Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.804 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-3:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12624-1:2019 Đồ gỗ - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-45:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 45: Bệnh gạo lợn, bệnh gạo bò

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12619-1:2019 Gỗ - Phân loại - Phần 1: Theo mục đích sử dụng

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12619-2:2019 Gỗ - Phân loại - Phần 2: Theo tính chất vật lý và cơ học

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12697:2019 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng các chất clenbuterol, salbutamol, ractopamine - Phương pháp sắc ký lỏng - Khối phổ hai lần

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
47

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Chất lượng phân bón

Ban hành: 27/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
48

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học

Ban hành: 09/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
49

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 2: Thức ăn bổ sung

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
50

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 3: Thức ăn tươi, sống

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
51

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 1: Thức ăn hỗn hợp

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12623:2019 Khu cách ly đối với vật liệu làm giống cây trồng sau nhập khẩu

Ban hành: 19/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1078:2018 Phân lân nung chảy

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4440:2018 Phân supe phosphat đơn

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8856:2018 Phân diamoni phosphat (DAP)

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12598:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số bằng phương pháp thể tích

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8370:2018 Thóc tẻ

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12459:2018 Cà phê hòa tan nguyên chất

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12194-2-3:2018 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Ditylenchus angustus (Butler) Filipjev

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12560-1:2018 Phân bón vi sinh vật - Xác định mật độ nấm rễ nội cộng sinh - Phần 1: Đếm số lượng bào tử nấm nội cộng sinh bằng kỹ thuật sàng ướt, ly tâm nổi

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
Vui lòng đợi