Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.630 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-21:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Bệnh do vi khuẩn Streptococcus Agalactiae ở cá

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-12:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 12: Bệnh vi bào tử do Enterocytozoon hepatopenaei ở tôm

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-2:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 2: Bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-7:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-4:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 4: Bệnh đầu vàng ở tôm

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-46:2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 46: Bệnh dại

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-15:2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 15: Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-3:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12624-1:2019 Đồ gỗ - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-45:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 45: Bệnh gạo lợn, bệnh gạo bò

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12619-1:2019 Gỗ - Phân loại - Phần 1: Theo mục đích sử dụng

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12619-2:2019 Gỗ - Phân loại - Phần 2: Theo tính chất vật lý và cơ học

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12697:2019 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng các chất clenbuterol, salbutamol, ractopamine - Phương pháp sắc ký lỏng - Khối phổ hai lần

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
54

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Chất lượng phân bón

Ban hành: 27/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
55

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học

Ban hành: 09/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
56

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 2: Thức ăn bổ sung

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
57

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 3: Thức ăn tươi, sống

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT Thức ăn thủy sản - Phần 1: Thức ăn hỗn hợp

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12623:2019 Khu cách ly đối với vật liệu làm giống cây trồng sau nhập khẩu

Ban hành: 19/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1078:2018 Phân lân nung chảy

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
Vui lòng đợi