người quản lý doanh nghiệp

Lọc bài viết theo:

Những ai được gọi là người quản lý doanh nghiệp? 06/07/2021

Thuật ngữ CEO hay “Sếp” thường chỉ những người quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên nhiều người băn khoăn những người này có chức danh gì và có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp?