Công văn 5283/BNN-KTHT 2018 Đề án chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 5283/BNN-KTHT
V/v: Xây dựng Đề án chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, trong đó có xây dựng "Đề án chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Để có cơ sở xây dựng Đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đánh giá thực trạng chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn ở địa phương và đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp thực hiện trong thời gian tới (theo đề cương gửi kèm).

Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) trước ngày 30 tháng 7 năm 2018 để tổng hợp xây dựng Đề án báo cáo Chính phủ phê duyệt./.

(Chi tiết xin liên hệ Đ/c Tạ Hữu Nghĩa, Trưởng phòng Giảm nghèo và An sinh xã hội nông thôn, ĐT 0912.554.806, Email: nghiaktht@gmail.com).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ LĐTBXH (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
(Kèm theo Công văn số 5283/BNN-KTHT ngày 13 tháng 7 năm 2018)

I. THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

1. Tình hình lao động, việc làm của lao động nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015-2017

a) Thực trạng lao động nông nghiệp, nông thôn (theo phụ lục 1)

b) Tình hình việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp, nông thôn

- Việc làm: số ngày làm việc bình quân/tháng; số ngày nông nhàn/năm...

- Thu nhập bình quân /01 lao động ở các ngành nghề.

2. Thực trạng chuyển đổi nghề của lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015 - 2017

a) Chuyển đổi nghề từ lao động nông nghiệp sang các ngành nghề khác

- Chuyển đổi tại chỗ sang làm ngành nghề, dịch vụ;

- Chuyển đổi ra khu công nghiệp, thành phố làm việc, xuất khẩu lao động.

b) Chuyển đổi trong nội bộ ngành nông nghiệp khi thực hiện tái cơ cấu

- Chuyển đổi từ ngành trồng trọt sang chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản;

- Chuyển đổi từ tự sản xuất sang làm cho doanh nghiệp.

3. Các cơ chế chính sách chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn

a) Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2015-2017

- Đào tạo nghề phi nông nghiệp;

- Đào tạo nghề nông nghiệp.

b) Hỗ trợ tạo việc làm sau đào tạo nghề

- Cho vay vốn;

- Hỗ trợ khác....

c) Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và HTX để tạo việc làm

- Chính sách hỗ trợ;

- Số Doanh nghiệp, HTX đã tạo thêm việc làm cho lao động

- Số lao động đã được tạo việc làm mới

4. Khó khăn vướng mắc trong chuyển đổi nghề tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn

- Về cơ chế chính sách

- Về tổ chức thực hiện

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐI NGHVÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THỜI GIAN TỚI

1. Đnh hướng tạo việc làm, chuyển đổi nghề đã được đưa vào các văn kiện Nghị quyết của cấp ủy Đảng và HĐND các cấp

2. Giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn của địa phương

3. Giải pháp để tạo việc làm, chuyển đổi nghề

- Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

- Phát triển mỗi làng một sản phẩm (ocop);

- Phát triển dịch vụ;

- Xuất khẩu lao động;

- Đào tạo nghề….

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT KIN NGHỊ

- Về cơ chế chính sách

- Về tổ chức thực hiện

Phụ lục 1

SỐ LƯỢNG, CƠ CU LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH………..

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Số lượng

Cơ cấu (%)

Số lượng

Cơ cấu (%)

Số lượng

Cơ cấu (%)

I

Tổng số lao động ở khu vực nông thôn

1

Lao động nông nghiệp

2

Lao động dịch vụ

3

Lao động ở các ngành nghề phi nông nghiệp

II

Tổng số lao động nông nghiệp ở khu vực nông thôn

1

Ngành trồng trọt

2

Ngành chăn nuôi

3

Ngành thủy sản

4

Ngành lâm nghiệp

5

Ngành diêm nghiệp

6

Ngành chế biến, bảo quản

7

Ngành dịch vụ nông nghiệp

thuộc tính Công văn 5283/BNN-KTHT

Công văn 5283/BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng Đề án chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5283/BNN-KTHTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Thanh Nam
Ngày ban hành:13/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi