Công văn 7421/VPCP-ĐMDN 2019 đề cương báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 7421/VPCP-ĐMDN

V/v: Đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW của Bộ Chính trị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 5540/BNN-QLDN ngày 02 tháng 8 năm 2019) về Kế hoạch, chương trình tổ chức hội nghị và Đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình, kế hoạch tổ chức hội nghị và Dự thảo Đề cương báo cáo sơ kết.

- Thời gian tổ chức hội nghị thực hiện sau ngày 02 tháng 9 năm 2019.

- Chủ trì hội nghị: mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn.

2. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị kỹ nội dung, khách mời, tổ chức hội nghị chu đáo, có kết quả tốt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: CN, KTTH, PL;

- Lưu: VT, ĐMDN (2b) Thụ

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực