Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI, NUÔI THỦY SẢN; PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM, THỦY SẢN VÀ BẢO ĐẢM THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012
 
 
Hiện nay, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, dịch cúm gia cầm đã phát sinh tại 04 xã của 04 huyện thuộc các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Sóc Trăng và có nguy cơ lây lan ra diện rộng. Theo thông báo của Bộ Y tế, trong tháng 01/2012 đã có 02 bệnh nhân tại Kiên Giang và Sóc Trăng bị tử vong do nhiễm virut cúm A H5N1. Thời tiết diễn biến bất lợi và các hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh là rất lớn.
Để chủ động đề phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố; tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản. Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Chỉ thị só 3634/CT-BNN-TY ngày 9/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; Công điện 04/CĐ-BNN-TY, ngày 05/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh cúm gia cầm. UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện một số việc cụ thể sau đây:
1. UBND các huyện, quận, thị xã.
Tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; trọng tâm là phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản tập trung xa khu dân cư, công nghệ cao, an toàn dịch bệnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm của ngành chăn nuôi, thủy sản. Hướng dẫn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong chăn nuôi, nuôi thủy sản; tạo điều kiện thuận lợi để người sản xuất nông nghiệp tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm
Thực hện công tác quy hoạch khu giết mổ tập trung, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi thủy sản tập trung xa khu dân cư đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân; đặc biệt với các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, bảo quản chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm và thủy sản về mục đích, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm để nhân dân biết và chủ động thực hiện.
Quản lý, giám sát tốt đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT
Chủ trì phối hợp với các Sở, nghành của Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản. Hướng dẫn các quận, huyện, thị xã xây dựng các vùng, khu chăn nuôi, khu nuôi trồng thủy sản tập trung, an toàn dịch bệnh; các quy trình thực hành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bảo đảm an toàn môi trường, an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong chăn nuôi, nuôi thủy sản; xây dựng mô hình điểm về chăn nuôi, nuôi thủy sản an toàn.
Chỉ đạo Chi cục Thú y cung ứng đủ vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổng hợp kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc báo cáo UBND Thành phố.
3. Các Sở, ban ngành, cơ quan thông tấn, báo chí của Thành phố
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm,thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm,thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong cộng đồng dân cư .
UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trên. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc báo cáo UBND Thành phố để kịp thời giải quyết./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

thuộc tính Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Xuân Việt
Ngày ban hành:15/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi