Công văn 4604/BNN-KHCN 2020 hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_________

Số: 4604/BNN-KHCN
V/v: Cung cấp thông tin hiện trạng công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng năm lập “Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của ngành nông nghiệp”.

Để có cơ sở lập Báo cáo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về hiện trạng công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo mẫu Phiếu điều tra về công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn kèm theo Tài liệu hướng dẫn lập bảo vệ môi trường của ngành nông nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (https://www.mard.gov.vn-Mục thông báo).

Phiếu cung cấp thông tin của quý Sở đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 30/7/2020.

Chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Khôi, chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, điện thoại cơ quan 08044691, di động 090.2197668; Fax: 024.38433637; Email: khoinx.khcn@mard.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Sở./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN. (NXK, 70b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

 

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 4604/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cung cấp thông tin hiện trạng công tác quản lý Nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4604/BNN-KHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực