nhà đầu tư nước ngoài

Lọc bài viết theo:

Xác định quốc tịch của nhà đầu tư như thế nào? 23/04/2023

Xác định quốc tịch của nhà đầu tư có vai trò quan trọng trong hoạt động đầu tư quốc tế. Vậy làm sao để biết nhà đầu tư đó mang quốc tịch nước nào? Cùng theo dõi chi tiết tại bài viết dưới đây.

Giới hạn vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là bao nhiêu? 05/07/2021

Một trong những rào cản đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là về mặt pháp lý. Tuy có những chính sách cởi mở, thu hút nhưng cũng có một số quy định rất chặt chẽ. Trong đó, nhiều tổ chức, cá nhân thắc mắc tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là bao nhiêu?