Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 135 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
101

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Xác thực: 04/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
102

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản

Xác thực: 04/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
103

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

Xác thực: 04/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
104

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Xác thực: 09/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
105

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La

Xác thực: 12/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
106

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
107

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
108

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
109

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý rừng

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
110

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
111

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
112

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa chảy rừng

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
113

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
114

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
115

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
116

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trông lâm nghiệp

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
117

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
118

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
119

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, nguy hiểm

Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
120

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về quản lý giống thủy sản

Xác thực: 15/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
Vui lòng đợi