Kế hoạch 14/KH-UBND Hà Nội 2019 về diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 14/KH-UBND

Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng Thành phố Hà Nội năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:14/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:10/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

Số: 14/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH

DIỆT CHUỘT BẢO VỆ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

Thực hiện Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt năm 2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất và sức khỏe cộng đồng năm 2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tạo phong trào diệt chuột thường xuyên trong cộng đồng dân cư trên địa bàn Thành phố, nhằm bảo vệ sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về năng suất, chất lượng cây trồng và nông sản do chuột gây ra, đồng thời bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường.

2. Yêu cầu

- Phát động và tổ chức các đợt diệt chuột tập trung trên toàn địa bàn Thành phố đúng thời điểm chuột chưa vào mùa sinh sản và giai đoạn chuyển tiếp giữa các mùa vụ sản xuất trong năm.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp diệt chuột, chỉ sử dụng thuốc diệt chuột sinh học, an toàn cho người và môi trường, kết hợp các biện pháp thủ công, không sử dụng các loại thuốc hóa học độc hại để diệt chuột, tuyệt đối không sử dụng các thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi để diệt chuột.

- Diệt chuột cả ngoài đồng và trong khu dân cư, các cánh đồng, bờ mương, đồi gò, các khu, cụm điểm công nghiệp, khu đất bỏ hoang.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn dân tham gia diệt chuột.

II. Nội dung

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng, để nhân dân chủ động tham gia phối hợp diệt chuột hiệu quả.

2. Năm 2019, toàn Thành phố đồng loạt tổ chức 03 chiến dịch diệt chuột bằng thuốc (bả) diệt chuột sinh học

3. Thường xuyên diệt chuột bằng các biện pháp thủ công như: bẫy bán nguyệt, vợt, đập... vào thời điểm trước và sau chiến dịch diệt đồng loạt trên toàn địa bàn Thành phố.

4. Tập huấn, hướng dẫn kthuật diệt chuột bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố và địa phương, phổ biến những kinh nghiệm hay, hiệu quả về các biện pháp diệt chuột để các địa phương và nhân dân biết thực hiện.

III. Kinh phí thực hiện

1. Ngân sách Thành phố bố trí kinh phí mua thuốc (bả) diệt chuột sinh học để cấp cho các địa phương thực hiện các chiến dịch diệt chuột đồng loạt trên địa bàn Thành phố vào các thời điểm tháng 3 và đầu tháng 7 năm 2019).

2. Ngân sách cấp huyện, cấp xã bố trí kinh phí mua thóc làm mồi, hướng dẫn kỹ thuật dit chut cho nhân dân trên địa bàn để thực hiện các chiến dch diệt chuột theo kế hoạch và kinh phí tổ chức chiến dịch diệt chuột trong vụ Đông, các thời điểm khác khi cần thiết (khi đồng trắng hoặc trong các đợt lũ,...).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hướng dẫn, ban hành văn bản về các phương pháp, biện pháp diệt chuột; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác diệt chuột, đảm bảo đúng thời điểm, hiệu quả.

- Tổ chức mua sắm, chuẩn bị đầy đủ thuốc diệt chuột sinh học để cấp cho các địa phương theo kế hoạch, tăng cường quản lý chặt chẽ thuốc mua, cấp phát đúng đối tượng, hướng dẫn sử dụng thuốc hiệu quả.

- Kiểm tra, tổng hợp tình hình kết quả triển khai thực hiện kế hoạch diệt chuột của các địa phương, báo cáo UBND Thành phố sau các đợt cao điểm và cả năm 2019.

- Quản lý thuốc mua, cấp phát, thanh quyết toán đúng quy định.

2. Sở Tài chính

Tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định, hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

3. Các sở, ngành

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch của Thành phố, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch diệt chuột của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, đúng quy định.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan thông tin truyền thông Thành phố chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác diệt chuột, để nhân dân biết chủ động tham gia thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị trên địa bàn, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội), tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tp trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

                           

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP
P.C.Công; TKBT, KT;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi