Thông báo 34/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Số: 34/2014/TB-LPQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
 
 
Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Hy Lạp, ký tại Hà Nội ngày 27 tháng 5 năm 2007, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2014.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.
 

 
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự
 
 
HIỆP ĐỊNH
VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH GIỮA
 CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA HY LẠP
 
 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp, sau đây gọi là "hai Bên"
Mong muốn tăng cường và phát triển hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước;
Nhận thức tầm quan trọng của du lịch trong khuyến khích phát triển kinh tế, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thiện chí và hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân hai nước;
Trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi,
Đã thỏa thuận như sau:
Điều 1.
Trong khuôn khổ Hiệp định này và phù hợp với luật pháp hai nước, hai Bên sẽ khuyến khích phát triển và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước.
Điều 2. Tổng cục Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Du lịch nước Cộng hòa Hy Lạp là những cơ quan có thẩm quyền trong việc triển khai Hiệp định này.
Với mục đích tăng cường hiểu biết của mỗi Bên về các điểm du lịch hấp dẫn và tăng sự dịch chuyển khách du lịch song phương, hai Bên sẽ khuyến khích chương trình xúc tiến du lịch chung thông qua trao đổi thông tin, các ấn phẩm và tài liệu quảng bá khác phù hợp luật pháp và quy định của mỗi Bên.
Điều 4.
Trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành, hai Bên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi trong lĩnh vực đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam và Hy Lạp cũng như các liên doanh trong lĩnh vực du lịch tại mỗi Bên. Vì mục đích này, hai Bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về những ưu đãi trong đầu tư du lịch phù hợp với luật pháp quốc gia cũng như khả năng về đầu tư hiện có tại mỗi Bên.
Hai Bên sẽ khuyến khích trao đổi số liệu thống kê và thông tin trong lĩnh vực du lịch bao gồm:
- Những quy định và luật quản lý hoạt động du lịch của mỗi Bên;
- Luật liên quan đến việc bảo vệ và tôn tạo tài nguyên văn hóa và thiên nhiên;
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý khách sạn và các loại hình cơ sở lưu trú;
- Số liệu thống kê về dòng khách du lịch và ngành du lịch của hai Bên.
Điều 6.
Hai Bên khuyến khích hợp tác song phương bằng các biện pháp thích hợp, đặc biệt tập trung vào trao đổi công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn giữa các tổ chức và học viện du lịch của hai Bên.
Hai Bên sẽ trao đổi thông tin và tài liệu trong lĩnh vực đào tạo nghề cho cán bộ du lịch. Hai Bên cũng sẽ tạo điều kiện cần thiết và cân nhắc các hình thái thích hợp tăng cường hợp tác trong Lĩnh vực đào tạo gồm đào tạo tại chỗ và trao đổi sinh viên, học giả và chuyên gia của các trường đào tạo du lịch và học viện đào tạo tại mỗi Bên, tổ chức các hội thảo cho chuyên gia và quan chức du lịch.
Điều 8.
Mỗi Bên có thể thiết lập trên lãnh thổ của Bên kia văn phòng thông tin du lịch quốc gia. Văn phòng này sẽ không tiến hành các hoạt động thương mại và việc vận hành văn phòng được quy định bởi một thỏa thuận riêng do hai Bên thống nhất.
Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực phù hợp với các thủ tục đã được quy định tại Điều 12 của Hiệp định.
Cơ quan du lịch quốc gia hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Du lịch thế giới cũng như các tổ chức khác mà hai nước là thành viên.
Để vận dụng Hiệp định này, nước Cộng hòa Hy Lạp phải tôn trọng những cam kết của nước thành viên Liên minh Châu Âu.
Ủy ban Hỗn hợp sẽ được tổ chức theo định kỳ nhằm triển khai Hiệp định này thông qua tư vấn song phương và thông qua việc đệ trình các kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban Hỗn hợp sẽ gồm các thành viên có thẩm quyền tương ứng nhau của hai Bên.
Hai Bên có thể mời đại diện và chuyên gia từ khu vực nhà nước và tư nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia.
Các cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp sẽ được tổ chức luân phiên tại một trong hai nước vào thời gian do hai Bên thỏa thuận.
Trưởng đoàn của nước tổ chức cuộc họp sẽ là chủ tịch phiên họp.
Điều 12.
Hiệp định này có hiệu lực vào ngày mỗi Bên thông báo cho Bên kia qua đường ngoại giao về việc hoàn tất các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của mỗi nước để Hiệp định có hiệu lực.
Hiệp định này có hiệu lực trong năm (05) năm và mặc nhiên được gia hạn thêm từng năm (05) năm tiếp theo, trừ khi một trong hai Bên thông báo cho nhau đề nghị chấm dứt Hiệp định ít nhất sáu (06) tháng trước khi Hiệp định hết hiệu lực hoặc thời gian mà Hiệp định sẽ có tính hiệu lực tiếp theo.
Tuy nhiên, việc chấm dứt Hiệp định này không ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình, dự án, sáng kiến du lịch khác đang được triển khai nếu như hai Bên không thỏa thuận gì khác.
Làm tại Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2007, thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, tiếng Hy Lạp và tiếng Anh. Các văn bản đều có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh được dùng làm cơ sở.
 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Hoàng Tuấn Anh
Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch
THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA HY LẠP

Theodoros KASSIMIS
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
 

thuộc tính Thông báo 34/2014/TB-LPQT

Thông báo 34/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giaoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:34/2014/TB-LPQTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành:11/06/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Thông báo 34/2014/TB-LPQT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi