Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.630 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-7:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Tilletia indica Mitra

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12371-1:2019 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12709-2-4:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với rệp sáp vảy San Jose' Diaspidiotus perniciosus (Comstock) Danzig

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12707:2019 Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất flazasulfuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12706:2019 Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất pyriproxyfen bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12709-2-2:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với mọt thóc Sitophilus granarius Linnaeus

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12711:2019 Máy nông nghiệp - Máy thu hoạch lúa rải hàng tự hành - Yêu cầu chung

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12710:2019 Nghêu luộc nguyên con đông lạnh

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12614:2019 Tôm sú, tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12712:2019 Máy cấy lúa - Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11388-2:2019 ISO 16231-2:2015 Máy nông nghiệp tự hành - Đánh giá độ ổn định - Phần 2: Phương pháp xác định độ ổn định tĩnh

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12608:2019 Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh - Phương pháp xác định hàm lượng nước

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-19:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 19: Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-1:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 1: Bệnh lở mồm long móng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-43:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 43: Bệnh lưỡi xanh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-6:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 6: Bệnh do Koi Herpesvirus ở cá chép

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-20:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 20: Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu ở tôm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-13:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 13: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucella

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-41:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 41: Bệnh dịch tả lợn châu Phi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12682:2019 Thuốc thú y - Lấy mẫu

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
Vui lòng đợi