên 1,5 lần so với ban đầu

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP QUAN TRỌNG CẦN KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HỖ TRỢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

 

TT

Tên ngành hàng

Yêu cầu

1

Ngành sản xuất con giống:

Sản xuất giống bò thịt, giống lợn, giống gà, vịt, giống thủy sản năng suất, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất của Thành phố và các tỉnh, thành phố có nhu cầu trong cả nước

2

Ngành sản xuất giống cây trồng

Sản xuất giống lúa, cây ăn quả cung cấp nhu cầu sản xuất của Thành phố và các tỉnh, thành phố có nhu cầu.

3

Ngành sản xuất các sản phẩm chăn nuôi thương phẩm

Phát triển chăn nuôi bò sữa hữu cơ, bò thịt chất lượng cao lai: BBB, Wagyu, Charolais,.... Bò cái sinh sản lai Zêbu... Lợn ngoại Landrace, Duroc...Gà mía, gà mía lai, lợn bản địa...cá chép lai, cá rô phi đơn tính, cá thủy đặc sản...

4

Ngành sản xuất các sản phẩm trồng trọt thương phẩm

Sản xuất các cây trồng có lợi thế của Thành phố: Cây ăn quả đặc sản (nhãn chín muộn, bưởi, cam, chuối); Rau sản xuất theo VietGAP, GLOBALGAP, hữu cơ..., lúa chất lượng cao.

5

Sản xuất, sơ chế, chế biến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản

Sơ chế, chế biến các sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt có lợi thế của Hà Nội; các sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản có khả năng làm tăng giá trị lên 1,5 lần so với ban đầu.

6

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao

Theo quy hoạch và chương trình, dự án Tăng trưởng bền vững hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao giá trị gia tăng, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

7

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi