Công văn 6378/VPCP-NN 2021 Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  ________

Số: 6378/VPCP-NN

V/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Hà Nội, ngày 11 tháng  9  năm 2021

          

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5010/TTr-BNN-VPĐP ngày 10 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021- 2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan rà soát, thẩm định kỹ lưỡng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tuân thủ theo đúng quy định tại các Nghị quyết: Số 25/2021/QH15số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021, số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, Quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, đảm bảo thực chất, khả thi, hoàn thành các mục tiêu được Quốc hội giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

  Nơi nhận :

- Như trên;

- TTgCP, PTTgTTCP Phạm Bình Minh (đề b/c);

- Các bộ, cơ quan: LĐTBXH, UBDT, TC, CT, XD, TP, QP, CA, NV, YT, TNMT, GTVT, GDĐT, VHTTDL, TTTT;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

các Vụ: KGVX, QHĐP, KTTH, CN, NC;

- Lưu: VT, NN (2) Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 6378/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6378/VPCP-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!