Công văn 5760/VPCP-CN xử lý thông tin báo nêu về chi phí vận chuyển hàng nông sản

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 5760/VPCP-CN
V/v: Xử lý thông tin báo nêu về chi phí vận chuyển nội địa đối với hàng nông sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử ngày 09 tháng 7 năm 2020 có bài viết về “Chi phí vận chuyển cao hết sức vô lý, do quá nhiều trạm thu phí trong khi hệ thống đường biển không phát huy tác dụng, doanh nghiệp kiến nghị cắt giảm chi phí vận chuyển nội địa”. Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: CT, GTVT;
- VPCP: BTCN, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2) THH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


 Mai Tiến Dũng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 5760/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu về chi phí vận chuyển nội địa đối với hàng nông sản
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5760/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực