Kế hoạch 105/KH-UBND Hà Nội 2022 Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 105/KH-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030

_________

Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030”; Văn bản số 17/BNN-TY ngày 05/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Kiểm soát được bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2030 và các năm tiếp theo, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đối với phòng, chống bệnh Dại ở động vật

- Quản lý được trên 90% số hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo nuôi trong giai đoạn 2022-2030.

- Duy trì tỷ lệ tiêm vắc xin Dại trên 90% tổng đàn chó, mèo nuôi hàng năm trong cả giai đoạn 2022-2030.

- 100% các quận, huyện, thị xã giám sát được chó, mèo mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại trong giai đoạn 2022-2030.

- Hoàn thành xây dựng vùng an toàn bệnh Dại đối với các quận chưa được công nhận hiện nay trước năm 2025; duy trì tốt các điều kiện an toàn dịch bệnh đối với 100% các vùng an toàn dịch bệnh Dại đã được công nhận trong giai đoạn 2017-2021.

- Phấn đấu xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Dại đối với các quận mới thành lập trước năm 2030; xây dựng thành công ít nhất 05 cơ sở an toàn dịch bệnh Dại cấp xã tại các huyện và thị xã.

b) Đối với phòng, chống bệnh Dại ở người

- 100% các quận, huyện, thị xã có điểm tiêm vắc xin Dại và huyết thanh kháng Dại cho người.

- 100% các quận, huyện, thị xã thực hiện truyền thông nguy cơ và nâng cao nhận thức về bệnh Dại ở cộng đồng, trường học.

- 100% số người tiêm vắc xin phòng bệnh Dại do động vật cắn được báo cáo qua hệ thống báo cáo quốc gia.

- 90% số người bị phơi nhiễm với bệnh Dại được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

- 100% các quận, huyện, thị xã không có nguy cơ từ trung bình trở lên về bệnh Dại trên người trong cả giai đoạn 2022-2030.

- Đến năm 2025, giảm 50% số người bị tử vong vì bệnh Dại so với giai đoạn 2017-2021 và phấn đấu không còn người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2030 và các năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

1. Quy định về quản lý chó, mèo nuôi

a) Đối với chủ nuôi chó, mèo (gọi chung là chủ vật nuôi):

- Thực hiện đăng ký, khai báo việc nuôi chó, mèo với UBND cấp xã; cam kết xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh; khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm, xích chó và có người dắt; nuôi chó tập trung phải đảm bảo vệ sinh thú y, môi trường; chấp hành nghiêm việc tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo quy định; chấp hành việc đánh dấu để nhận diện (đeo vòng cổ...) cho chó, mèo đã được tiêm vắc xin Dại theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó, mèo cắn, cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

b) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã):

- Lập squản lý chó, mèo nuôi trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn (Họ tên, địa chỉ chủ nuôi; số lượng chó, mèo nuôi; ngày, tháng, năm tiêm phòng vắc xin Dại).

- Thống kê chính xác và báo cáo số hộ nuôi chó, mèo ở từng khu dân cư, thôn, xóm trên địa bàn cấp xã đảm bảo quản lý được trên 90% số hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo nuôi trên địa bàn cấp xã.

- Hàng năm, trước đợt tiêm phòng tổ chức rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về đàn chó, mèo nuôi và định kỳ tối thiểu 02 lần/năm, cập nhật, báo cáo số liệu các hộ nuôi chó, mèo và tổng đàn chó, mèo tại địa phương. Đồng thời cập nhật dữ liệu đàn chó, mèo tại địa phương trên Hệ thống báo cáo trực tuyến quản lý chó, mèo theo quy định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông ở nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý; thành lập đội bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại; bố trí khu vực nhốt giữ và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm tạm gichó bị bắt để chủ vật nuôi đến nhận; xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó, mèo, không tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật; quyết định biện pháp xử lý chó bị bắt giữ trong trường hợp sau 48 giờ kể từ khi có thông báo mà không có người nhận.

- Phối hợp cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện tổ chức tập huấn kỹ năng bắt chó thả rông, động vật mắc bệnh Dại hoặc có dấu hiệu mắc bệnh Dại cho các thành viên của đội bắt chó thả rông.

- Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho các thành viên đội bắt chó thả rông theo quy định của ngành y tế.

2. Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo

a) Yêu cầu chung về tiêm vắc xin Dại

- Đối tượng tiêm phòng bắt buộc: Chó, mèo.

- Thời gian tiêm phòng: Thực hiện tiêm phòng định kỳ vào tháng 3-4 hàng năm và tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho chó, mèo mới phát sinh hoặc đã hết miễn dịch bảo hộ.

- Liều lượng, cách sử dụng vắc xin Dại theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phạm vi tiêm phòng: Triển khai tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên phạm vi toàn Thành phố; đảm bảo hàng năm trên 90% tổng đàn chó, mèo được tiêm phòng.

- Khuyến khích các quận, huyện, thị xã thực hiện đánh dấu nhận diện (đeo vòng cổ...) cho chó, mèo đã được tiêm phòng vắc xin Dại trên địa bàn.

b) Tổ chức tiêm vắc xin Dại

- Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt, bố trí kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn Thành phố đồng loạt vào cùng một thời điểm; chỉ đạo cơ quan quản lý chuyên ngành thú y hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bắt chó, mèo để tiêm vắc xin Dại.

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bố trí các lực lượng thống kê đàn chó, mèo nuôi; tuyên truyền, vận động chủ nuôi chó, mèo chủ động kinh phí tiêm vắc xin Dại (đối với đối tượng không được Nhà nước hỗ trợ); tổ chức, phối hợp với cơ quan thú y đtriển khai tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, mèo đảm bảo đạt yêu cầu; phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát việc tiêm phòng và cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh Dại, đánh giá kết quả tiêm phòng, thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại khu vực đã tổ chức tiêm phòng.

- Nhân viên thú y cấp xã, những người có chứng chỉ hành nghề thú y về tiêm phòng, các cơ sở có đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh cho chó, mèo thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo, cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng và báo cáo số liệu tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan thú y và chính quyền địa phương theo quy định.

3. Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người

a) Yêu cầu chung đối với điều trị dự phòng sau phơi nhiễm

Tất cả những người bị chó, mèo cắn, cào, phơi nhiễm, có nguy cơ nhiễm với bệnh Dại nhưng chưa được tiêm vắc xin Dại phải được điều trị dự phòng.

b) Tổ chức điều trị dự phòng

Kiện toàn, mở rộng số lượng điểm tiêm vắc xin và huyết thanh kháng Dại cho người trên địa bàn Thành phố để phục vụ công tác điều trị dự phòng, đảm bảo khả năng dễ tiếp cận, giá thành thấp, đặc biệt ở khu vực có nguy cơ cao, mỗi quận, huyện, thị xã có ít nhất 01 điểm tiêm có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nguồn nhân lực cho điều trị dự phòng; đảm bảo đủ trang thiết bị, vắc xin và huyết thanh kháng Dại đã được cấp phép sử dụng; hỗ trợ điều trị dự phòng cho người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng miền núi khu vực II, III, người có công với cách mạng, người tham gia công tác phòng, chống dịch và các đối tượng đặc biệt khác do chính quyền địa phương quyết định.

4. Công tác tuyên truyền, tập huấn

- Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại; các biện pháp phòng, chống, kinh nghiệm về quản lý chó, mèo ở một số địa phương làm tốt; tuyên truyền ngày thế giới phòng bệnh Dại; thông tin các văn bản của Trung ương về phòng, chống bệnh Dại.

- Nội dung truyền thông:

+ Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, các chính sách của Nhà nước quy định về phòng, chống bệnh Dại, quy định về nuôi chó, mèo và trách nhiệm của người nuôi chó, mèo; các quy định về xử lý vi phạm đối với các trường hợp không tuân thủ các quy định về quản lý chó, mèo nuôi, tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống bệnh Dại.

+ Truyền thông về chiến dịch tiêm phòng cho chó, mèo trong tháng cao điểm tiêm phòng bệnh Dại; công khai danh sách những hộ nuôi không chấp hành tiêm phòng vắc-xin dại cho chó, mèo trên đài truyền thanh của cấp xã.

+ Tuyên truyền hạn chế nuôi chó, mèo; nuôi chó phải đăng ký với địa phương theo quy định, thực hiện xích hoặc nhốt chó; đưa chó đến nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó, có xích giữ và có người dắt chó.

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sự nguy hiểm của bệnh Dại và các biện pháp phòng chống bệnh Dại ở người; hướng dẫn người bị chó, mèo cắn xử lý y tế ban đầu ngay sau khi bị chó, mèo cắn và đến các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời; không sử dụng thuốc đông y (thuốc nam, thuốc bắc) hoặc các loại thuốc khác không theo quy định của ngành y tế để điều trị dự phòng bệnh Dại khi bị chó, mèo cắn.

+ Các nội dung và tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030 với mục tiêu quan trọng không có người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2030.

+ Tuyên truyền việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn bệnh Dại.

- Phương thức thông tin, tuyên truyền:

+ Truyền thông qua các chương trình truyền hình, phát thanh của trung ương, địa phương, bảng tin công cộng tại nơi đông người, các điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân.

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ y tế, thú y cơ sở; xây dựng, in ấn, phát miễn phí các tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, pa nô, sách mỏng, sách sổ tay, poster...); truyền thông học đường về phòng, chống bệnh Dại; phát động hưởng ứng và tổ chức mít tinh ngày “Thế giới phòng, chống bệnh Dại” vào ngày 28/9 hàng năm; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề, các buổi tọa đàm, nói chuyện, giao lưu trực tuyến, tổ chức sự kiện,...

+ Tăng cường vận động cộng đồng cùng tham gia giám sát, phòng chống bệnh Dại trên người và động vật.

- Tổ chức tập huấn tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật cho người nuôi chó, mèo, cán bộ trong hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn, đảm bảo mỗi xã, thị trấn tổ chức được 01 lớp trong cả giai đoạn 2022-2030.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống thú y các cấp của Thành phố đối với các nội dung: Quy định quản lý đàn chó, mèo; kỹ năng bắt, xử lý chó, mèo thả rông; các quy định về bảo quản và vận chuyển vắc xin, theo dõi sau tiêm, đảm bảo an toàn trong và sau khi tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo; kỹ thuật thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu động vật nghi mắc bệnh Dại, bảo đảm an toàn cho người lấy mẫu và chất lượng của mẫu; kỹ năng điều tra, giám sát, chẩn đoán xác định bệnh Dại trên động vật, phân tích tình hình dịch tễ, xác định vùng có nguy cơ lây truyền bệnh Dại, để tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo; phối hợp liên ngành y tế trong việc giám sát, lấy mẫu động vật để xét nghiệm bệnh Dại; kỹ năng truyền thông nguy cơ, truyền thông cộng đồng trong công tác phòng, chống bệnh Dại; kỹ năng, phương pháp xây dựng, triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh Dại.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống y tế các cấp của Thành phố đối với các nội dung: Kỹ năng tư vấn, chỉ định và tiêm vắc xin Dại cho cán bộ y tế ở các điểm tiêm vắc xin phòng Dại cho người; kỹ thuật bảo quản và vận chuyển vắc xin, theo dõi sau tiêm; kỹ thuật thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu của người nghi mắc bệnh Dại, bảo đảm an toàn cho người lấy mẫu và chất lượng của mẫu; kỹ năng điều tra, giám sát, chẩn đoán xác định bệnh Dại, phân tích tình hình dịch tễ, xác định vùng, nhóm người có nguy cơ lây truyền bệnh Dại, tiêm phòng vắc xin Dại cho người có nguy cơ cao, xử trí vết cắn, điều trị dự phòng cho người bị chó, mèo cắn, xử lý ổ dịch; phối hợp liên ngành thú y trong việc giám sát, lấy mẫu bệnh Dại trên động vật dựa vào người bị cắn đi tiêm phòng; kỹ năng truyền thông nguy cơ, cách hạn chế bị động vật cn, truyền thông cộng đồng trước, trong và sau ổ dịch bệnh Dại.

5. Điều tra, ứng phó, xử lý ổ dịch Dại

Điều tra, xử lý dịch bệnh Dại trên động vật và người bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về thú y và y tế, cụ thể như sau:

a) Chủ nuôi chó, mèo

Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin chính xác cho chính quyền địa phương, cán bộ thú y, y tế gần nhất khi phát hiện động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do Dại; cách ly theo dõi động vật có dấu hiệu nghi mắc bệnh Dại, tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại theo hướng dẫn của cơ quan thú y và chính quyền địa phương; nghiêm cấm mua bán, giết mổ, sử dụng sản phẩm động vật mắc bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại; không vứt xác động vật ra môi trường; thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

b) Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y

Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện tiêu hủy ngay động vật mắc bệnh; tiến hành điều tra ổ dịch và lấy mẫu động vật để xét nghiệm bệnh Dại; thực hiện tiêm vắc xin Dại để phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy bắt buộc động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do bệnh Dại; theo dõi nuôi cách ly động vật nghi mắc Dại cắn người theo quy định; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công bố dịch, công bố hết dịch theo quy định; tham mưu cho Ủy ban nhân dân, các ban ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai phòng, chống bệnh Dại theo quy định; báo cáo dịch bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thông báo cho cơ quan y tế đgiám sát, phòng chống bệnh Dại.

c) Cơ quan y tế

Cơ quan y tế có trách nhiệm hướng dẫn xử lý, mai táng bệnh nhân tử vong do bệnh Dại theo quy định của bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm nhóm B; hướng dẫn người tiếp xúc trực tiếp, cán bộ y tế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân đi điều trị dự phòng; phối hợp với cơ quan thú y và chính quyền địa phương để xác định người cần đi điều trị dự phòng, hướng dẫn người bị chó, mèo cắn đi điều trị dự phòng tại các cơ sở y tế; thông báo, chia sẻ kịp thời thông tin người bị chó, mèo cắn phải đi điều trị dự phòng tại cơ sở y tế (trong vòng 24 giờ) cho cơ quan thú y địa phương để giám sát, phòng chống bệnh Dại trên động vật; truyền thông, hướng dẫn người bị phơi nhiễm đến các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng; thực hiện các biện pháp chống dịch khác theo quy định hiện hành.

d) Ủy ban nhân dân các cấp

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức xử lý ổ dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại theo quy định; thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại theo quy định; lập chốt kiểm soát tạm thời trên các trục đường giao thông chính ra vào vùng dịch, vùng khống chế để ngăn chặn không đưa chó, mèo ra ngoài vùng dịch; phối hợp, điều tra xác định hộ nuôi có chó, mèo mắc, nghi mắc bệnh Dại; thành lập tổ giám sát, bắt và xử lý chó, mèo thả rông, chó, mèo chưa được tiêm vắc xin Dại trong vùng đang có ổ dịch Dại; đặt biển báo khu vực có dịch, hướng dẫn người, phương tiện tránh đi qua vùng dịch; phun khử trùng các phương tiện vận chuyển từ vùng dịch đi ra ngoài; xử lý động vật mắc bệnh trong vùng dịch theo quy định; xử lý các trường hợp vi phạm hành chính theo quy định.

- Tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin Dại cho chó, mèo khi có bệnh Dại xảy ra bảo đảm đạt trên 90% tổng đàn tại xã có dịch và các xã tiếp giáp với xã có dịch.

6. Giám sát bệnh Dại trên động vật

a) Giám sát lâm sàng (giám sát bị động)

- Chủ nuôi động vật có trách nhiệm thường xuyên theo dõi chó, mèo, nếu phát hiện động vật có biểu hiện nghi mắc bệnh Dại phải báo ngay cho chính quyền cơ sở, nhân viên thú y hoặc cơ quan thú y, y tế nơi gần nhất; thực hiện các biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch Dại.

- Nhân viên thú y cấp xã, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra ngay khi nhận được thông tin; tổ chức điều tra, xác minh, lấy mẫu gửi cơ quan xét nghiệm có thẩm quyền để chẩn đoán xác định và tìm sự lưu hành của vi rút Dại; hướng dẫn xử lý các trường hợp động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại.

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức xử lý ổ dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại; tổ chức các biện pháp phòng, chống bệnh Dại theo quy định.

b) Giám sát lưu hành vi rút và giám sát sau tiêm phòng (giám sát chủ động)

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt, bố trí kinh phí tổ chức triển khai giám sát lưu hành vi rút Dại, giám sát sau tiêm phòng vắc xin Dại ở động vật; kết quả giám sát có thể sử dụng để chứng minh cơ sở, vùng an toàn bệnh Dại trên động vật theo quy định.

7. Giám sát bệnh Dại trên người

a) Giám sát người bị phơi nhiễm đi tiêm vắc xin phòng Dại

- Người bị chó, mèo cắn phải rửa ngay vết thương và đến các cơ sở y tế để được tiêm vắc xin phòng Dại. Các điểm tiêm đảm bảo đủ vắc xin để người dân có thể tiếp cận với việc điều trị dự phòng bệnh dại sau phơi nhiễm; trường hợp nhiều người bị chó, mèo cắn và có biểu hiện nghi mắc bệnh Dại phải thông báo ngay cho cơ quan thú y địa phương để thực hiện các biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch Dại ở động vật.

- Tổ chức tiêm phòng bệnh Dại cho người và báo cáo trên hệ thống theo quy định của Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Dại trên người.

- Hàng năm, Sở Y tế căn cứ tình hình điều trị dự phòng bệnh Dại trên địa bàn Thành phố, phối hợp Sở Tài chính xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt, bố trí kinh phí tổ chức triển khai giám sát tiêm phòng vắc xin cho người bị phơi nhiễm bệnh Dại do bị động vật cắn theo quy định.

b) Giám sát bệnh nhân tử vong để phát hiện sự lưu hành của vi rút Dại (giám sát bị động)

- Cán bộ y tế dự phòng có trách nhiệm phối hợp với bệnh viện tổ chức điều tra ngay khi nhận được thông tin, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân lâm sàng lên cơn dại gửi đến cơ quan xét nghiệm có thẩm quyền để chẩn đoán xác định và tìm sự lưu hành của vi rút Dại.

- Tại khu vực có bệnh nhân tử vong do bệnh Dại, phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khử khuẩn và phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y điều tra xử lý ổ dịch Dại trên đàn chó, mèo tại địa phương (nếu có).

8. Xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh Dại

- Hoàn thành xây dựng vùng an toàn bệnh Dại đối với các quận chưa được công nhận hiện nay trước năm 2025; duy trì tốt các điều kiện an toàn dịch bệnh đối với 100% các vùng an toàn dịch bệnh Dại đã được công nhận trong giai đoạn 2017-2021.

- Phấn đấu xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Dại đối với các quận mới thành lập trước năm 2030; xây dựng thành công ít nhất 05 cơ sở an toàn dịch bệnh Dại cấp xã tại các huyện và thị xã.

9. Kiểm soát vận chuyển chó, mèo

Tổ chức theo dõi, giám sát, ngăn chặn, xử lý tiêu hủy chó, mèo sản phẩm chó, mèo nhập khẩu, vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào Hà Nội; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển chó, mèo bất hợp pháp qua biên giới theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm soát vận chuyển chó, mèo trong nước theo quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y; tổ chức lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút Dại đối với chó, mèo được vận chuyển.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí từ ngân sách

Ngân sách nhà nước các cấp của Thành phố đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng, chống bệnh Dại theo quy định của pháp luật, gồm các nội dung sau:

a) Kinh phí từ ngân sách cấp Thành phố đảm bảo cho các nội dung: Hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin Dại để tiêm phòng định kỳ hàng năm cho đàn chó, mèo tại các huyện, thị xã và dự phòng khi có dịch trên địa bàn Thành phố; hóa chất vệ sinh, tiêu độc, khử trùng dự phòng cho các ổ dịch Dại đầu tiên xảy ra trên địa bàn cấp huyện; dụng cụ, trang bị bảo hộ dùng trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh Dại của cấp Thành phố; kinh phí lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút Dại ở động vật; giám sát sau tiêm phòng vắc xin Dại ở người và động vật; kinh phí tiêm dự phòng sau phơi nhiễm bệnh Dại cho nhân viên thú y và nhân viên y tế bị phơi nhiễm bệnh Dại khi trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh Dại; thông tin, tuyên truyền, tập huấn hàng năm; kinh phí xây dựng các điểm tiêm phòng vắc xin và huyết thanh kháng Dại cho người; hội nghị sơ kết, tổng kết về phòng, chống bệnh Dại ở cấp Thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

b) Kinh phí từ ngân sách cấp huyện, cấp xã đảm bảo cho các nội dung: Kinh phí tổ chức quản lý chó, mèo nuôi; tổ chức bắt, xử lý chó chạy rông; tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo; tổ chức phòng, chống bệnh Dại ở người và động vật; hỗ trợ chi trả công tiêu hủy chó, mèo mắc bệnh, công cho cán bộ y tế, thú y và các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; kinh phí lấy mẫu, xét nghiệm khi có động vật và người nghi mắc bệnh Dại; dụng cụ, vật tư, bảo hộ để sử dụng khi có bệnh Dại; hóa chất vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực tiêm phòng vắc xin Dại tập trung cho đàn chó, mèo và khi bệnh Dại xảy ra (khi cấp Thành phố không hỗ trợ); hỗ trợ tiêm vắc xin Dại miễn phí để điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các đối tượng người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và hỗ trợ miễn phí tiêm dự phòng sau phơi nhiễm cho những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh Dại; thông tin, tuyên truyền; tập huấn tuyên truyền khi có bệnh Dại trên địa bàn cấp huyện và khi triển khai xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh Dại; kinh phí xây dựng, duy trì cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh Dại; hội nghị sơ kết, tổng kết về phòng, chống bệnh Dại ở cấp huyện.

c) Kinh phí hỗ trợ tiêu hủy chó, mèo mắc bệnh, chết do bệnh Dại; khử khuẩn và mai táng người chết do bệnh Dại được thực hiện theo các quy định hiện hành.

d) Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch trình UBND Thành phố phê duyệt.

2. Kinh phí do người dân tự đảm bảo

- Đối với chủ nuôi chó, mèo không được hỗ trợ, phải tự bảo đảm kinh phí mua vắc xin Dại, đánh dấu nhận dạng đã tiêm phòng (vòng đeo cổ...) và công tiêm phòng cho đàn chó, mèo theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương. Khi dịch bệnh xảy ra, chủ động tiêm vắc xin Dại, vệ sinh, khử trùng tiêu độc.

- Tổ chức, cá nhân vận chuyển, buôn bán chó, mèo, sản phẩm chó, mèo phải chi trả kinh phí lấy mẫu, xét nghiệm bệnh Dại.

- Kinh phí do người bị chó, mèo cắn chi trả cho điều trị y tế dự phòng (trừ trường hợp được Nhà nước hỗ trợ).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chịu trách nhiệm về nội dung trình phê duyệt Kế hoạch; chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống bệnh Dại ở động vật theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật theo quy định.

- Hàng năm, phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống bệnh Dại ở động vật cho các hoạt động của tuyến Thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, không trùng lắp các nội dung kinh phí được hỗ trợ, đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức mua đúng chủng loại vắc xin Dại theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Thú y để tiêm phòng cho đàn chó, mèo trên địa bàn Thành phố theo quy định.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống bệnh Dại trên người.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn Thành phố triển khai các hoạt động phòng chống bệnh Dại trên người theo đúng quy định.

- Hàng năm, phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống bệnh Dại trên người cho các hoạt động của tuyến Thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu UBND Thành phố thực hiện phát động và tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày “Thế giới phòng, chống bệnh Dại” vào ngày 28/9 hàng năm trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tổ chức truyền thông học đường hàng năm về phòng, chống bệnh Dại.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, căn cứ khả năng cân đối ngân sách hàng năm, tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế đô thị

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dại để người dân biết và chủ động phòng tránh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Thành phố đảm bảo hiệu quả.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh Dại của địa phương giai đoạn 2022-2030 đảm bảo đúng và đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch của UBND Thành phố; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và người chăn nuôi chó, mèo để có cơ sở thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dại ở người và động vật.

- Hàng năm, phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống bệnh Dại cho các hoạt động của cấp huyện, cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

- Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn từ nguồn kinh phí của địa phương theo thẩm quyền và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống bệnh Dại của tuyến xã, phường, thị trấn theo đúng quy định.

- Hướng dẫn, thanh toán hoặc chỉ đạo UBND cấp xã thanh toán kinh phí tiêm dự phòng sau phơi nhiễm bệnh Dại cho các đối tượng người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn.

- Chỉ đạo thực hiện việc kê khai chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quản lý đàn chó, mèo nuôi, giám sát bệnh Dại, tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại triệt để cho đàn, chó, mèo.

- Triển khai xây dựng, duy trì các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh Dại đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại địa phương và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế.

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch theo quy định.

8. Tổ chức, cá nhân nuôi chó, mèo

Tổ chức, cá nhân nuôi chó, mèo thực hiện: Đăng ký việc nuôi chó, mèo; nuôi nhốt chó trong khuôn viên gia đình; khi đưa chó ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người; đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường; tiêm vắcxin phòng Dại cho chó, mèo và phải thanh toán các khoản chi phí quản lý đàn chó, mèo, tiêm phòng theo quy định (trừ trường hợp được ngân sách nhà nước hỗ trợ); theo dõi vật nuôi, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, phải nhốt con vật đó để theo dõi và báo cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan thú y nơi gần nhất; không được vận chuyển hoặc bán động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại; khi động vật được xác định mắc bệnh Dại, chủ nuôi phải chấp hành tiêu hủy con vật, thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc toàn bộ chuồng nuôi, dụng cụ nuôi, phương tiện vận chuyển, môi trường, thức ăn, chất thải và các vật dụng khác đã tiếp xúc với con vật mắc bệnh; xích, nhốt để theo dõi trong 14 ngày đối với động vật nghi mắc Dại, tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo khỏe mạnh trong ổ dịch, vùng dịch; chủ nuôi có chó, mèo cắn, cào người khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ chó, mèo, sản phẩm chó, mèo phải chi trả kinh phí lấy mẫu, xét nghiệm mẫu bệnh Dại theo quy định.

9. Tổ chức, cá nhân hành nghề khám, chữa bệnh chó, mèo

Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Dại, đánh dấu để nhận diện chó, mèo đã tiêm vắc xin, cấp sổ tiêm phòng và định kỳ hàng tháng báo cáo tổng hợp số liệu tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo đến cơ quan thú y địa phương; trong trường hợp khám và điều trị nếu phát hiện chó, mèo mắc, nghi mắc bệnh Dại phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương để xử lý kịp thời.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo (gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung), tham mưu UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy (Để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (Để báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (Để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&THHN; Báo HNM, Báo KT&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, KT, KGVX, ĐT, NC, TKBT, TH;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

thuộc tính Kế hoạch 105/KH-UBND

Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:105/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành:04/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi