Tăng giảm font chữ:

Xem lại các bản tin đã phát hành trước đây?

Trả lời:

Ðể tìm đọc những bản tin văn bản đã ban hành trước đây, bạn vào trang chủ https://luatvietnam.vn. Chọn chuyên mục bạn muốn xem.
Ví dụ, bạn muốn xem tất cả các tin trong chuyên mục Tin văn bản mới. Bạn bấm chọn Tin văn bản mới ngay tại trang chủ. Danh sách các tin hiện ra theo thứ tự từ mới đến cũ.
Ngoài ra, ở ngoài trang chủ, bạn có thể bấm vào mũi tên Xem tiếp hoặc số trang ở cuối mỗi chuyên mục để xem những bản tin khác.
 

Chia sẻ: