Công văn 3091/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn của ngành chăn nuôi lợn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3091/NHNN-TD

Công văn 3091/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn của ngành chăn nuôi lợn
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3091/NHNN-TDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành:28/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------
Số: 3091/NHNN-TD
V/v: Tháo gỡ khó khăn của ngành chăn nuôi lợn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017
 
 
Kính gửi: Các tổ chức tín dụng
 
 
Thời gian vừa qua ngành chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ do giá lợn hơi giảm mạnh, ảnh hưởng đến đời sống người chăn nuôi. Để kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi lợn, giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định sản xuất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một số nội dung như sau:
1. Căn cứ khả năng tài chính và các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay chăn nuôi lợn, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y:
- Cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng. Khi cơ cấu lại thời bạn trả nợ, ngân hàng thương mại cho vay được giữ nguyên nhóm nợ 01 (một) lần đối với một khoản nợ; Cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.
- Căn cứ quy định hiện hành và khả năng tài chính của mình, ngân hàng thương mại xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác (bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn; ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau) nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.
2. Định kỳ hàng quý (chậm nhất vào ngày mùng 10 tháng đầu tiên của quý kế tiếp), các tổ chức tín dụng báo cáo Ngân hàng hàng nước Việt Nam (Thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - 25 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội, email: [email protected]), kết quả thực hiện các giải pháp nêu trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong lĩnh vực này (theo mẫu biểu đính kèm). Trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các tổ chức tín dụng kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được xem xét, xử lý.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện trên toàn hệ thống./.
 
Nơi nhận:
- Như để gửi;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu VP, Vụ TDCNKT (5).
TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG CNKT
Nguyễn Quốc Hùng
 
 
TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Theo Công văn số 3091/NHNN-TD ngày 28/4/2017 của NHNN)
Quý ....., năm .....
Đơn vị: triệu đồng, khách hàng
 
STT
Khách hàng
Dư nợ cho vay đến 31/12/2016
Dư nợ đến thời điểm báo cáo
Tổng số nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ
kể từ ngày văn bản
Dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ
Dư nợ đã được miễn, giảm lãi vay kể từ ngày văn bản
Cho vay mới
Nợ xấu
Số lượng khách hàng được hỗ trợ
Tổng số
Ngắn hạn
Trung, dài hạn
 
 
 
Dư nợ
Doanh số cho vay kể từ ngày văn bản
 
 
A
Cho vay ngành chăn nuôi lợn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Doanh nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Tổ hợp tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Chủ trang trại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Cá nhân, hộ gia đình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, có nguồn tiêu thụ ổn định
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
Cho vay sản xuất thức ăn chăn nuôi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
Cho vay sản xuất thuốc thú y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG CỘNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lập biểu
(ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ)
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO NGÀNH CHĂN NUÔI LỢN, SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI, SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y
(Theo Công văn số 3091/NHNN-TD ngày 28/4/2017 của NHNN)
Quý ....., năm .....
Đơn vị: triệu đồng, khách hàng
 

STT
Khách hàng
Dư nợ cho vay đến 31//12/2016
Dư nợ đến thời điểm báo cáo
Tổng số nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ
kể từ ngày văn bản
Dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ
Dư nợ đã được miễn, giảm lãi vay kể từ ngày văn bản
Cho vay mới
Nợ xấu
Số lượng khách hàng được hỗ trợ
Tổng số
Ngắn hạn
Trung, dài hạn
 
 
 
Dư nợ
Doanh số cho vay
kể từ ngày văn bản
 
 
A
Cho vay ngành chăn nuôi lợn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Doanh nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Tổ hợp tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Chủ trang trại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Cá nhân, hộ gia đình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, có nguồn tiêu thụ ổn định
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
Cho vay sản xuất thức ăn chăn nuôi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
Cho vay sản xuất thuốc thú y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG CỘNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lập biểu
(ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi