Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-147:2013/BNNPTNT Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống dâu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Quy chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QCVN 01-147:2013/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG DÂU
National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Mulberry Varieties

Lời nói đầu

QCVN 01-147:2013/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 328-98, theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

QCVN 01-147:2013/BNNPTNT do Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 6 năm 2013.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG DÂU

National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Mulberry Varieties

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định chỉ tiêu theo dõi, phương pháp đánh giá và yêu cầu quản lý khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng (khảo nghiệm VCU) của các giống dâu mới thuộc loài Morus alba L, được chọn tạo trong nước và nhập nội.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khảo nghiệm VCU giống dâu mới.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Giống khảo nghiệm: Là giống dâu mới được đăng ký khảo nghiệm.

1.3.2. Giống đối chứng: Là giống dâu cùng nhóm với giống khảo nghiệm đã được công nhận là giống mới hoặc là giống địa phương đang gieo trồng phổ biến trong sản xuất.

1.4. Các từ viết tắt

VCU: Value of Cultivation and Use (giá trị canh tác và sử dụng).

1.5. Tài liệu viện dẫn

TCVN 9484:2013: Lá dâu - Phương pháp kiểm tra chất lượng

II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

Để xác định giá trị canh tác và sử dụng của giống dâu mới phải theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu ở Bảng 1.

Bảng 1 - Các tính trạng và phương pháp đánh giá

TT

Tính trạng

Giai đoạn

ĐVT hoặc điểm

Mức độ biểu hiện

Phương pháp đánh giá

 

Đặc trưng hình thái

 

 

 

 

1

Dạng tán cây

Tháng 12

1

2

Tán gọn

Tán xòe

Quan sát 30 cây mẫu

2

Chiều cao cây (m)

Tháng 12

1

Thấp: <1,5

Đo từ cổ rễ đến đỉnh sinh trưởng cao nhất.

Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

2

Trung bình: từ 1,5 đến 2,0

3

Cao: >2,0

3

Thế của cành (góc giữa thân chính và cành cấp 1, độ)

Tháng 12

1

Thẳng: < 45

Đo 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại.

2

Rủ: từ 45 đến 75

3

Ngả (cong): >75

4

Cành chính (cành/cây)

Tháng 12

3

Ít: < 4

Đếm số cành chính/cây. Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

5

Trung bình: từ 4 đến 6

7

Nhiều: > 6

5

Cành tăm (cành/cành chính)

Tháng 12

3

Ít: <4

Đếm số cành tăm/cây. Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

5

Trung bình: từ 4 đến 6

7

Nhiều: > 6

6

Đường kính của cành (cm)

Tháng 12

3

Nhỏ: <1,5

Đo đường kính cành cách điểm phân cành 10 cm; Theo dõi 30 cây trên 3 lần lặp lại

5

Trung bình: từ 1,5 đến 2,0

7

To: > 2

12

Số mầm phụ (mầm)

Tháng 12

1

Nhiều: >2

Quan sát 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

2

Trung bình: từ >1 đến 2

3

Ít: 1

13

Hình dạng phiến lá

Tháng 12

1

Bầu dài

Quan sát 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

2

Bầu tròn

3

Tim

4

Trứng

5

Khác

14

Hình thái lá

Tháng 12

1

Lá nguyên

Quan sát 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

2

Lá xẻ thùy ít (≤ 3 khía)

3

Lá xẻ thùy nhiều (>3 )

4

Hình tim

5

Hình trứng

6

Khác

16

Màu sắc lá

Lá thành thục

1

Xanh nhạt

Quan sát 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

2

Xanh

3

Xanh đậm

4

Màu khác

17

Mặt lá

Lá thành thục

1

Bóng, trơn

Quan sát 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

2

Bóng thô

3

Nháp

18

Đáy lá

Lá thành thục

1

Lồi

Quan sát 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

2

Bằng

3

Lõm

19

Đầu lá

Lá thành thục

1

Nhọn

Quan sát 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

2

Bằng

3

4

Lõm

20

Độ dài cuống lá (cm)

Lá thành thục

3

Ngắn: <2

Đo độ dài cuống lá của 30 lá thành thục trên 3 lần lặp lại

5

Trung bình: từ 2 đến 3

7

Dài: >3

21

Răng cưa lá

Tháng 12

1

Nhọn

Quan sát 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

2

24

Hoa tính

Tháng 2 đến tháng 3

1

Hoa cái

Quan sát 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

2

Hoa đực

3

Hoa lưỡng tính

 

Các đặc điểm nông sinh học

 

 

 

 

25

Thời kỳ nảy mầm của các giống

Vụ Xuân, thu

1

Nảy mầm sớm

Quan sát 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

3

Nảy mầm trung bình

5

Nảy mầm muộn

26

Độ dài cây, cành tăng (cm/ngày)

Vụ Xuân và Thu

1

Chậm: <1

Đo chiều cao cây, cành 10 ngày/lần.

Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

3

Trung bình: từ 1 đến 2

5

Nhanh: >2

27

Số lá tăng (lá/ngày)

Xuân, hè, thu

1

Chậm: <0,3.

Đếm số lá tăng sau 10 ngày.

Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

3

Trung bình: từ 0,3 đến 0,5

5

Nhanh: >0,5

28

Thời kỳ ngừng sinh trưởng (cành tắt búp, %)

Tháng 11 đến tháng 12

1

Sớm: >50

Quan sát 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

3

Trung bình: từ 30 đến 50

5

Muộn: <30

29

Tỷ lệ nảy mầm (%)

Vụ Xuân, Thu

1

Thấp: <30

Đếm tổng số mầm này, không nảy/cây.

Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

3

Trung bình: từ 30 đến 40

5

Cao: >40

30

Tỷ lệ mầm phát triển (%)

Vụ Xuân, Thu

1

Thấp: <20

Đếm số mầm hữu hiệu và vô hiệu /cây.

Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

3

Trung bình: từ 20 đến 40

5

Cao: >40

31

Số lá / mầm (lá)

Vụ Xuân, Thu

1

Ít: <4

Đếm số lá/mầm của 10 cành. Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

3

Trung bình: từ 4 đến 5

5

Nhiều: >5

32

Số cành cấp 1/cây (cành)

Tháng 12

1

Ít: <4

Đếm số cành cấp 1/cây. Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

3

Trung bình: từ 4 đến 5

5

Nhiều: >5

33

Đường kính thân (cm)

Tháng 12

1

Nhỏ: <1,5

Đo đường kính thân cách cổ rễ 10cm. Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

3

Trung bình: từ 1,5 đến 2,0

5

To: >2

34

Độ dài đốt (cm)

Tháng 12

1

3

5

Ngắn: < 4

Trung bình: từ 4 đến 5

Dài: >5

Đếm số lá/m cành ở giữa cành. Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

35

Tổng chiều dài cành/cây (cm)

Tháng 12

1

3

5

Ít: <1.500

Trung bình: từ 1.500 đến 2.000

Nhiều: >2.000

Đo tổng chiều dài cành/cây. Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

36

Kích thước lá (dài x rộng, cm2)

Xuân, hè, thu

1

3

5

Nhỏ: <150

Trung bình: từ 150 đến 200

To: >200

Đo chiều dài, rộng của 30 lá. Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

37

Độ dày lá (g/100 cm2)

Xuân, hè, thu

3

5


7

Mỏng: <2,5

Trung bình: từ 2,0 đến 2,5

Dày: >2,5

Cân nhanh khối lượng của 100 cm2 lá thành thục/mẫu trên 3 lần lặp lại

38

Số lá/500 g (lá)

Xuân, hè, thu

3

5

7

Ít: <300

Trung bình: từ 300 đến <500

Nhiều: >500

Lấy 5 mầu lá ngẫu nhiên sau khi hái lá, trộn đều, lấy ra 500 g, đếm số lá.

39

Số lá/m cành (lá)

Xuân, hè, thu

3

5

7

Ít: <15

Trung bình: từ 15 đến 20

Nhiều: >20

Đếm số lá/m cành. Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại

40

Khối lượng lá/m cành (g)

Xuân, hè, thu

3

5

7

Thấp: <50

Trung bình: từ 50 đến 70

Cao: >70

Cân khối lượng lá/m cành. Theo dõi 30 cây mẫu trên 3 lần lặp lại.

41

Hàm lượng nước trong lá (%)

Xuân, hè, thu

3

5

7

Thấp: <65

Trung bình: từ 65 đến 70

Cao: >70

Hái mỗi mẫu 100 g lá thành thục, bỏ cuống, sấy ở từ 100° C đến 105° C trong 30 phút, sau hạ xuống 80° C đến 60° C cho đến khi khối lượng lá cân không đổi. Tính % nước. Theo dõi trên 3 lần lặp lại

42

Độ héo của lá (tỉ lệ nước trong lá giảm đi sau khi hái 10 h, %

Xuân, hè, thu

3

5

7

Chậm: <10

Trung bình: từ 10 đến 20

Nhanh: >20

Hái 200 g lá thành thục/mẫu, cân khối lượng, để ở nhiệt độ phòng từ 20° C đến 27° C, cứ sau 2 h cân 1 lần, liên tục 5 lần. Tính % nước bay hơi. Theo dõi 3 lần lặp lại

43

Sản lượng lá (kg/ha/năm)

Xuân, hè, thu

1

Thấp: <15

Cân năng suất lá ở 3 vụ, quy ra năng suất/ha ở vụ Xuân, vụ Hè, vụ Thu và cả năm trên 3 lần lặp lại

3

Trung bình: từ 15 đến 20

5

Cao: >20

44

Chất lượng lá

 

 

 

 

44.1

Phương pháp sinh hóa

Xuân, Hè và Thu

1

Tốt

Theo TCVN 9484:2013 Lá dâu - Phương pháp kiểm tra chất lượng.

2

Khá

3

Trung bình

4

Kém

44.2

Phương pháp sinh học qua nuôi tằm

Vụ Xuân, hè và Thu

1

Tốt

Theo TCVN 9484:2013 Lá dâu - Phương pháp kiểm tra chất lượng.

2

Khá

3

Trung bình

4

Kém

45

Khả năng đề kháng với một số sâu hại

 

 

 

 

45.1

Sâu cuốn lá (Maegaroniapyloalis WK, %)

Vu Hè, Thu

1

Kháng: 0

Tính tỉ lệ lá bị sâu cuốn lá. Đánh giá toàn bộ số cây trên 3 lần lặp lại

2

Nhiễm nhẹ: 15

3

Trung bình: từ 15 đến 30.

4

Nặng: từ >30 đến 50.

5

Rất nặng: >50

45.2

Sâu đục thân

(Apriona Gremani Hope, %)

Tháng 4, 12

1

Kháng: 0

Tính tỉ lệ cây bị sâu đục thân. Đánh giá toàn bộ số cây trên 3 lần lặp lại

2

Nhiễm nhẹ: <15

3

Trung bình: từ 15 đến 30.

4

Nặng: từ >30 đến 50.

5

Rất nặng: >50

45.3

Rệp sáp (Anomoneura mori Schworz, %)

Vụ Xuân, Thu

1

Kháng: 0

Tính tỉ lệ cây bị rệp. Đánh giá toàn bộ số cây trên 3 lần lặp lại

2

Nhiễm nhẹ: <15

3

Trung bình: 15-30

4

Nặng: từ >30 đến 50.

5

Rất nặng: >50

46

Đề kháng với một số bệnh hại chính

 

 

 

 

46.1

Bệnh bạc thau (Phyllactinia mori cola, %)

Vụ Xuân, Thu

1

Kháng: 0

Đếm số lá bị bệnh, cấp bệnh của từng lá/cây. Tính chỉ số bệnh, tỉ lệ lá bệnh. Đánh giá toàn bộ số cây trên 3 lần lặp lại.

3

Nhiễm nhẹ: <15

5

Trung bình: từ 15 đến 30

7

Nặng: từ >30 đến 50

9

Rất nặng: >50

46.2

Bệnh gỉ sắt (Aecidium mori) (tỉ tệ lá bệnh, chỉ số bệnh, %)

Tháng 4 đến 5

1

Kháng: 0

Đánh giá toàn bộ số cây trên 3 lần lặp lại

3

Nhiễm nhẹ: từ 1 đến <15

5

Trung bình: từ 15 đến 30

7

Nặng: từ >30 đến 50

9

Rất nặng: >50

46.3

Bệnh vi khuẩn (Bacillusculorianus Maccuatli) (tỉ lệ cây bị bệnh, %)

Vụ hè, thu

1

Kháng: 0

Tính tỉ lệ cây bị bệnh. Đánh giá toàn bộ số cây trên 3 lần lặp lại

3

Nhiễm nhẹ: <10

5

Trung bình: từ 10 đến 30

7

Nặng: từ >30 đến 50

9

Rất nặng: >50

46.4

Bệnh hoa lá do virus (% cây bị bệnh/cây)

Sau đốn sát vụ xuân, hè

1

Tốt: 0

Tính tỉ lệ cây bị bệnh. Đánh giá toàn bộ số cây trên 3 lần lặp lại

3

Nhẹ <10

5

Trung bình: từ 10 đến <20

7

Nặng: từ 20 đến 50.

9

Rất nặng >50

47

Chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất thuận

 

 

 

 

47.1

Chịu hạn (tỉ lệ lá vàng/cây, %)

 

3

Tốt: <30

Đánh giá toàn bộ số cây trên 3 lần lặp lại

5

Trung bình: từ 30 đến 50

7

Kém: >50

47.2

Chịu úng (tỉ lệ lá vàng, %)

Vu hè Thu

3

Tốt: <30

Tính tỉ lệ lá vàng/cây. Đánh giá toàn bộ số cây trên 3 lần lặp lại

5

Trung bình: từ 30 đến 50

7

Kém: >50

 

47.3

Chịu mặn (tỉ lệ cây, hom sống sau trồng, %)

Xuân, Hè và Thu

3

Tốt: > 70

Tính tỉ lệ cây, hom sống. Đánh giá toàn bộ số cây trên 3 lần lặp lại

5

Trung bình: từ 50 đến 70

7

Kém: <50

47.4

Chịu rét

Vụ Xuân

3

Tốt: >20

Tính tỉ lệ mầm phụ nảy sau khi có rét đậm, rét hại hoặc sương muối. Đánh giá toàn bộ số cây trên 3 lần lặp lại

5

Trung bình: từ 10 đến 20

7

Kém: <10

III. PHƯƠNG PHÁP KHẢO NGHIỆM

3.1. Các bước khảo nghiệm

3.1.1. Khảo nghiệm cơ bản: tiến hành trong 2 năm liên tục.

3.1.2. Khảo nghiệm sản xuất: Tiến hành 2 năm đối với các giống có triển vọng trong khảo nghiệm cơ bản hoặc có thể tiến hành đồng thời với khảo nghiệm cơ bản.

3.2. Bố trí khảo nghiệm

3.2.1. Khảo nghiệm cơ bản

3.2.1.1. Bố trí khảo nghiệm

Bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, 3 lần nhắc lại. Mỗi ô thí nghiệm trồng một giống. Kích thước ô thí nghiệm từ 30 m2 đến 50 m2. Khoảng cách trồng hàng cách hàng 1,5m; cây cách cây 0,3m, giữa các lần nhắc cách nhau 1,0m không trồng dâu. Xung quanh khu thí nghiệm phải trồng ít nhất 2 hàng dâu bảo vệ.

Giống đối chứng như mục 1.3.2.

3.2.1.2. Giống khảo nghiệm

Khối lượng hom giống, hạt giống tối thiểu cho khảo nghiệm và lưu mẫu:

- Hom giống: 500 hom/giống.

- Hạt giống: tối thiểu 300 gam/giống.

Chất lượng giống:

- Hom giống đạt 8 tháng tuổi trở lên, sạch bệnh, đúng giống, đường kính hom đạt từ 0,8 cm đến 1,0 cm, dài từ 20 cm đến 25 cm, có 3 mầm/hom.

- Hạt giống lai phải đạt tiêu chuẩn: đúng giống, độ thuần >95 %, tỉ lệ nảy mầm >95 %, sạch bệnh. Cây dâu ươm từ hạt có thời gian sinh trưởng trong vườn ươm từ 50 ngày trở lên, đường kính thân cây cách cổ rễ 5 cm đạt từ 0,4 cm trở lên.

Hạt giống, hom giống gửi khảo nghiệm không được xử lý bằng bất cứ hình thức nào, trừ khi cơ sở khảo nghiệm cho phép hoặc yêu cầu.

Thời gian gửi giống: Theo yêu cầu của cơ sở khảo nghiệm. Khi gửi giống kèm theo Tờ khai kỹ thuật theo mẫu tại Phụ lục A của quy chuẩn này.

3.2.1.3. Giống đối chứng

Do cơ sở khảo nghiệm lựa chọn, quyết định.

Chất lượng giống phải tương đương với giống khảo nghiệm theo quy định ở mục 3.2.1.2.

3.2.2. Khảo nghiệm sản xuất

- Diện tích khảo nghiệm mỗi giống từ 1.000 m2 đến 1.500 m2, không nhắc lại. Tổng diện tích khảo nghiệm sản xuất qua các vụ không vượt quá quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Giống đối chứng theo quy định ở mục 1.3.2

3.3. Quy trình kỹ thuật

3.3.1. Khảo nghiệm cơ bản

3.3.1.1. Thời vụ

Theo khung thời vụ tốt nhất với từng nhóm giống tại địa phương nơi khảo nghiệm.

3.3.1.2. Yêu cầu về đất trồng

Đất làm thí nghiệm phải đại diện cho vùng sinh thái, có độ phì đồng đều, bằng phẳng, sạch cỏ dại, đảm bảo độ ẩm đất lúc trồng khoảng từ 75 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng ruộng và chủ động tưới tiêu.

3.3.1.3. Kỹ thuật trồng, khoảng cách, mật độ

Kỹ thuật trồng:

- Trồng dâu bằng hom: hom cắm xiên 45 độ so với mặt đất, nén chặt đất xung quanh hom, chỉ để chừa lại mầm trên cùng. Dùng lớp đất bột phủ kín mầm. Mỗi hố trồng 2 hom, sau khi cây sống chỉ để lại 1 cây/hố.

- Trồng bằng cây con gieo từ hạt, đặt cây vào hố (hoặc rãnh), giữ cho bộ rễ thẳng, không bị cuộn lại. Lấp đất hết phần cổ rễ, nén chặt đất xung quanh gốc. Mỗi hố trồng 2 cây, sau khi cây sống để lại 1 cây/hố.

Mật độ, khoảng cách: Hàng cách hàng 1,0 m; cây cách cây 0,25 m, mật độ 40.000 cây/ha.

3.3.1.4. Phân bón

- Phân hữu cơ: bón vào tháng 12 (vùng đồng bằng sông Hồng) hoặc tháng 4 (vùng Tây Nguyên); lượng bón từ 20 tấn/ha trở lên hoặc phân hữu cơ vi sinh từ 1,5 tấn đến 2,0 tấn cho 1ha.

- Phân vô cơ: sử dụng phân NPK chuyên dùng cho cây dâu, hoặc phối hợp các loại phân đơn theo tỉ lệ NPK là 3:1:1 (150 kg đến 200 kg N), lượng bón năm thứ 2 trở đi từ 2.500 kg đến 3.000 kg phân chuyên dùng NPK. Đất chua (có pH<5), hàng năm bón thêm vôi bột, lượng bón từ 1.000 kg đến 1.500 kg vào cuối năm.

3.3.1.5. Chăm sóc

Khi mầm dâu cao từ 10 cm đến 15 cm, bón thúc lần 1 và vun nhẹ quanh gốc. Tiến hành làm cỏ theo định kỳ.

3.3.1.6. Tưới tiêu

Đảm bảo đủ độ ẩm đất cho cây dâu trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển. Sau khi mưa phải thoát hết nước đọng trong ruộng dâu.

3.3.1.7. Phòng trừ sâu bệnh

Sử dụng thuốc hóa học theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật (trừ những thí nghiệm khảo nghiệm quy định không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật).

3.3.1.8. Thu hoạch

Khi lá dâu thành thục (sau 22 ngày đến 25 ngày tuổi tính từ khi nảy mầm) tiến hành thu hoạch.

Không thu hoạch lá khi trời mưa.

3.3.1.9. Đốn dâu

Đốn tạo hình vào vụ đông, đốn tạo thân chính, cách mặt đất từ 10 cm đến 15 cm.

Đốn hàng năm theo thời vụ của từng địa phương.

3.3.2. Khảo nghiệm sản xuất

Áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến của địa phương nơi khảo nghiệm hoặc theo khảo nghiệm cơ bản ở mục 3.3.1.

3.4. Phương pháp đánh giá

3.4.1. Khảo nghiệm cơ bản

3.4.1.1. Chọn cây theo dõi

Cây theo dõi được chọn ở giữa các hàng. Theo dõi 10 cây/ô ở mỗi lần nhắc lại, mỗi hàng chọn 5 cây liên tiếp nhau từ cây thứ 5 đến cây thứ 9 tính từ đầu hàng. Tổng số cây theo dõi 30 cây/giống (3 lần nhắc lại).

3.4.1.2. Phương pháp đánh giá

Tất cả các quan sát và đánh giá đều thực hiện ở các cây giữa của ô thí nghiệm

Các chỉ tiêu về giá trị canh tác và sử dụng của giống dâu được theo dõi, đánh giá như quy định ở Bảng 1.

3.4.2. Khảo nghiệm sản xuất

Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu sau:

- Năng suất lá tươi (tấn/ha); Cân khối lượng lá tươi thực thu trên diện tích khảo nghiệm và quy ra năng suất tấn/ha;

- Đặc điểm giống: Nhận xét về sinh trưởng, mức độ nhiễm sâu bệnh và khả năng thích ứng với điều kiện địa phương nơi khảo nghiệm;

- Ý kiến của người khảo nghiệm sản xuất: Có hoặc không chấp nhận giống mới.

3.5. Báo cáo kết quả khảo nghiệm: Theo Phụ lục B, C của Quy chuẩn này.

IV. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Khảo nghiệm VCU giống dâu để công nhận giống cây trồng mới được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004 và Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Cục Trồng trọt có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này. Căn cứ vào yêu cầu quản lý giống dâu, Cục Trồng trọt có trách nhiệm kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.

5.2. Trong trường hợp các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, quy định viện dẫn tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

 

PHỤ LỤC A

TỜ KHAI KỸ THUẬT

1. Tên giống đăng ký khảo nghiệm

Tên đăng ký chính thức:

Tên gốc nếu là giống nhập nội:

Tên gọi khác nếu có:

2. Nguồn gốc và phương pháp chọn tạo giống

2.1. Chọn tạo trong nước

- Nguồn gốc (vật liệu tạo giống, bố mẹ nếu là giống lai ...):

- Phương pháp chọn tạo:

2.2. Nhập nội

Xuất xứ....                                            Thời gian nhập nội:

2.2.1. Đặc điểm chính của giống

- Thời gian nảy mầm:     Vụ xuân:                       Vụ thu:

- Cao cây (cm):

- Năng suất lá

- Trung bình (tấn/ha):

- Cao nhất (tấn/ha):

- Chất lượng lá:

- Khả năng chống chịu (sâu bệnh, rét, hạn, úng, ...):

2.2.2. Thời vụ gieo trồng và giống đối chứng

2.2.3. Yêu cầu kỹ thuật khác (nếu có):

 

 

……………, ngày…… tháng…… năm…….
Tổ chức/cá nhân đăng ký khảo nghiệm
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC B

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM CƠ BẢN

1. Thông tin chung

- Năm khảo nghiệm

- Tên điểm khảo nghiệm

- Cơ sở khảo nghiệm

- Cán bộ thực hiện:                    Email……………………              ĐT………………..

2. Vật liệu khảo nghiệm

- Số giống tham gia khảo nghiệm

- Giống đối chứng

3. Phương pháp khảo nghiệm

- Kiểu bố trí thí nghiệm:

- Số lần nhắc lại:

- Diện tích ô khảo nghiệm:.... m2

4. Đặc điểm đất đai (số liệu phân tích đất đai nếu có)

- Loại đất:

- Cơ cấu cây trồng và cây trồng trước:

5. Thời gian khảo nghiệm

- Ngày trồng

6. Các biện pháp kỹ thuật đã áp dụng

- Mật độ, khoảng cách trồng

- Lượng phân bón và cách bón

- Chăm sóc

- Tưới nước

- Phòng trừ sâu bệnh (các loại thuốc đã sử dụng)

7. Tóm tắt tình hình thời tiết khí hậu đối với dâu thí nghiệm (Số liệu thời tiết khí hậu ở trạm khí tượng thủy văn gần nhất).

8. Số liệu kết quả khảo nghiệm (ghi đầy đủ, chính xác vào các Bảng 1, 2, 3, 4, 5 và 6 dưới đây).

Bảng 1: Mô tả đặc điểm thực vật học

Tên giống

Thân

Mầm

Hình dạng

Màu sắc

Cành bên

Hình dạng

Màu sắc

Thể mầm

Hình dạng

Màu sắc

Xẻ, nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2: Các chỉ tiêu đánh giá sinh trưởng phát triển

Tên giống

Thời gian nảy mầm

Tổng số mầm nảy/cây

Tỉ lệ nảy mầm

Tổng số mầm phát triển/cây

Tốc độ ra lá

Hoa, quả

Vụ xuân

Vụ thu

Vụ xuân

Vụ thu

Vụ xuân

Vụ thu

Vụ xuân

Vụ thu

Vụ xuân

Vụ thu

Hoa tính

Tỷ lệ quả/lá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3: Yếu tố cấu thành năng suất

Tên giống

Tuổi cây

Cành

Kích thước Lá

Diện tích lá

Số lá/m cành

Khối lượng lá/m cành

Số lá/ 500g

Số cành cấp 1

Độ dài cành cấp 1

Dài

Rộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 4: Năng suất lá

Tên giống

Năng suất lá (tấn/ha)

Vụ Xuân

Vụ Hè

Vụ Thu

Tổng cộng cả năm

 

 

 

 

 

Bảng 5: Đánh giá chất lượng lá dâu qua phân tích sinh hóa

Tên giống

Nước (%)

Protein (%)

Đường tổng số (%)

Đường khử (%)

Tinh bột (%)

Hydrat cacbon (%)

Lipid (%)

Tro (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 6a: Đánh giá chất lượng lá dâu qua nuôi tằm kén ươm

Giống dâu

Giống tằm thí nghiệm

Sức sống tằm tuổi lớn (%)

Thời gian phát dục tuổi 4- 5 (h)

Tỷ lệ kết kén (%)

Tỷ lệ kén tốt (%)

Năng suất kén (g)

Chất lượng kén

Khối lượng kén (g)

Khối lượng vỏ kén (g)

Tỉ lệ vỏ kén (g)

Tiêu hao kén/kg tơ (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 6b: Đánh giá chất lượng lá dâu qua nuôi tằm làm giống

Giống dâu

Giống tằm thí nghiệm

Sức sống tằm tuổi lớn (%)

Thời gian phát dục tuổi 4-5 (h)

Sức sống tằm nhộng (%)

Tỷ lệ kén tốt (%)

Năng suất kén (g)

 

 

 

 

 

 

 

Chất lượng kén

Chất lượng trứng

Khối lượng kén (g)

Khối lượng vỏ kén (g)

Tỷ lệ vỏ kén (%)

Số trứng/ổ (quả)

Tỉ lệ trứng thụ tinh (%)

Số ổ trứng đạt tiêu chuẩn

Hệ số nhân giống (số ổ trứng/kg kén)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 7: Khả năng đề kháng với sâu bệnh hại

Giống dâu

Sâu đục thân (%)

Bệnh bạc thau (%)

Bệnh gỉ sắt (%)

Bệnh vi khuẩn (tỉ lệ cây bệnh)

Bệnh virus (Tỉ lệ cây bệnh)

Vụ xuân

Vụ thu

Tỉ lệ bệnh (%)

Chỉ số bệnh (%)

Tỉ lệ bệnh (%)

Chỉ số bệnh (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 8: Khả năng đề kháng với điều kiện ngoại cảnh bất thuận

Giống dâu

Chịu hạn

Chịu ngập úng

Chịu rét, sương muối

Kém

TB

Khá

Tốt

Kém

TB

Khá

Tốt

Kém

TB

Khá

Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nhận xét tóm tắt ưu điểm, nhược điểm chính của các giống khảo nghiệm (Sơ bộ xếp loại từ tốt đến xấu theo từng nhóm giống)

10. Kết luận và đề nghị

- Kết luận:

- Đề nghị:

 


Xác nhận của cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)

……., Ngày     tháng     năm 20…
Cán bộ khảo nghiệm
(Ký, họ tên)

 

PHỤ LỤC C

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG DÂU

1. Vụ:                           Năm:

2. Địa điểm khảo nghiệm:

3. Tên người khảo nghiệm:                    Email:                           ĐT:

4. Tên giống khảo nghiệm:

5. Giống đối chứng:

6. Ngày trồng:

7. Diện tích khảo nghiệm (m2):

8. Đặc điểm đất đai:

9. Mật độ trồng:

10. Phân bón: số lượng và chủng loại phân bón sử dụng

11. Đánh giá chung:

Tên giống

Tình hình sinh trưởng

Năng suất (tấn/ha)

Nhận xét chung
(Sinh trưởng, sâu bệnh, tính thích ứng của giống khảo nghiệm)

Ý kiến của người SX
(có hoặc không chấp nhận giống mới - Lý do)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kết luận và đề nghị:

 


Xác nhận của cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)

……., Ngày     tháng     năm 20…
Cán bộ khảo nghiệm
(Ký, họ tên)

 

 

 

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-147:2013/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-147:2013/BNNPTNT Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống dâu
Số hiệu:QCVN 01-147:2013/BNNPTNTLoại văn bản:Quy chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônLĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ngày ban hành:21/06/2013Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

tải Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-147:2013/BNNPTNT

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi