Thông báo 34/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 34/2012/TB-LPQT

Thông báo 34/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:34/2012/TB-LPQTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Lê Thị Tuyết Mai
Ngày ban hành:16/06/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hàng hải
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
-
-----------------
Số: 34/2012/TB-LPQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
-----------
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
 
 
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện 7 điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân, ký tại An-giê ngày 28 tháng 02 năm 2011 có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2012.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên.
 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC T
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai
 
HIỆP ĐỊNH
VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI BIỂN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA AN-GIÊ-RI DÂN CHỦ VÀ NHÂN DÂN
Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân (dưới đây gọi tắt là hai Bên ký kết),
Với mong muốn tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước cũng như đ thiết lập cơ sở hp tác song phương trong lĩnh vực vận tải bin nhm thúc đy, tạo thuận lợi và tổ chức vận tải thông suốt giữa hai nước và khai thác các cảng và đội tàu thương mại để thực hiện phát triển vì lợi ích của hai nước,
ĐÃ CÙNG THOẢ THUẬN NHƯ SAU:
Điều 1. Mục đích của Hiệp định
Hiệp định này nhằm:
- Thúc đẩy và phát triển vận tải đường biển và ngành vận tải biển giữa hai nước;
- Tchức các mối quan hệ và các hoạt động hàng hải giữa hai nước và bảo đảm phối hợp một cách tốt nhất;
- Đra một chính sách thống nhất dựa trên nguyên tc cùng tham gia và b sung cho nhau đi với đội tàu của hai nước trong vận tải hàng hoá thương mại hàng hải trao đổi giữa hai nước;
- Xóa bỏ các rào cản làm ảnh hưởng đến sự phát triển khai thác vận tải biển giữa hai nước;
- Phối hợp hoạt động trong các lĩnh vực: kiểm soát, cứu hộ trên biển, chng ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển và trao đổi thông tin giữa hai nước nhm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho an toàn hàng hải và ngành vận tải biển giữa hai nước;
- Hài hoà pháp luật hàng hải giữa hai nước;
- Thống nhất các quan điểm trên các diễn đàn và trong các tổ chức hàng hải khu vực và quốc tế;
- Hp tác trong lĩnh vực đào tạo hàng hải và cảng biển.
Điều 2. Các định nghĩa
Trong Hiệp định này, các thuật ngữ dưới đây được hiu như sau:
1. ‘‘Cơ quan hàng hải có thm quyền”:
a. Đối với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Bộ Giao thông vận tải hoặc bt kỳ cơ quan có thẩm quyền nào do Chính phủ Việt Nam chỉ định.
b. Đối với Cộng hoà An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân: Bộ Giao thông vận tải
2. “Công ty vận tải bin của một Bên ký kết”:
Bất k công ty nhà nưc hoặc tư nhân của một trong hai nước kinh doanh vận tải biển, mà có trụ sở giao dịch trên lãnh thcủa một trong hai Bên ký kết được quan hàng hải có thẩm quyền công nhận.
3. “Tàu biển của một Bên ký kết”;
Bất kỳ tàu thương mại nào đăng ký và mang cờ quốc tịch của một Bên ký kết phù hp với pháp luật của Bên ký kết đó cũng như tàu do công ty vận tải bin của một Bên ký kết thuê.
Thuật ngữ này không bao gồm tàu quân s, tàu công vụ, tàu nghiên cứu khoa học, tàu cá, tàu công trình và các loại tàu thuyền khác sử dụng vào mục đích phi thương mại.
4. “Thuyền viên”:
Bất kỳ người nào được tuyển dụng làm việc trên tàu, trong, hành trình của một chuyến đi đthực hiện những nhiệm vụ liên quan đến hoạt động hay phục vụ đối với tàu và người đó được ghi tên trong danh sách thuyền viên.
Điều 3. Các lĩnh vực không áp dụng Hiệp định này
Các quy định pháp luật hiện hành của mỗi Bên ký kết áp dụng đối vi những trường hợp liên quan đến ưu đãi và quyền của tàu mang cờ quốc tịch của Bên ký kết đó trong các lĩnh vực vận tải nội địa, cứu hộ, lai dắt, hoa tiêu cũng như các dịch vụ khác dành riêng cho các công ty của Bên ký kết đó.
Điu 4. Áp dụng pháp luật
Tàu biển của mỗi Bên ký kết cũng như thuyền viên, hành khách, hàng hoá trên tàu khi ở trên lãnh hải, nội thuỷ và cảng của Bên ký kết kia có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của Bên ký kết đó.
Điều 5. Quốc tịch và giấy tờ của tàu
1. Mi Bên ký kết công nhận quốc tịch tàu biển của Bên ký kết kia trên cơ sở các giấy tờ mang trên tàu do Cơ quan hàng hải có thẩm quyền của Bên ký kết đó cp phù hp với quy định pháp luật hiện hành của Bên ký kết này.
2. Mỗi Bên ký kết công nhận giấy tờ pháp lý quốc tế mang trên tàu của Bên ký kết kia liên quan đến cấu trúc, thiết bị, công suất và dung tích cũng như các giấy chứng nhận và giấy tờ khác do Cơ quan hàng hải có thm quyền của Bên ký kết mà tàu mang cờ cấp phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Bên ký kết đó.
3. Tàu của một trong hai Bên ký kết đã được cấp giấy chứng nhận dung tích phù hp với công ước quốc tế về Đo dung tích tàu biển năm 1969 thì được miễn đo lại dung tích, số đo dung tích được qui định trong giấy chng nhận được dùng làm cơ sở để tính các loại phí trọng tải.
Điều 6. Nguyên tắc đối xử tàu trong cảng
Mỗi Bên ký kết dành cho tàu của Bên ký kết kia khi ở trong cảng của mình sự đối xử tương tự như đối vi tàu của mình trong các hoạt động liên quan đến việc vào, rời và neo đậu trong cảng.
Điều 7. Giấy tờ tuỳ thân của thuyền viên
1. Mỗi Bên ký kết công nhận giấy tờ tuỳ thân của thuyền viên do Cơ quan có thm quyền ca Bên ký kết kia cấp và dành cho người mang các giy tờ đó được hưởng những quyn quy định tại Điu 8 của Hiệp định này.
2. Những giấy tờ tuỳ thân của thuyền viên gồm:
- Đối với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: hộ chiếu thuyền viên hoặc hộ chiếu phổ thông.
- Đối với Cộng hoà Angiêri Dân chủ và Nhân dân: giấy phép hàng hải.
Điều 8. Quyền của thuyền viên mang giấy tờ tuỳ thân
1. Các giấy tờ tuỳ thân quy định tại Điều 7 Hiệp định này cho phép thuyền viên mang giấy tờ đó được hưởng quyền đi bờ trong thời gian tàu lưu lại tại cảng với điều kiện những thuyền viên đó được bố trí làm việc trên tàu và có tên trong danh sách thuyền viên nộp cho các cơ quan có thm quyền của Bên ký kết kia.
2. Thuyền viên mang giấy tờ tùy thân do một trong hai Bên ký kết cấp phù hp với quy định tại Điều 7 Hiệp định này được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ của Bên ký kết kia bằng bất kỳ phương tiện nào để trở lại tàu, chuyển sang tàu khác, hồi hương hoặc lưu trú trên lãnh thổ của Bên ký kết kia để điều trị y tế.
3. Theo yêu cầu ca một Bên ký kết, Bên ký kết kia sẽ cấp thị thực nhập cảnh hoặc quá cảnh cho người không có quốc tịch của một trong hai Bên ký kết mang giy tờ tùy thân quy định tại Điều 7 Hiệp định này.
4. Mỗi Bên ký kết có quyền từ chi việc nhập cảnh đối với bất kỳ người nào mà Bên ký kết đó xét thấy không phù hp.
Điều 9. Thực hiện vận tải biển
1. Hai Bên ký kết hợp tác nhằm xoá bỏ các rào cản đi vi sự phát triển trao đi hàng hải giữa hai nước. Trong lĩnh vực tự do hoá giao thông hàng hải quốc tế, các Bên ký kết bảo đảm không phân biệt đối xử đối với tàu của Bên ký kết kia và không áp dụng bất cứ hành động nào có tính chất gây phương hại đến sự tự do lựa chọn của người vận tải biển.
2. Hai Bên ký kết thoả thuận không gây trở ngại cho tàu của Bên ký kết kia thực hiện vận tải hàng hoá và hành khách giữa các cảng của nhau và của các nước thứ ba với điều kiện tôn trọng sự cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở thương mại.
3. Tàu mang cờ của Bên thứ ba được công ty vận tải biển ca một trong hai Bên ký kết thuê được hưởng ưu đãi như tàu mang cờ của Bên ký kết đó.
4. Các quy định tại Điều này không phương hại đến quyền của các công ty vận tải bin của nước thứ ba trong việc tham gia một cách không hạn chế, với sự cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở thương mại, vào vận tải hàng hoá trao đổi trong khuôn khngoại thương song phương giữa các Bên ký kết.
Điều 10. Đại diện của công ty vận tải biển
1. Các công ty vận tải biển của mi Bên ký kết có quyền khai thác các dịch vụ cn thiết đi với các hoạt động hàng hải của mình trên lãnh thổ của Bên ký kết kia phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Bên ký kết đó.
2. Trong trường hợp các công ty từ bỏ quyền của mình quy định tại khoản 1 Điu này thì có thchỉ định bất kỳ một công ty vận tải biển do mình ủy quyn làm đại diện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Bên ký kết kia.
Điều 11. Hp tác đầu tư
Hai Bên ký kết khuyến khích thành lập các dự án và các công ty liên doanh đu tư trong lĩnh vực hàng hải, phát triển đội tàu quốc gia và các hoạt động cảng bin của mình phù hp với quy định pháp luật hiện hành của mỗi Bên ký kết.
Điều 12. Cước vận tải
Việc thanh toán cước vận tải liên quan đến các hoạt động khai thác vận tải bin giữa hai Bên ký kết được thực hiện bng đồng tiền tdo chuyển đi, được hai Bên chp nhận và phù hp với quy định pháp luật về hối đoái của mi nước.
Điều 13. Sự cố trên biển
Trong trường hợp tàu của một trong các Bên ký kết gặp sự cố hay bị mc cạn gn bờ hoặc trong cảng của Bên ký kết kia thì cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết đó tạo điều kiện giúp đỡ và bảo vệ đi với thuyền viên, hành khách cũng như tàu và hàng hoá trên tàu tương tự như đối với tàu mang cờ của mình. Hàng hoá được cứu từ tàu bị nạn không phải chịu bt kỳ thuế hải quan nào với điu kiện không được tiêu thụ trên lãnh thổ của Bên ký kết đó.
Điều 14. Giải quyết tranh chấp xảy ra trên tàu
1. Trong trường hợp có xung đột liên quan đến hoạt động hàng hải xảy ra trên tàu của một Bên ký kết đang neo đậu tại cảng hoặc vùng nước của Bên ký kết kia, thì cơ quan có thẩm quyền của Bên có cảng hoặc vùng nước đó có thể can thiệp để giải quyết một cách thiện chí.
2. Trong trường hợp không giải quyết được, cơ quan có thẩm quyền nêu ở trên sẽ thông báo cho cơ quan đại diện chính thức của nước có tàu mang cờ. Nếu vụ tranh chấp đó vẫn không được giải quyết thì sẽ áp dụng theo pháp luật hiện hành của quốc gia mà tàu đang neo đậu.
Điều 15. Đào tạo trong lĩnh vực hàng hải
Hai Bên ký kết phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác giữa các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực hàng hải và cảng biển với mục đích sử dụng một cách tốt nhất khả năng của mình trong việc trao đi thông tin và kinh nghiệm. Mỗi Bên ký kết thúc đẩy việc tiếp cận đào tạo lý thuyết, huấn luyện thực hành, cp giy chứng nhận, đào tạo nâng cao và đào tạo lại, và trao đổi kinh nghiệm trên cơ skhả năng đáp ứng của Bên ký kết kia.
Điều 16. Công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
Mỗi Bên ký kết công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hàng hải do Bên ký kết kia cấp phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về các tiêu chuẩn đào tạo, cấp giấy chứng nhận và trực ca đối với người đi bin năm 1978 (STCW78), đã được sửa đi và phù hp với quy định pháp luật của mỗi Bên ký kết.
Điều 17. Hợp tác
Hai Bên ký kết khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức liên quan đến vận tải bin của mình phát triển mọi hình thức hợp tác có thể đặc biệt là trong các lĩnh vực dưới đây:
- Đóng và sửa chữa tàu biển;
- Xây dựng và khai thác cảng;
- Khai thác tàu và phát triển đội tàu thương mại;
- Thuê tàu;
- An ninh và an toàn hàng hải;
- Bảo vệ môi trường biển;
- Đào tạo chuyên ngành.
Điều 18. Quan hệ khu vực và quốc tế
Hai Bên ký kết nỗ lực làm hài hoà và thống nhất quan điểm của mình trong các tổ chức, cơ quan, hội nghị, diễn đàn khu vực và quốc tế liên quan đến các hoạt động hàng hải. Hai Bên trao đi với nhau trong việc gia nhập các công ước và điều ước hàng hải quốc tế nhằm tăng cường mục đích của Hiệp định này.
Điều 19. Ủy ban hàng hải hỗn hợp
1. Với mục đích đảm bảo thực hiện một cách có hiệu quả Hiệp định này và trên cơ snguyên tắc tham vấn và đối thoạị, các Bên ký kết thành lập một Ủy ban hàng hải hn hợp gồm đại diện của các quan quản lý hàng hải và các chuyên gia do các Bên ký kết chỉ định.
2. Ủy ban hàng hải hn hp họp luân phiên theo đề nghị của một trong hai Bên ký kết muộn nhất là ba tháng kể từ ngày có đề nghị đó.
3. Ủy ban hàng hải hỗn hợp xem xét các sự việc mà hai Bên cùng quan tâm đặc biệt là liên quan đến việc giải thích và thực hiện Hiệp định này cũng như nhng vấn đề vận tải biển khác.
Điều 20. Hiệu lực, sửa đổi, chấm dứt Hiệp định
1. Hai bên ký kết thông báo cho nhau bằng văn bản qua    đường ngoại giao vviệc hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để Hiệp định có hiệu lực thi hành. Hiệp định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sau cùng.
2. Hiệp định này có hiệu lực trong vòng 5 năm và được mặc nhiên gia hạn từng năm một nếu một trong hai Bên ký kết không thông báo bng văn bản qua đường ngoại giao cho Bên ký kết kia ý định chấm dt Hiệp định ít nht 6 tháng trước khi kết thúc thời hạn hiệu lực của Hiệp định.
3. Hiệp định này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo sự thoả thuận bằng văn bản của hai Bên ký kết. Những sửa đổi hoặc bổ sung này có hiệu lực sau 30 ngày ktừ khi nhận được thông báo sau cùng về việc chấp thuận việc sửa đi hoặc bổ sung đó.
4. Nếu có sự hiểu khác nhau trong việc giải thích hay áp dụng Hiệp định này thì Ủy ban hàng hải hỗn hợp sẽ phối hợp giải quyết. Trong trường hợp vn không giải quyết được, những vấn đề nói trên sẽ được giải quyết qua đường ngoại giao.
Hiệp định này đã được các đại diện có tên dưới đây thừa uỷ quyền ký.
Hiệp định này được làm tại An-giê-ri ngày 28 tháng 02 năm 2011, thành 2 bản gốc bằng tiếng Việt, tiếng Ả rập và tiếng Pháp. Các văn bản bằng 3 thứ tiếng này đu có giá trị như nhau. Trong trường hp có sự khác biệt vmặt giải thích, văn bản bng tiếng Pháp sẽ được ưu tiên sử dụng.
 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG

BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân
THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA AN-GIÊ-RI
DÂN CHỦ VÀ NHÂN DÂN
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Mohamed Benmeradi
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 36/2023/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Bru-nây Đa-rút-xa-lam liên quan Điều 18.53 (Các biện pháp liên quan tới việc lưu hành một số dược phẩm nhất định) của Chương 18 (Sở hữ trí tuệ) của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Thông báo 36/2023/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Bru-nây Đa-rút-xa-lam liên quan Điều 18.53 (Các biện pháp liên quan tới việc lưu hành một số dược phẩm nhất định) của Chương 18 (Sở hữ trí tuệ) của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương"

Ngoại giao, Thực phẩm-Dược phẩm

Thông báo 31/2023/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về điều ước quốc tế có hiệu lực: Công thư trao đổi giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu về việc thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) chuyển đổi từ Phiên bản HS 2017 sang Phiên bản HS 2022 để thay thế Phụ lục 3 (Quy tắc cụ thể mặt hàng) hiện hành (HS 2017) bằng một Phụ lục 3 mới (HS 2022) của Hiệp định Thương mại Tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu và các nước thành viên

Thông báo 31/2023/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về điều ước quốc tế có hiệu lực: "Công thư trao đổi giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu về việc thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) chuyển đổi từ Phiên bản HS 2017 sang Phiên bản HS 2022 để thay thế Phụ lục 3 (Quy tắc cụ thể mặt hàng) hiện hành (HS 2017) bằng một Phụ lục 3 mới (HS 2022) của Hiệp định Thương mại Tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu và các nước thành viên"

Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi