Công văn 7602/BTC-HCSN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 7602/BTC-HCSN

Công văn 7602/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/04/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:7602/BTC-HCSNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành:26/06/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Công văn 7602/BTC-HCSN

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

Số: 7602/BTC-HCSN
V/v
: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 (Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018). Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 461/QĐ-TTg; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án như sau:

1. Các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án quy định tại Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 là những nội dung trong hoạt động thường xuyên của các cơ quan (như công tác tuyên truyền, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đào tạo bồi dưỡng, tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các Bộ, ngành Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chính quyền địa phương trong phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp...). Do đó, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai theo các quy định hiện hành có liên quan.
2. Nguồn kinh phí thực hiện
- Nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước theo chính sách được huy động từ: Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế và phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình khuyến nông quốc gia hỗ trợ cho đào tạo và ứng dụng công nghệ cao; nguồn thủy lợi phí của nhà nước dành cho các hợp tác xã tham gia hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo quy định của Luật Thủy lợi; nguồn hỗ trợ cho hợp tác xã từ các chính sách hỗ trợ trồng và bảo vệ rừng, phát triển thủy sản...
- Huy động các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế; nguồn vốn vay từ các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ nông dân, các tổ chức tín dụng; nguồn vốn của doanh nghiệp và vốn đối ứng của các hợp tác xã.
3. Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 461/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trường hợp kinh phí được lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, Chương trình, dự án khác có hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản này và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có), như Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã, thành lập mới Hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã theo Chương hình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020...
Bộ Tài chính hướng dẫn để các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ PC;
- Vụ NSNN;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, HCSN (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

Số: 7602/BTC-HCSN
V/v
: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 (Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018). Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 461/QĐ-TTg; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án như sau:

1. Các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án quy định tại Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 là những nội dung trong hoạt động thường xuyên của các cơ quan (như công tác tuyên truyền, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đào tạo bồi dưỡng, tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các Bộ, ngành Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chính quyền địa phương trong phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp...). Do đó, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai theo các quy định hiện hành có liên quan.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước theo chính sách được huy động từ: Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế và phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình khuyến nông quốc gia hỗ trợ cho đào tạo và ứng dụng công nghệ cao; nguồn thủy lợi phí của nhà nước dành cho các hợp tác xã tham gia hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo quy định của Luật Thủy lợi; nguồn hỗ trợ cho hợp tác xã từ các chính sách hỗ trợ trồng và bảo vệ rừng, phát triển thủy sản...

- Huy động các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế; nguồn vốn vay từ các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ nông dân, các tổ chức tín dụng; nguồn vốn của doanh nghiệp và vốn đối ứng của các hợp tác xã.

3. Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 461/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trường hợp kinh phí được lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, Chương trình, dự án khác có hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản này và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có), như Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã, thành lập mới Hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã theo Chương hình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020...

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ PC;
- Vụ NSNN;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, HCSN (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi