người đại diện

Lọc bài viết theo:

Những ai có quyền ký kết hợp đồng trong doanh nghiệp? 20/09/2021

Rất nhiều hợp đồng của doanh nghiệp bị vô hiệu do chủ thể ký kết hợp đồng không có tư cách pháp lý. Do đó, để đánh giá được một hợp đồng có hiệu lực cần phải biết những ai có quyền ký kết hợp đồng trong doanh nghiệp.

Giám đốc công ty đổi sang Căn cước gắn chip, phải làm gì? 16/08/2021

Việc cấp đổi sang CCCD gắn chíp dẫn đến sự thay đổi số giấy tờ pháp lý của cá nhân. Đối với người quản lý doanh nghiệp như Giám đốc, trường hợp giấy tờ của họ đổi sang CCCD gắn chíp sẽ dẫn đến sự không đồng bộ về thông tin trong các văn bản, tài liệu của doanh nghiệp.

Công ty phải làm gì sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật? 11/06/2021

Người đại diện theo pháp luật là chức danh bắt buộc phải có trong doanh nghiệp. Khi người đại diện theo pháp luật được thay đổi, doanh nghiệp phải thực hiện một số công việc dưới đây.

Người đại diện theo pháp luật là ai trong các loại hình doanh nghiệp? 22/01/2021

Trong cơ cấu tổ chức của mỗi loại hình doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật sẽ kiêm các chức danh lãnh đạo khác nhau. Họ tham gia giải quyết các vấn đề trong nội bộ cũng như các giao dịch phát sinh bên ngoài công ty.

Thêm trường hợp cử người đại diện theo pháp luật từ 2021 28/12/2020

Từ 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59 năm 2020 sẽ chính thức được áp dụng. Kéo theo đó nhiều quy định mới về người đại diện theo pháp luật cũng có hiệu lực.

4 điểm mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ 2021 16/10/2020

Luật Doanh nghiệp năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, nhiều nội dung liên quan đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có sự thay đổi đáng kể.

Công ty TNHH một thành viên có mấy người đại diện theo pháp luật? 18/12/2019

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Vậy, công ty TNHH một thành viên có mấy người đại diện theo pháp luật?

5 điểm cần biết về người đại diện theo pháp luật 03/03/2021

Người đại diện theo pháp luật là người do pháp luật hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định, để đại diện cho một cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch như ký hợp đồng…