Công văn 2454/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kiểm lâm viên cao cấp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2454/BNN-TCCB

Công văn 2454/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kiểm lâm viên cao cấp
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2454/BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:08/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
Số: 2454/BNN-TCCB
V/v: ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kiểm lâm viên cao cấp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012
 
 
Kính gửi: Bộ Nội vụ
 
 
Hiên nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý ngành đối với 10.288 công chức kiểm lâm công tác tại 63 tỉnh thành trên cả nước, gồm 523 người giữ mã ngạch kiêm lâm viên chính, 4914 người giữ mã ngạch kiểm lâm viên, 04 người giữ mã ngạch kiểm lâm viên cao đẳng; 4195 người giữ mã ngạch kiểm lâm viên trung cấp và 652 người giữ mã ngạch kiểm lâm viên sơ cấp. Hiện nay chưa có ngạch kiểm lâm viên cao cấp.
Sau 06 năm thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức kiểm lâm, chất lượng đội ngũ công chức kiểm lâm từ Trung ương đến địa phương đã được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.
Để đảm bảo yêu cầu phát triển lực lượng kiểm lâm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng trên phạm vi toàn quốc và thực hiện nghĩa vụ trong quá trình hội nhập quốc tế, đòi hỏi đội ngũ công chức kiểm lâm phải được nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời nhằm tạo điều kiện xây dựng lực lượng kiểm lâm chính quy, phù hợp với lộ trình cải cách hành chính và khuyến khích công chức kiểm lâm phấn đấu nâng cao năng lực công tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch kiểm lâm viên cao cấp, đã lấy ý kiến của các tổ chức kiểm lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan trên toàn quốc, tiếp thu góp ý kiến hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn theo đúng quy định.
(chi tiết có Dự thảo tiêu chuẩn kèm theo).
Kính đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, ban hành./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát
 


DỰ THẢO
TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN CAO CẤP
(kèm theo công văn số 2454 ngày 08 tháng 8 năm 2012
của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
 
 
1. Chức trách:
Là công chức chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất của lực lượng Kiểm lâm về một lĩnh vực trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan kiểm lâm trung ương và cấp tỉnh chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thuộc lĩnh vực đó trên phạm vi toàn quốc và toàn tỉnh.
Nhiệm vụ cụ thể:
- Phát hiện, đề xuất, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản cấp tỉnh hoặc toàn quốc.
- Chủ trì xây dựng các đề án, dự án trong lĩnh vực công tác trên phạm vi cấp tỉnh hoặc toàn quốc.
- Chủ trì, tổ chức, chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng nhất là các vụ vi phạm có tính chất đặc biệt phức tạp, nghiêm trọng. Có kết luận cụ thể các cuộc thanh tra, kiểm tra và đề xuất phương án xử lý.
- Chủ trì nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
- Biên soạn tài liệu, giáo trình nghiệp vụ về các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ các ngạch công chức kiểm lâm (theo quy định của Quyết định số 09). Tham gia giảng dạy về nghiệp vụ điều tra hình sự và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, phát hiện những điểm không phù hợp để bổ sung sửa đổi các tài liệu, giáo trình đó.
- Tổng kết, phân tích hoạt động của lực lượng Kiểm lâm trên toàn quốc và các tỉnh có diện tích rừng lớn, đề xuất các biện pháp tổ chức, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả công tác của lực lượng Kiểm lâm.
- Tổ chức, chỉ đạo xây dựng nề nếp quản lý thống nhất của ngành.
- Tổ chức, tổng hợp, chỉ đạo và phân tích, tổng kết đánh giá hiệu lực và hiệu quả, đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực quản lý.
- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng về quản lý nhằm cải tiến, đổi mới hệ thống cơ chế quản lý phù hợp với đường lối chính sách và nhu cầu của phương thức quản lý.
2. Hiểu biết
- Nắm chắc và áp dụng đúng các quy định của pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, phương hướng chính sách của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của lĩnh vực quản lý, hiểu biết rộng về các chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
- Có kiến thức rộng về thể thức quản lý chung và có kiến thức sâu về lĩnh vực nghiệp vụ mình phụ trách. Có nhiều kinh nghiệm về tổ chức quản lý và xử lý nghiệp vụ, nắm vững các mục tiêu và đối tượng quản lý.
- Am hiểu rộng về tình hình kinh tế - xã hội của lĩnh vực quản lý ở trong nước và thế giới.
- Có năng lực nghiên cứu khoa học và tổ chức chỉ đạo ứng dụng tiến bộ khoa học để cải tiến hệ thống quản lý nghiệp vụ.
3. Yêu cầu trình độ
- Là kiểm lâm viên chính và tương đương, có thời gian tối thiểu ở ngạch là 06 năm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản nghiêm trọng trên địa bàn được giao phụ trách, quản lý.
- Tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia ở ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có chứng chỉ Quản lý Nhà nước và nghiệp vụ ngạch kiểm lâm viên cao cấp.
- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp.
- Có ít nhất 1 ngoại ngữ trình độ C.
- Chủ trì hoặc tham gia công trình nghiên cứu khoa học hoặc đề án, dự án được Hội đồng khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc cấp tỉnh công nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi