người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Lọc bài viết theo:

Thời hạn sở hữu nhà ở và hồ sơ, thủ tục gia hạn 24/09/2021

Hộ gia đình, cá nhân trong nước khi sở hữu nhà ở thường là sở hữu ổn định lâu dài hoặc theo dự án nhưng được gia hạn. Riêng thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài thường không quá 50 năm.

Mua nhà ở tại Việt Nam 2021: 6 quy định người nước ngoài cần biết 18/09/2021

Khi người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam cần phải biết điều kiện, khu vực được mua, hồ sơ, thủ tục mua nhà và cấp Giấy chứng nhận, đồng thời cần nắm rõ quy định về thời hạn và thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở.

Hồ sơ, thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam 15/09/2021

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định trong một thời hạn nhất định (thường là 50 năm hoặc theo giấy phép đầu tư), trước khi hết thời hạn có quyền nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

2 trường hợp không được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam 13/09/2021

Tổ chức, cá nhân nước ngoài nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam, hình thức thể hiện sự công nhận là được cấp Giấy chứng nhận nhưng bên cạnh đó vẫn có một số trường hợp không được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Thủ tục người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam 10/08/2021

Ngoài việc nắm rõ điều kiện, khu vực được mua nhà ở thì người nước ngoài cần biết quy định về hồ sơ, thủ tục mua nhà theo quy định pháp luật Việt Nam. Dưới đây là hồ sơ, trình tự, thủ tục người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam.