Kế hoạch 87/KH-UBND Hà Nội về tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 87/KH-UBND

Kế hoạch 87/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:87/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Ngô Văn Quý
Ngày ban hành:24/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 87/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020

__________________

 

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 3362/BTTTT-TTĐN ngày 02/10/2019 của Bộ Thông tin và truyền thông về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020; Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 26/02/2018 của Thành ủy Hà Nội về Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND Thành phố về Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Thành phố, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô năm 2020.

- Góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đối ngoại của Việt Nam và Hà Nội với các nước trong khu vực và trên thế giới; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội với các quốc gia trên thế giới.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác tuyên truyền và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong và ngoài nước. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ thông tin trong hoạt động đối ngoại.

- Công tác thông tin đối ngoại của Thành phố phải gắn kết chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; tăng cường sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giũa các cơ quan liên quan. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của các lực lượng làm cộng tác thông tin đối ngoại trong tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên các kênh thông tin. Tăng cường thông tin ra nước ngoài để quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG.

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại.

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 để kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan Thành phố thực hiện, bố trí kinh phí, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị.

- Xây dựng Quy hoạch chi tiết hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế.

- Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội thay thế Quy chế đã được ban hành tại Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND Thành phố.

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

- Tăng cường nhóm chuyên gia, tham mưu đắc lực cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; dự báo những vấn đề cần thực hiện của công tác thông tin đối ngoại Thành phố.

- Các đơn vị bố trí, phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại, tham mưu lãnh đạo tổ chức triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại, tập trung một số nội dung trọng tâm sau: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố; phổ biến pháp luật và kiến thức về biển, đảo, hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế; tổ chức tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân...

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tập huấn, cập nhật thông tin về kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và hoạt động đối ngoại của Hà Nội năm 2020; kết quả Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thông tin đối ngoại.

- Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thông tin đối ngoại giai đoạn sau 2020 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền các vấn đề về nhân quyền, chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn đến năm 2020.

5. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

- Tiếp tục tổ chức theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước đưa tin về Thành phố trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm tăng hiệu quả của việc giải thích, làm rõ những quan điểm sai trái trong tuyên truyền đối ngoại.

- Tổ chức cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn về các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, nhất là vấn đề Biển Đông - hải đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của Thành phố.

- Xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dự liệu quảng bá hình ảnh của Thành phố.

- Tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và văn bản số 1074/BTTTT-TTĐN ngày 12/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg.

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh của Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng của nước ngoài; triển khai quảng bá hình ảnh Thành phố trên mạng xã hội, internet.

- Quảng bá hình ảnh của thành phố Hà Nội đến kiều bào và bạn bè quốc tế thông qua các sự kiện quốc tế do Thành phố tổ chức; tổ chức các đoàn công tác tham gia các sự kiện tại nước ngoài trong năm 2020.

- Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Thủ đô Hà Nội; các tài liệu tuyên truyền, quảng bá về môi trường, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Thủ đô và thu hút đầu tư nước ngoài.

- Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và Thành phố trong năm 2020.

- Tập trung tuyên truyền về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020; vai trò của Việt Nam khi trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

- Tăng cường phổ biến các cam kết quốc tế đã được ký kết; đẩy mạnh thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của khu vực tư nhân, các hiệp hội, ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ tăng cường cộng tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các văn kiện về biên giới lãnh thổ; đổi mới nội dung và các hình thức truyền thông về biên giới, biển, đảo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Kinh phí thực hiện Kế họạch thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội thuộc nhiệm vụ chi cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020. Thực hiện chế độ báo cáo UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố năm 2020 và giai đoạn 2018 - 2020.

- Chủ trì, tham mưu UBND Thành phố công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, tham mưu UBND Thành phố xây dựng, ban hành Quy hoạch chi tiết hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế và Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng cơ chế định kỳ giao ban báo chí về thông tin đối ngoại Thành phố; tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu, phản bác các quan điểm sai trái về đường lối đối ngoại và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền các vấn đề về nhân quyền, chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia...

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh Thành phố.

- Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại của ngành thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố chỉ đạo, định hướng công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố; chủ động cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của Thủ đô và đất nước trong năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ chế định kỳ giao ban báo chí về thông tin đối ngoại Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020.

- Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã; cộng chức, viên chức, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền của Thành phố. Biên soạn các ấn phẩm tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại ở các địa phương, đơn vị.

3. Các Sở, ban, ngành Thành phố.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 theo các nội dung công việc được nêu tại Mục II của Kế hoạch.

- Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của Thành phố; thông tin các văn bản, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Thành phố và các văn bản pháp lý, tài liệu tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

4. Các cơ quan báo chí Thành phố.

- Tổ chức tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác những thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

- Các kênh thông tin đối ngoại chủ lực của thành phố: Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo An ninh Thủ đô tăng cường thông tin về Thủ độ ra nước ngoài bằng các ngoại ngữ khác (bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) trên báo in, báo điện tử..., chú trọng thông tin đối ngoại trên báo điện tử.

- Báo Kinh tế và Đô thị: Nâng cao chất lượng nội dung, xây dựng các chuyên mục, tăng cường thông tin bằng tiếng Anh trên Chuyên trang Hanoitimes, giới thiệu chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, quảng bá văn hóa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến đông đảo bạn bè quốc tế.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên đài Phát thanh, Truyền hình quốc gia theo Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 về quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

- Đảm bảo thực hiện theo đúng Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

5. UBND các quận, huyện, thị xã.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin đối ngoại năm 2020; chủ động nâng cao chất lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh thông tin đối ngoại, đặc biệt các hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động hòa bình, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị.

 - Phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2020, UBND Thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch (trước ngày 20/6 và 20/11, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chung)./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bộ Thông tin & Truyền thông;

- Thường trực Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- UBND quận, huyện, thị xã;

- Các cơ quan báo chí Thành phố;

- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng: KGVX, TKBT, NC, KT;

- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Ngô Văn Quý

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TIẾN ĐỘ THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch theo số 87/KH-UBND ngày 24/4/2020)

 

TT

Nội dung, quy mô công việc

 

Tiến độ thời gian

Cơ quan phụ trách

Cơ quan phối hợp

Phân công phụ trách

I

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

1

Tuyên truyền đối ngoại của Thành phố trên các phương tiện truyền thông: Kênh truyền hình VTV4, Hệ phát thanh đối ngoại quốc gia (VOV5) và Kênh đối ngoại (VTC10); Chuyên trang Hà Nội của Báo điện tử Vietnamplus (TTXVN); Chuyên trang Thủ đô Hà Nội của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Giám đốc Sở TTTT

2

Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí ngoài nước thông tin về thành phố Hà Nội (Thông tấn xã Việt Nam)

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tấn xã

Việt Nam

Giám đốc Sở

TTTT

3

Duy trì hoạt động của trang tiếng Anh trên cổng giao tiếp điện tử Thành phố và cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (phiên bản tiếng Anh)

Cả năm

- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

- Sở Thông tin và Truyền thông

 

Giám đốc Sở TTTT

4

Kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu, phản bác các quan điểm sai trái, nhất là xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Giám đốc Sở

TTTT

5

Tuyên truyền các sự kiện đối ngoại của Thủ đô và đất nước trong năm 2020; quảng bá về thành phố Hà Nội trên website sự kiện Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2020; tuyên truyền, quảng bá về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; Việt Nam đảm nhận Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc; nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế; về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền...

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Giám đốc Sở

TTTT

6

Tổ chức đoàn cán bộ Thành phố thăm và làm việc tại Campuchia để trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin tuyên truyền với các cơ quan phụ trách báo chí, truyền thông của Phnôm pênh, quảng bá quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Thủ đô.

Quý IV/2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở VHTT, Trung tâm XTĐTTMDL

Giám đốc Sở TTTT

7

Tổ chức xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, cụ thể: ấn phẩm tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới’' (giai đoạn 2016 - 2020); ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền cung cấp cho hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Giám đốc Sở

TTTT

8

Tổ chức đào tạo: Tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ Đài truyền thanh cấp xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách TTĐN sở, ban, ngành, quận, huyên, thị xã (về công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại; thông tin tuyên truyền đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế...).

Quý III, IV/2020

Trung tâm Đào tạo CNTT& Truyền thông, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nội vụ, các Sở, ngành, Phòng VHTT quận, huyện, thị xã và các ĐTT cấp xã

Giám đốc Sở

TTTT

II

SỞ NGOẠI VỤ

 

 

 

 

1

Xuất bản Đặc san song ngữ Đối ngoại Hà Nội và duy trì hoạt động website của Sở

Cả năm

Sở Ngoại vụ

 

Giám đốc Sở Ngoại vụ

2

Hỗ trợ tuyên truyền trên các báo Trung ương phục vụ công tác thông tin đối ngoại

Cả năm

Sở Ngoại vụ

 

Giám đốc Sở Ngoại vụ

3

Duy trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý đối với phóng viên báo chí nước ngoài theo quy định; Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường tuyên truyền về công tác đối ngoại; các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước. Bảo đảm sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cấp, các ngành trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính thống, xử lý hiệu quả những vấn đề ngoại giao phát sinh mang tính nhạy cảm

Cả năm

 

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở

Ngoại vụ

4

Phối hợp xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền đối ngoại, cung cấp thông tin cho các các cơ quan báo, đài tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Thành phố; Phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chuẩn bị, thông tin, các ấn phẩm tuyên truyền cho năm Việt Nam là chủ tịch ASEAN 2020 và Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN lần thứ 8.

Cả năm

 

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở Ngoại vụ

5

Phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh Thành phố

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Giám đốc Sở TTTT

III

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

 

 

 

 

1

Tổ chức tọa đàm giao lưu văn hóa giữa ngành văn hóa, thể thao Thành phố với các tỉnh trong cả nước và một số nước trên thế giới.

Cả năm

Sở Văn hóa và Thể thao

 

Giám đốc Sở

VHTT

2

Triển khai các phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại của ngành văn hóa.

Cả năm

Sở Văn hóa và Thể thao

 

Giám đốc Sở

VHTT

3

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao (phiên bản tiếng Anh).

Cả năm

Sở Văn hóa và Thể thao

 

Giám đốc Sở

VHTT

4

Tổ chức các chương trình giao lưu về thể thao, nghệ thuật với thanh niên quốc tế trên địa bàn Thành phố

Cả năm

Đoàn thanh niên

Sở VHTT

Đoàn thanh niên quốc tế

Giám đốc Sở

VHTT

5

Các hoạt động quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước Việt Nam phát triển năng động, giàu truyền thống văn hóa, hội nhập sâu rộng đến bạn bè quốc tế (in tờ rơi, tờ gấp chuyển ngữ quảng bá văn hóa tại các sự kiện quanh Hồ Gươm).

Cả năm

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở

VHTT

6

Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại, quảng bá về hình ảnh văn hóa, du lịch của Thủ đô Hà Nội đối với các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, du khách và bạn bè quốc tế thông qua tổ chức triển khai các hoạt động: xây dựng và phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền giới thiệu về văn hóa, nếp sống văn minh Thủ đô Hà Nội; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao quốc tế trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cả năm

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở

VHTT

7

Phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh Thành phố

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Giám đốc Sở TTTT

IV

SỞ DU LỊCH

 

 

 

 

1

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, thực hiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2019 - 2024 giữa Thành phố Hà Nội và kênh CNN quốc tế, tiếp tục giới thiệu Hà Nội dựa trên nền tảng về giá trị văn hóa, lịch sử, con người; Thủ đô của Việt Nam, cửa ngõ liên kết tới các điểm đến khác của đất nước.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

2

Triển khai lập đề án lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn tại các quận nội thành, biểu tượng nhận diện phố cổ Hà Nội (trên mặt đất) và 02 làng nghề (Vạn Phúc, Bát Tràng) đã được duyệt theo Kế hoạch 202/KH-UBND ngày 07/11/2016, Thông báo số 1036/TB-UBND ngày 22/10/2018 của UBND Thành phố.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

3

Tiếp tục phối hợp, mở rộng các cơ sở và nội dung thông tin hỗ trợ khách và phát triển du lịch, cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ khách du lịch. Tiếp tục triển khai quy tắc ứng xử văn minh khi đi du lịch ở Hà Nội, góp phần xây dựng môi trường du lịch an ninh, an toàn, thân thiện, văn minh.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

4

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch xây dựng đề án quản lý và phát triển thương hiệu du lịch Thủ đô; tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế chuyên ngành và tổ chức các chương trình quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội tại các thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm của du lịch Thủ đô.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

5

Phối hợp với các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố để kết nối, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch tại thị trường quốc tế và ngược lại như: Tổ chức các đợt làm việc với các đại sứ quán để kết nối, quảng bá, hợp tác du lịch Hà Nội với các nước và ngược lại...

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

6

Phối hợp với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hãng hàng không Việt Nam đón các đoàn FAM là các doanh nghiệp, phóng viên báo chí vào Hà Nội khảo sát các sản phẩm du lịch để quảng bá du lịch Hà Nội, thu hút đầu tư du lịch vào Hà Nội.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

7

Xây dựng và tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các ấn phẩm phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Nội. Tiếp tục triển khai số hóa điểm du lịch của quận, huyện, thị xã trong hệ thống giới thiệu du lịch chung của Thủ đô bằng giao diện ảnh 360, 3D.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

8

Triển khai hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm; kết nối tour, tuyến và tham gia các hoạt động của Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức nhằm thực hiện tốt liên kết phát triển du lịch. Tăng cường phối hợp liên kết ngành, liên kết quốc gia, liên kết với các tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch.

Cả năm

Sở Du lịch

 

Lãnh đạo Sở Du lịch

9

Phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh Thành phố.

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị liên quan

Giám đốc Sở

TTTT

V

SỞ TÀI CHÍNH

 

 

 

 

1

Phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố năm 2020 theo quy định.

Cả năm

Sở Tài chính

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông

Giám đốc Sở

Tài chính

2

Phối hợp các cơ quan, đơn vị giải quyết, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định đối với những trường hợp có khó khăn, vướng mắc về kinh phí trong quá trình thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020.

Cả năm

Sở Tài chính

Các cơ quan liên quan

Giám đốc Sở

Tài chính

VI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

 

1

Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền những thành tựu đạt đươc của đất nước và Thủ đô trong các dịp lễ kỷ niệm và sự kiện quan trọng trong năm 2020

Cả năm

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

2

Tham gia, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm thương mại quốc tế; tham gia trưng bày sản phẩm hàng hóa tại hội chợ, triển lãm; in các ấn phẩm, tờ rời... phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá thuộc lĩnh vực của ngành; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô đến các nước trên thế giới; tích cực tuyên truyền và quảng bá hình ảnh Thủ đô thông qua các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Sở.

Cả năm

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

3

Cung cấp thông tin về tình hình hợp tác quốc tế giữa Hà Nội và các nước trên thế giới trong lĩnh vực công thương; tuyên truyền phổ biến các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Cả năm

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

4

Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thông tin báo chí và dư luận nước ngoài đề cập đến thành phố Hà Nội, ngành công thương để từ đó kịp thời phản bác những thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình phát triển của ngành công thương, đặc biệt là những thông tin về thị trường, sản phẩm, môi trường đầu tư và hội nhập quốc tế của Thành phố.

Cả năm

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

5

Nâng cao chất lượng website của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở trong việc cập nhật thông tin về Thủ đô và các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Thành phố.

Cả năm

Sở Công thương

 

Giám đốc Sở Công thương

VII

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

1

Dự án Giao thông đô thị bền vững Hà Nội

Cả năm

Sở Giao thông Vận tải

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở GTVT

2

Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA

Cả năm

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật

Bản (JICA), Sở

Giao thông Vận tải

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở

GTVT

3

Dự án SOLUTIONS plus - Dự án nghiên cứu về khí hậu môi trường và năng lượng

Cả năm

Sở Giao thông Vận tải

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Sở GTVT

VIII

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

1

Hợp tác Ngân hàng Thế giới trong công tác hỗ trợ các cơ quan Thành phố tăng cường năng lực quản lý, cải thiện chất lượng không khí; hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng mô hình quản lý chất lượng không khí, từ đó xây dựng Kế hoạch hành động tổng thể về quản lý chất lượng không khí, giảm phát thải nhà kính cho Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở

TNMT

2

Hợp tác tổ chức ICLEI trong khuôn khổ Dự án Cam kết thành phố tham vọng: Tiếp tục triển khai dự án thí điểm phát thải cacbon thấp; tổ chức các Hội thảo, Hội nghị tham vấn cộng đồng về kế hoạch hành động phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và môi trường Thành phố.

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở

TNMT

3

Hợp tác Tổ chức C40: Xây dựng các kế hoạch cụ thể giảm khí nhà kính cho Thành phố, giảm thiểu tác động của biến đối khí hậu cho Hà Nội;

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở

TNMT

4

Hợp tác Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ): Tổ chức các khóa tập huấn tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý về chất lượng không khí dựa trên các đánh giá về nhu cầu và năng lực; ứng dụng công nghệ khoa học trong việc kiểm kê khí thải và quản lý chất lượng không khí; hỗ trợ kỹ thuật cải tiến cơ sở dữ liệu và xây dựng đề xuất cải tiến khung pháp lý quản lý chất lượng không khí.

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở TNMT

5

Tổ chức các đoàn công tác nước ngoài: Thăm và làm việc với một số Viện nghiên cứu tại các nước Bắc Âu để chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu các nội dung trong lĩnh vực cải thiện chất lượng không khí; tham gia các Diễn đàn, các khóa đào tạo về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu theo lời mời từ các nước bạn.

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở

TNMT

6

Phối hợp Cơ quan Phát triển Pháp AFD đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, vận hành các trạm quan trắc không khí; ứng dụng các công nghệ hiện đại xử lý dữ liệu quan trác môi trường cho thành phố Hà Nội nhằm xây dựng bộ máy quản lý, xây dựng kế hoạch hành động cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở

TNMT

7

Hợp tác vùng Ile-de-France xây dựng kế hoạch truyền thông trên nhiều nền tảng khác nhau (website, ứng dụng di động, bảng thông tin...), xây dựng các kế hoạch ứng phó trong thời điểm ô nhiễm, nội dung cảnh báo, khuyến cáo tới cộng đồng.

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở

TNMT

8

Hợp tác Công ty TNHH Phát triển THT tiếp nhận tài trợ hệ thống quan trắc không khí (24 trạm cảm biến).

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Giám đốc Sở TNMT

IX

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

 

 

1

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc; tuyên truyền sâu rộng về năm Chủ tịch ASEAN 2020 vủa Việt Nam và việc Việt Nam đắc cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021...

Cả năm

Công an thành phố Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

2

Phối hợp Sở Ngoại vụ kịp thời cung cấp thông tin quốc tế, quan điểm của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Cả năm

Công an thành phố Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

3

Tham mưu UBND Thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người” (Quyết định số 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

Cả năm

Công an thành phố Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

4

Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền thông qua Báo An ninh Thủ đô, Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc, Trang thông tin điện tử của Công an Thành phố.

Cả năm

Công an thành phố Hà Nội

Báo An ninh Thủ đô, Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc, Trang thông tin điện tử của Công an

Thành phố

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

5

Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cán bộ làm công tác tuyên truyền, công tác quản lý báo chí của Công an Thành phố.

Cả năm

Công an thành phố Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

X

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

 

 

 

 

1

Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Thủ đô Hà Nội. Tập trung xây dựng các ấn phẩm, tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Thủ đô và thu hút đầu tư nước ngoài.

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các , đơn vị liên quan

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

2

Tổ chức quản lý, vận hành cổng thông tin Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội nhằm quảng bá hình ảnh Thành phố; Cung cấp các thông tin hữu ích về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh, tiềm năng du lịch của Thủ đô với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các , đơn vị liên quan

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

3

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các chương trình, sự kiện trong nước và ngoài nước.

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các , đơn vị liên quan

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

4

Xây dựng, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại các chương trình, sự kiện trong nước và ngoài nước đáp ứng yêu cầu Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại hằng năm của Thành phố

Cả năm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các Sở, ban, ngành và các , đơn vị liên quan

Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDL

5

Phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh Thành phố.

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

XI

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ

 

 

 

1

Tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; về các ngày lễ lớn và dịp kỷ niệm quan trọng; về kết quả công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô trên trang thông tin điện tử và Bản tin Hữu nghị và Hợp tác của Liên hiệp và trên các cơ quan thông tấn, báo chí của Thủ đô

Cả năm

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố

2

Xuất bản Bản tin “Hữu nghị và hợp tác” song ngữ định kỳ hàng tháng từ số 176 đến 188

Cả năm

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố

3

Tổ chức tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân và nghe nói chuyện thời sự cho các hội viên

Cả năm

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố

4

Tổ chức các hoạt động thường niên như: Du xuân hữu nghị, Chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á, Giải Quần vợt hữu nghị, Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 - vì hòa bình... và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn.

Cả năm

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố

5

Làm tốt vai trò cầu nối để vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ góp phần cải thiện đời sống văn hóa xã hội của các khu vực ngoại thành Hà Nội.

Cả năm

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố

XII

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI

 

 

 

1

Xuất bản Bản tin “Hà Nội hội nhập và Phát triển”

Cả năm

Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội

Hà Nội

Các cơ quan,  đơn vị liên quan

 

2

Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học, trao đổi, đào tạo cán bộ và thông tin kinh tế - xã hội theo quy định.

Cả năm

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi