người khuyết tật

Lọc bài viết theo:

Sẽ nâng dần mức trợ cấp với người khuyết tật  07/11/2019

Ngày 01/11/2019, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

100% người khuyết tật khó khăn tài chính được trợ giúp pháp lý 15/03/2019

Đó là mục tiêu trong Kế hoạch 64/KH-UBND về trợ giúp người khuyết tật gặp khó khăn về tài chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Không bán vé tàu, xe Tết cho người cao tuổi sẽ bị phạt tiền 07/02/2018

Theo quy định của pháp luật, người khuyết tật, người cao tuổi là nhóm đối tượng nhận nhiều ưu tiên khi tham gia giao thông, trong đó được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ; được sắp xếp chỗ ngồi… Hành vi không miễn, giảm giá vé, không bán vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, sẽ bị phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng…