Thông báo 14/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 14/2012/TB-LPQT

Thông báo 14/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ"
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giaoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14/2012/TB-LPQTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Thị Hoàng Anh
Ngày ban hành:01/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
-------------
Số: 14/2012/TB-LPQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
 
 
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, ký tại Hà Nội ngày 27 tháng 02 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2012.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.
 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Hoàng Anh
 
 
 
 
HIỆP ĐỊNH
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CÔ-LÔM-BI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI
MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ
 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a, sau đây là “các Bên”;
Mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước;
Đã thỏa thuận như sau:
Điều 1.
1. Công dân của một Bên mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên kia với thời gian lưu trú không quá chín mươi (90) ngày kề từ ngày nhập cảnh vào lãnh thổ Bên kia.
2. Phù hợp với quy định của pháp luật nước mình, mỗi Bên có thể gia hạn thời gian tạm trú cho những người nêu tại khoản 1 Điều này theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Bên kia đối với công dân là người mang hộ chiếu của Bên đó.
Điều 2.
Công dân mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ còn giá trị của một Bên và là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc là đại diện của các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Bên kia và thành viên gia đình họ mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị, có quyền nhập cảnh, xuất cảnh, tạm trú miễn thị thực tại lãnh thổ Bên kia trong suốt nhiệm kỳ công tác.
Điều 3.
Công dân của một Bên nêu tại Điều 1 và 2 Hiệp định này được nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên kia qua tất cả các cửa khẩu dành cho khách quốc tế.
Điều 4.
1. Công dân của mỗi Bên có nghĩa vụ tuân thủ luật và các quy định của Bên kia khi tạm trú trên lãnh thổ của Bên đó.
2. Hiệp định này không hạn chế quyền của một Bên từ chối cho nhập cảnh hoặc rút ngắn thời hạn tạm trú đối với công dân của Bên kia bị coi là người không được hoan nghênh theo quy định pháp luật của Bên đó và điều ước quốc tế mà hai Bên đều là thành viên.
Điều 5.
Vì lý do an ninh, trật tự xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mỗi Bên có quyền tạm thời đình chỉ việc thực hiện Hiệp định này. Bên đưa ra quyết định tạm thời đình chỉ một phần hoặc toàn bộ Hiệp định này phải thông báo ngay cho Bên kia về quyết định này qua đường ngoại giao.
Điều 6.
1. Các Bên sẽ thông qua đường ngoại giao để trao đổi cho nhau mẫu hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Hiệp định này.
2. Các Bên sẽ thông qua đường ngoại giao để trao cho nhau mẫu hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ mới chậm nhất là 30 ngày trước khi đưa vào sử dụng.
Điều 7.
Mọi tranh chấp phát sinh giữa các Bên trong việc giải thích, thực hiện hoặc áp dụng Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trực tiếp giữa các Bên.
Điều 8.
1. Hiệp định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.
2. Hiệp định này có thể được sửa đổi trên cơ sở thỏa thuận giữa các Bên. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực theo các điều kiện áp dụng đối với việc bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định này.
3. Hiệp định này có hiệu lực vô thời hạn. Mỗi bên có thể chấm dứt Hiệp định này bằng văn bản thông báo cho Bên kia qua đường ngoại giao; Hiệp định sẽ chấm dứt hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày một Bên nhận được thông báo của Bên kia về việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này.
Làm tại Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012, thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.
 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Phạm Bình Minh
THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA
CÔ-LÔM-BI-A
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
María Ángela Holguín Cuellar
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi