người chưa thành niên phạm tội

Lọc bài viết theo:

3 trường hợp phải cách ly người bị hại với bị cáo  28/09/2018

Nội dung này được thể hiện tại Thông tư 02/2018/TT-TANDTC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 21/09/2018.

Xét xử bị cáo dưới 18 tuổi, Thẩm phán không mặc áo choàng  27/09/2018

Theo Thông tư 02/2018/TT-TANDTC, những vụ án hình sự có bị cáo dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên xét xử tại Phòng xét xử thân thiện.