Công văn 1306/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011- 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
Số: 1306/BNN-TCLN
V/v: thẩm định Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) nhận được Tờ trình số 2234/TTr-UBND ngày 07/10/2011 kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Báo cáo số 478/BC-SNN ngày 27/02/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh về việc giải trình một số vấn đề liên quan đến thẩm định dự án Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
I. Nhận xét kết quả quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh
1. Về cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, độ tin cậy của các thông tin, tư liệu sử dụng, phương pháp sử dụng và nội dung được giải quyết trong bản quy hoạch:
- Báo cáo Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2020 có bố cục nội dung, phương pháp khá hợp lý, được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản hướng dẫn hiện hành về lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh.
- Các thông tin dữ liệu, nội dung trong báo cáo đã kế thừa tài liệu, kết hợp điều tra thực địa nên có độ tin cậy, cơ sở khoa học phù hợp để xây dựng báo cáo.
2. Về sự phù hợp của quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng với chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh.
Bản quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh đã tập trung, quan tâm đến việc bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ các hồ đập, thủy điện; các biện pháp bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được đề ra cơ bản phù hợp với Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.
3. Về các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng và các giải pháp thực hiện quy hoạch (theo báo cáo quy hoạch):
a. Mục tiêu: Nâng độ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh lên 16,03% vào năm 2020 thông qua việc bảo vệ, trồng mới rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng.
b. Bảo vệ rừng: Tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp đến cuối kỳ quy hoạch (năm 2020) là 70.258ha; trong đó: Diện tích có rừng phải bảo vệ năm 2011 là 47.575ha, năm 2015 là 48.343ha và năm 2020 là 57.145ha.
c. Phát triển rừng:
- Khoanh nuôi tái sinh: Tổng diện tích khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng là 6.757 ha; trong đó, rừng đặc dụng là 2.020 ha, rừng phòng hộ là 4.233ha và rừng sản xuất là 504 ha.
- Trồng rừng: Tổng diện tích trồng rừng mới trong giai đoạn 2011-2020 là 4.456 ha; trong đó, rừng đặc dụng là 889ha, rừng phòng hộ là 2.573 ha và rừng sản xuất là 995 ha.
d. Sử dụng rừng:
Chế biến gỗ là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh; do vậy, việc rà soát lại các cơ sở chế biến gỗ, củng cố và tăng cường mạng lưới chế biến lâm sản hiện có, tạo vùng nguyên liệu cho các nhà máy, cơ sở chế biến phù hợp với tỉnh và liên tỉnh là cần thiết.
4. Về khả năng huy động nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch.
Theo báo cáo, khái toán vốn đầu tư cho giai đoạn 2011-2020 là 425.978 triệu đồng; trong đó, Ngân sách nhà nước: 195.060 triệu đồng (chiếm 46%), Ngân sách địa phương: 37.403 triệu đồng (Chiếm 9%), Vốn doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình: 63.516 triệu đồng (chiếm 15%), Vốn thu chi trả dịch vụ môi trường rừng: 130.000 triệu đồng (chiếm 31%) tổng vốn đầu tư.
II. Đánh giá bản báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
Báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2020 đã xây dựng theo Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Các nội dung trong báo cáo cơ bản đã được đề cập nhưng chưa đầy đủ và chặt chẽ; báo cáo cần bổ sung thêm một số nội dung, cập nhật số liệu và hoàn chỉnh để phê duyệt (chi tiết được nêu tại Báo cáo thẩm định số 277/BC-TCLN-KHTC ngày 15/03/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp kèm theo).
Căn cứ vào các nhận xét, đánh giá trên, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức, chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 của địa phương trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và phê duyệt theo quy định hiện hành./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Sở NN và PTNT Tây Ninh;
- Lưu: VT, TCLN.
TUQ. BỘ TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
Hà Công Tuấn
 

thuộc tính Công văn 1306/BNN-TCLN

Công văn 1306/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011- 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1306/BNN-TCLNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:16/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi