nhập khẩu ô tô

Lọc bài viết theo:

Các phương thức kiểm tra ô tô nhập khẩu chưa qua sử dụng 04/03/2020

Thông tư 05/2020/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành đã sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu.

Chỉ nhập ô tô dưới 16 chỗ về Việt Nam qua 5 cửa khẩu 02/04/2019

Ngày 25/3/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.

Lượng ô tô nhập khẩu biến động thế nào trong quý 1/2018? 04/04/2018

Do những quy định khắt khe của Nghị định 116/2017/NĐ-CP, ô tô được nhập khẩu về nước với số lượng nhỏ giọt trong những ngày đầu năm 2018. Nhưng sang đến tháng 03, lượng ô tô nhập khẩu đã có biến động mạnh.

Kiến nghị sửa đổi Nghị định 116, cởi trói cho nhập khẩu ô tô  16/03/2018

Những quy định khắt khe của Nghị định 116/2017/NĐ-CP đã và đang khiến các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô gặp khó khăn. Bộ Giao thông Vận tải đang kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định này để gỡ rối cho các doanh nghiệp.