Công văn 5425/UBND-KT Hà Nội 2019 triển khai Chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm về đê điều

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------

Số: 5425/UBND-KT

V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy;

- Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;

- Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải,

Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;

- Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

 

Thời gian vừa qua tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ, an toàn giao thông, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận như: Tập kết vật liệu với quy mô lớn trên bãi sông và trong phạm vi bảo vệ đê điều; khai thác cát lòng sông không phép, trái phép gây sạt lở bờ, bãi sông, công trình kè bảo vệ bờ; xe quá tải trọng được phép, lưu thông trên đê; đổ phế thải, lấn chiếm lòng sông; xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê, trên bãi sông ... Ủy ban nhân dân Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành kịp thời, kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật về đê điều. Tuy nhiên tiến độ, kết quả xử lý còn hạn chế, vi phạm tồn đọng nhiều. Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đê điều, việc triển khai ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn đê điều trên địa bàn; định kỳ có tổng kết, đánh giá; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo không kịp thời ngăn chặn, để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều nhưng không được xử lý dứt điểm.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã:

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá, tổng hợp các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; chủ trì, phối hợp Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật các vụ việc vi phạm tồn đọng, đặc biệt các vụ việc vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ, gây bức xúc trong dư luận;

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, có phương án quản lý, sử dụng đất tại các khu vực bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê điều trên địa bàn đúng quy định pháp luật về đất đai, đê điều và các quy định pháp luật liên quan; kiên quyết xử lý, thu hồi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi đối với diện tích đất bãi sông sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các Hạt Quản lý đê tiến hành kiểm tra thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ khi phát sinh những vi phạm mới; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố nếu để xảy ra những vụ việc vi phạm mới không bị xử lý đúng quy định của pháp luật;

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng những quy định của pháp luật về đê điều đến mọi người dân; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thỏa thuận, xin cấp phép trước khi có hoạt động liên quan đến đê điều;

- Thường xuyên báo cáo kết thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung.

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Triển khai thành lập Tổ công tác liên ngành do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ đạo về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, các Hạt Quản lý đê phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê, phân loại vi phạm tồn đọng, lập danh sách các trường hợp vi phạm cần xử lý, giải toả, gửi các đơn vị thực hiện;

- Chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, các Hạt Quản lý đê tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm phát sinh mới theo thẩm quyền;

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm;

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014 phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy và số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, tổ chức lập, rà soát nội dung phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phương án củng cố, tu bổ đê điều trong quy hoạch trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trong đó xác định cụ thể phương án quản lý, sử dụng đất ở bãi sông, số lượng công trình nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, trên bãi sông phải di dời và xây dựng phương án, lộ trình di dời đảm bảo khả thi để tổ chức thực hiện;

- Rà soát, đề xuất đầu tư nâng cấp, củng cố hệ thống đê điều trên địa bàn Thành phố trong kế hoạch cải tạo chống xuống cấp công trình đê điều hàng năm và kế hoạch đầu tư công của Thành phố; trong đó ưu tiên tập trung xử lý những trọng điểm, vị trí đê điều xung yếu, công trình phục vụ cộng tác quản lý đê điều: Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê điều, xây dựng đường hành lang chân đê, dốc lên đê; nâng cấp, gia cố mặt đê để tăng tải trọng thiết kế các tuyến đường trên đê; xây dựng kè kết hợp làm đường ven sông nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng đổ chất thải lấn chiếm bãi sông, lòng sông, cũng như kết hợp phát triển kinh tế - xã hội;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức lập các dự án di dân, tái định cư, di dời công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, trên bãi sông phải di dời theo quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đê điều, Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp bơm hút cát trái phép ở lòng sông, đặc biệt tại những khu vực đê sát sông, những khu vực có kè bảo vệ bờ; ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp xe quá tải trọng cho phép lưu thông trên đê; bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương để tổ chức ngăn chặn, xử lý, cưỡng chế, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm Luật Hình sự.

5. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất tại các khu vực bãi sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều, sử dụng đất làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi đối với diện tích đất bãi sông sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật.

6. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với Cảnh sát Giao thông và các đơn vị liên quan tuần tra, ngăn chặn, xử lý xe có tải trọng vượt quá tải trọng được phép lưu thông trên đê, xử lý tàu, thuyền, xà lan, bè mảng neo đậu trái phép vào phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động bến thuỷ nội địa đối với các tổ chức, cá nhân mở bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng; thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa đối với các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng vi phạm pháp luật về đê điều.

7. Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại khu vực ven đê, trên bãi sông; kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại khu vực ven đê, trên bãi sông theo đúng quy định.

8. Chánh Phanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều khi được Ủy ban nhân dân Thành phố giao; Quyết định và tổ chức thanh tra làm rõ trách nhiệm, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

9. Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khả năng cân đối ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp, củng cố hệ thống đê điều và công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo trên, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thường trực Thành ủy,

- Thường trực HĐND Thành phố,

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các PCT UBND Thành phố;

- Chi cục Đê điều và PCLB;

- Báo Hà Nội Mới, Kinh tế và Đô thị,

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;

- VPUB: CVP, PCVP V.T. Anh, KT, TKBT;

- Lưu: VT, KTGiang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sửu

 

 

thuộc tính Công văn 5425/UBND-KT

Công văn 5425/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5425/UBND-KTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:05/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi