Công văn 1782/BNN-LN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 và 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1782/BNN-LN

Công văn 1782/BNN-LN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 và 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1782/BNN-LNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành:25/06/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 1782/BNN-LN

V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

Kính gửi: Các chủ Dự án cơ sở Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

 - Phần Bộ trực tiếp quản lý

 

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 về việc sửa đổi Quyết định 661/QĐ-TTg thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2008/BNN-KHĐT-TC ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định một số điểm cụ thể  trong Thông tư số 58/2008/BNN-KHĐT-TC để áp dụng cho các dự án cơ sở Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phần Bộ trực tiếp quản lý như sau:

1. Đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng:
Trường hợp dự toán trong phạm vi 6 triệu đồng/ha cho trồng và chăm sóc các năm tiếp theo được phân bổ như sau:
1.1. Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 3.900.000 - 4.200.000 đ/ha, trong đó:
- Chi phí trực tiếp: 3.750.000 - 4.050.000 đ/ha.
- Chi phí thiết kế :150.000đ/ha.
1.2. Chăm sóc 3 năm tiếp theo: 1.800.000 - 2.100.000 đ/ha cụ thể:
- Chăm sóc năm thứ 2: 800.000 - 900.000 đ/ha
- Chăm sóc năm thứ 3: 600.000 - 700.000 đ/ha
- Chăm sóc năm thứ 4: 400.000 - 500.000 đ/ha
2. Kinh phí quản lý dự án của chủ dự án cơ sở (8% tổng vốn ngân sách đầu tư cho dự án) được chi cho các mục sau:
2.1. Chi lương, phụ cấp lương, công tác phí cho cán bộ ban quản lý dự án được cấp có thẩm quyền quyết định; hội nghị sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; trang thiết bị cần thiết, văn phòng phẩm cho hoạt động chỉ đạo  quản lý: Đối tượng chi và mức chi thực hiện theo Thông tư hướng dẫn số 118/2007/TT-BTC ngày 2 tháng 10 năm 2007 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
2.2. Chi cho công tác quản lý điều hành dự án bao gồm:
- Chi lập hồ sơ giao khoán, chi phí phúc tra, kiểm tra, nghiệm thu hàng năm, nghiệm thu bàn giao rừng hết thời gian đầu tư xây dựng cơ bản.
- Chi phí cán bộ thôn, xã tham gia (nếu có).
2.3. Chi công tác quyết toán sử dụng vốn hàng năm và quyết toán dự án hoàn thành. Căn cứ vào nguồn kinh phí và nhu cầu thực tế của dự án, Giám đốc dự án cơ sở sẽ lập dự toán chi tiết các hạng mục thực sự cần thiết đáp ứng được công tác quản lý dự án. Yêu cầu các Ban quản lý dự án cơ sở Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phần Bộ trực tiếp quản lý thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Lâm nghiệp;

- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG 

Hứa Đức Nhị

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 1782/BNN-LN

V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

 

Kính gửi: Các chủ Dự án cơ sở Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng - Phần Bộ trực tiếp quản lý

 

 

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 về việc sửa đổi Quyết định 661/QĐ-TTg thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2008/BNN-KHĐT-TC ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định một số điểm cụ thể  trong Thông tư số 58/2008/BNN-KHĐT-TC để áp dụng cho các dự án cơ sở Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phần Bộ trực tiếp quản lý như sau:

1. Đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng:

Trường hợp dự toán trong phạm vi 6 triệu đồng/ha cho trồng và chăm sóc các năm tiếp theo được phân bổ như sau:

1.1. Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 3.900.000 - 4.200.000 đ/ha, trong đó:

- Chi phí trực tiếp: 3.750.000 - 4.050.000 đ/ha.

- Chi phí thiết kế :150.000đ/ha.

1.2. Chăm sóc 3 năm tiếp theo: 1.800.000 - 2.100.000 đ/ha cụ thể:

- Chăm sóc năm thứ 2: 800.000 - 900.000 đ/ha

- Chăm sóc năm thứ 3: 600.000 -  700.000 đ/ha

- Chăm sóc năm thứ 4: 400.000 -  500.000 đ/ha

2. Kinh phí quản lý dự án của chủ dự án cơ sở (8% tổng vốn ngân sách đầu tư cho dự án) được chi cho các mục sau:

2.1. Chi lương, phụ cấp lương, công tác phí cho cán bộ ban quản lý dự án được cấp có thẩm quyền quyết định; hội nghị sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; trang thiết bị cần thiết, văn phòng phẩm cho hoạt động chỉ đạo  quản lý: Đối tượng chi và mức chi thực hiện theo Thông tư hướng dẫn số 118/2007/TT-BTC ngày 2 tháng 10 năm 2007 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

2.2. Chi cho công tác quản lý điều hành dự án bao gồm:

- Chi lập hồ sơ giao khoán, chi phí phúc tra, kiểm tra, nghiệm thu hàng năm, nghiệm thu bàn giao rừng hết thời gian đầu tư xây dựng cơ bản.

- Chi phí cán bộ thôn, xã tham gia (nếu có).

2.3. Chi công tác quyết toán sử dụng vốn hàng năm và quyết toán dự án hoàn thành.

Căn cứ vào nguồn kinh phí và nhu cầu thực tế của dự án, Giám đốc dự án cơ sở sẽ lập dự toán chi tiết các hạng mục thực sự cần thiết đáp ứng được công tác quản lý dự án.

Yêu cầu  các Ban quản lý dự án cơ sở Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phần Bộ trực tiếp quản lý thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Lâm nghiệp;

- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Hứa Đức Nhị

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi