niên giám

Lọc bài viết theo:

Toàn bộ Lịch nộp báo cáo thuế năm 2021 21/12/2020

Trước khi bước sang năm 2021, LuatVietnam gửi tới bạn đọc, đặc biệt là những người phụ trách Kế toán trong các doanh nghiệp toàn bộ lịch nộp báo cáo thuế cho năm tới, theo các văn bản hiện hành.

Niên giám lao động 2020: Hạn nộp bảo hiểm, báo cáo về lao động 2020 18/12/2019

Để không bị xử phạt, doanh nghiệp phải nộp bảo hiểm xã hội hàng tháng cũng như các báo cáo khác về lao động đầy đủ và đúng hạn. Để tiện cho việc theo dõi, LuatVietnam cung cấp tới tất cả các doanh nghiệp Niên giám lao động 2020.

Niên giám thuế 2020: Toàn bộ lịch nộp Tờ khai thuế năm 2020 17/12/2019

So với các năm trước, lịch nộp tờ khai thuế 2020 và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có sự thay đổi. Để tiện theo dõi hạn nộp, LuatVietnam thông tin tới tất cả các doanh nghiệp Niên giám thuế 2020.

Niên giám Thuế 2019 28/12/2018

Sau khi quyết toán các loại thuế cuối năm, các doanh nghiệp cần biết trước lịch nộp các loại thuế năm 2019. Lịch nộp thuế năm 2019 gồm lịch nộp: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)... Dưới đây là Niên giám Thuế 2019 nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ lịch nộp thuế trong năm.

Niên giám Luật Lao động 2019 24/12/2018

Trong năm 2019, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện một số báo cáo về các vấn đề liên quan đến lao động. LuatVietnam xin gửi tới quý khách hàng Niên giám Luật Lao động 2019, giúp doanh nghiệp nắm được thời điểm nộp các báo cáo này.

Niên giám Luật Lao động 2018 24/01/2018

Căn cứ vào các văn bản hiện hành, trong năm 2018, người sử dụng lao động (doanh nghiệp) sẽ phải thực hiện một số báo cáo về các vấn đề liên quan đến lao động…