Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------------------

Số: 02/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Năm 2010, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cả nước diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch bệnh Tai xanh ở lợn đã tái phát tại nhiều tỉnh thành phố gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các hộ chăn nuôi. Tại Hà Nội, dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được khống chế, nhưng vẫn xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ, mầm bệnh còn tồn dư trong môi trường, vì vậy nguy cơ tái phát dịch là rất cao. Mặt khác, trên địa bàn thành phố chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao trên 60% việc kiểm soát kinh doanh, vận chuyển, giết mổ còn nhiều hạn chế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại chỉ thị số 4025/CT-BNN-TY ngày 03/12/2010 về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm dịp trước tết Tân Mão, đồng thời để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND thành phố Hà Nội yêu cầu:

1. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh buôn bán, giết mổ về mục đích và yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương để nhân dân biết và tự giác thực hiện.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác khử trùng, tiêu độc và vệ sinh thú y theo hướng dẫn của cơ quan Thú y. Chủ động hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại địa phương theo Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND Thành phố.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn; các Ban ngành liên quan quản lý chặt chẽ công tác kinh doanh, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn, đặc biệt thời gian trước và sau tết Nguyên Đán. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về kiểm dịch - kiểm soát giết mổ làm lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường sinh thái.

- Triển khai công tác quy hoạch  khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; khu giết mổ tập trung xa khu dân cư và phù hợp với quy hoạch, đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện thực tế của địa phương. Tổ chức quản lý chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh. Giao trách nhiệm cho chính quyền cơ sở và Ban Thú y thực hiện việc kiểm tra, giám sát dịch bệnh đến tận thôn, xóm và hộ chăn nuôi.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, Ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; quản lý chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ động vật và sản phẩm động vật theo Pháp lệnh Thú y và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y chuẩn bị đầy đủ vật tư kỹ thuật, hóa chất tiêu độc, trang thiết bị bảo hộ và hướng dẫn các cấp chính quyền địa phương, lực lượng thú y cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định. Duy trì hoạt động của các Chốt kiểm dịch động vật liên ngành, đặc biệt là các chốt đầu mối ra vào thành phố. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh, gia súc, gia cầm; về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để nhân dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền giới thiệu các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ đảm bảo các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh thực phẩm. Hướng dẫn các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi gia súc, gia cầm

- Tổng hợp tình hình; kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo, thực hiện báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

3. Các Sở, ban, ngành Thành phố:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành thành phố chủ động phối hợp tổ chức chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT và các quy định hiện hành của Pháp luật.

UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và PTNT để xem xét và kịp thời giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Hội Nông dân Thành phố;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và ĐT, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và CN, Tài chính, Y tế, Công thương, GTVT, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và DL, Giáo dục và ĐT;
- Công an TP, Cục Hải quan TP;
- Các Chi cục: Thú y Hà Nội, QLTT Hà Nội, Chi cục QLCLNLS và TS Hà Nội;
- Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT và TH Hà Nội, báo HNM. Báo KT và Đô thị;
- VPUB; CPVP, NN (Túy, Hùng), LĐ, VH, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Duy Hùng

 

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 02/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trịnh Duy Hùng
Ngày ban hành: 05/01/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực