Công văn 980/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 980/TTg-KTN

V/v: Điều chỉnh Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 843/TTr-BNN-CB ngày 12 tháng 3 năm 2013), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3860/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10 tháng 6 năm 2013), ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 16235/BTC-ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2012), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4318/BTNMT-KH ngày 13 tháng 11 năm 2012), Công Thương (văn bản số 10679/BCT-HC ngày 06 tháng 11 năm 2012) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 7433/NHNN-TD ngày 09 tháng 11 năm 2012) về việc điều chỉnh Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3860/BKHĐT-GSTĐT ngày 10 tháng 6 năm 2013. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh Dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối nguồn lực để lựa chọn, lập, tổ chức thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh các tiểu dự án theo quy định; chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về Dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long đề xuất kế hoạch hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư trực tiếp cho Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện Đề tài "Đánh giá và dự báo phạm vi, mức độ nhiễm mặn đất, nước ngầm và không khí đối với toàn bộ khu vực xã Phước Minh, huyện Thuận Nam" và chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng nhiễm mặn theo kết quả nghiên cứu được duyệt. Nếu xác định nguyên nhân gây nhiễm mặn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long thì Công ty có trách nhiệm chi trả phần kinh phí bồi thường, khắc phục hậu quả nhiễm mặn do Công ty gây ra.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, Ngành liên quan cân đối nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch ngân sách hàng năm để bố trí cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Dự án đúng tiến độ.

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long có trách nhiệm bố trí đủ vốn để hoàn thành Dự án đúng tiến độ; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư phục vụ trực tiếp cho Dự án.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TN&MT, CT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

thuộc tính Công văn 980/TTg-KTN

Công văn 980/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:980/TTg-KTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:08/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi