Kế hoạch 78/KH-UBND Hà Nội thực hiện Hiệp định Việt Nam và EU về thực thi Luật Lâm nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 78/KH-UBND

Kế hoạch 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:78/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:13/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 78/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH
Thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản
(VPA/FLEGT) trên địa bàn thành phố Hà Nội

___________________

 

Thực hiện Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT), UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (viết tắt là Hiệp định VPA/FLEGT) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nâng cao hiệu quả quản lý gỗ và lâm sản; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng cao thu nhập cho các hộ, cơ sở trồng rừng, chế biến và kinh doanh lâm sản trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu:

- Triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác phổ biến tuyên truyền về Hiệp định

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định VPA/FLEGT cho các đối tượng có liên quan (nhân dân, các hộ gia đình trồng rừng, cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, thủ công mỹ nghệ, các hiệp hội, làng nghề, hợp tác xã, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội) thông qua các phương tiện truyền thông, chương trình phát thanh truyền hình, các trang thông tin điện tử, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung Hiệp định VPA/FLEGT.

- Biên soạn các tài liệu phổ biến, tuyên truyền về Hiệp định VPA/FLEGT với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phù hợp với nhận thức và trình độ của các đối tượng có liên quan về nội dung của Hiệp định, để hiểu rõ, hiểu đúng về Hiệp định, từ đó giúp việc thực thi Hiệp định hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thiết lập đầu mối thông tin về Hiệp định VPA/FLEGT, xây dựng dữ liệu điện tử công bố thông tin về Hiệp định VPA/FLEGT và các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS).

- Tổ chức thực hiện công bố thông tin theo cam kết tại Phụ lục VIII về công bố thông tin của Hiệp định VPA/FLEGT nhằm đảm bảo việc thực thi Hiệp định được minh bạch, rõ ràng và hiệu quả.

 2. Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật

- Tổ chức thực hiện các cam kết của Hiệp định VPA/FLEGT, Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS).

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và truy xuất nguồn gốc gỗ; Quản lý xuất, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, mua sắm công liên quan đến gỗ và sản phẩm gỗ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Định kỳ rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật được dẫn chiếu trong Phụ lục II và Phụ lục V của Hiệp định VPA/FLEGT, theo cam kết tại Phụ lục IX của Hiệp định.

3. Cải thiện hạ tầng kỹ thuật để vận hành Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm phân loại doanh nghiệp điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu vi phạm pháp luật lâm nghiệp và hệ thống cấp phép FLEGT điện tử theo quy định.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống cấp phép FLEGT điện tử kết nối với Hệ thống Hải quan một cửa quốc gia Việt Nam (NSW) và Hệ thống phân loại doanh nghiệp theo quy định.

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thực hiện Hệ thống VNTLAS và cơ chế cấp phép FLEGT.

- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong việc xác định tên gỗ (tên khoa học và tên thương mại), xây dựng hệ thông mã vạch, mã số, xác minh và truy xuất nguồn gốc gỗ.

4. Nâng cao năng lực thực thi Hiệp định VPA/FLEGT

- Điều tra đánh giá năng lực, thách thức và xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực thực thi Hiệp định VPA/FLEGT.

- Soạn thảo tài liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đối tượng liên quan, bao gồm: các cơ quan quản lý nhà nước (kiểm lâm, hải quan, cơ quan cấp phép FLEGT), các hiệp hội gỗ, doanh nghiệp, làng nghề, tổ chức, hộ gia đình trồng rừng, cơ sở chế biến, xuất nhập khẩu gỗ, sản phẩm gỗ, lâm sản và thủ công mỹ nghệ, về các yêu cầu và quy định của Hệ thống VNTLAS và cấp phép FLEGT.

5. Quản lý, giám sát và đánh giá thực thi Hiệp định VPA/FLEGT

- Tăng cường năng lực cho Cơ quan xác minh, Cơ quan cấp phép FLEGT, công tác kỹ thuật nhằm hỗ trợ thực thi hiệu quả Hiệp định VPA/FLEGT.

- Hỗ trợ giám sát và đánh giá việc thực thi Hiệp định VPA/FLEGT.

- Đánh giá tác động của Hiệp định VPA/FLEGT đối với thị trường xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành chế biến gỗ xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển bền vững ngành chế biến gỗ

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu, sử dụng nguyên liệu hợp pháp; Xây dựng và quảng bá thương hiệu, Hệ thống VNTLAS, giấy phép FLEGT và chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Rà soát, tiếp tục hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xuất xứ, bảo vệ môi trường...) phù hợp với Hiệp định VPA/FLEGT và các cam kết quốc tế khác, để hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp chế biến gỗ, sản phẩm gỗ và bảo vệ người tiêu dùng.

- Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và các hộ gia đình trồng rừng nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của Hiệp định VPA/FLEGT, tận dụng cơ hội và lợi ích từ Hiệp định VPA/FLEGT để phát triển bền vững.

- Xây dựng các vùng kinh doanh, chế biến gỗ gắn với các làng nghề truyền thống; Khu nguyên liệu gỗ rừng trồng có giá trị cao; Áp dụng thương mại điện tử cung ứng gỗ nguyên liệu gắn kết với cơ sở chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu.

7. Tăng cường hợp tác thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản

- Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xác minh, xử lý các hành vi gian lận xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

- Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp, tổ chức học tập kinh nghiệm trồng rừng, sản xuất, chế biến, kinh doanh gỗ và lâm sản.

- Nắm bắt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, khuyến khích phát triển nguồn nguyên liệu gỗ và các sản phẩm gỗ, lâm sản nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp.

- Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển thị trường lâm sản, đầu tư phát triển về trồng rừng, chế biến lâm sản, nâng cao hiệu quả quản trị rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, ĐƠN VỊ

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là cơ quan Thường trực, chủ trì phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Hiệp định VPA/FLEGT cho các đối tượng có liên quan (nhân dân, các hộ gia đình trồng rừng, cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, thủ công mỹ nghệ, các hiệp hội, ngành nghề, hợp tác xã, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý) thông qua các phương tiện truyền thông, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết để triển khai thực thi hiệu quả Hiệp định VPA/FLEGT.

- Nâng cao năng lực thực thi Hiệp định VPA/FLEGT: Soạn thảo các tài liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đối tượng liên quan, nâng cao công tác quản lý, trình độ sản xuất chế biến, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm gỗ và lâm sản. Tổ chức thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm quản lý, sản xuất chế biến lâm sản tại một số tỉnh.

- Tăng cường công tác phối hợp bảo vệ rừng giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các cơ quan liên quan trên dịa bàn Thành phố và các tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng và quản lý lâm sản.

- Hỗ trợ xây dựng khu sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng, có giá trị kinh tế cao làm nguồn giống cây lâm nghiệp thay thế các diện tích rừng hiện đang trồng cây có giá trị kinh tế thấp, thành rừng giá trị kinh tế cao hơn, nâng cao chất lượng, cải thiện nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp theo quy định.

- Tham mưu, xây dựng các chính sách hỗ trợ trồng rừng, sản xuất, chế biến lâm sản nhằm nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ theo quy định.

- Tổ chức các hội nghị, tập huấn về liên kết giữa trồng rừng (nguyên liệu đầu vào), sản xuất, chế biến, thị trường tiêu thụ và quảng bá sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ theo quy định.

- Rà soát, tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, truy xuất nguồn gốc gỗ, quản lý xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, mua sắm công liên quan đến gỗ và sản phẩm gỗ.

2. Sở Tài chính

Tham mưu UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và theo chế độ quy định hiện hành của nhà nước.

3. Sở Công Thương

- Phối hợp tuyên truyền phổ biến thông tin về Hiệp định VPA/FLEGT cho các đối tượng liên quan trên địa bàn Thành phố về các cam kết cụ thể của Hiệp định nhằm đảm bảo hiểu rõ, hiểu đúng, thực thi Hiệp định minh bạch từ đó giúp việc thực hiện Hiệp định hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện theo quy định Đề án: “Đẩy mạnh xuất khẩu của thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” và Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng năm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá, kết nối phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu, sử dụng nguyên liệu hợp pháp; xây dựng và quảng bá thương hiệu thị trường gỗ và sản phẩm gỗ Hà Nội, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

5. Cục Hải quan thành phố Hà Nội:

- Xây dựng và vận hành hệ thống cấp phép FLEGT điện tử kết nối với hệ thống Hải quan một cửa quốc gia Việt Nam (NSW) và hệ thống phân loại doanh nghiệp.

- Tăng cường hợp tác, phối hợp trong lĩnh vực hải quan, trong nước và quốc tế, kịp thời trao đổi thông tin, phát hiện ngăn chặn, phối hợp xác minh, xử lý các hành vi gian lận xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

- Kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp tạm nhập, tái xuất những sản phẩm, bán sản phẩm từ gỗ không có nguồn gốc từ Việt Nam và gắn mác nguồn gốc từ Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ 3.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương liên quan kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất lâm nghiệp của các chủ rừng, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất lâm nghiệm sai mục đích, mua bán, chuyển nhượng đất lâm nghiệp trái phép theo đúng quy định của pháp luật.

- Đôn đốc các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; cho thuê đất lâm nghiệp gắn với giao rừng, cho thuê môi trường rừng, để chủ rừng chủ động quản lý, sử dụng theo quy định.

- Tham gia phối hợp giải quyết tranh chấp địa giới hành chính về ranh giới đất lâm nghiệp, đất có rừng tại các địa phương và các chủ rừng có liên quan theo quy định.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Hiệp định VPA/FLEGT theo chức năng nhiệm vụ quy định.

- Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp cho các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản theo thẩm quyền.

8. Sở Ngoại vụ

Hướng dẫn các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân các thủ tục liên quan đến chính sách, thủ tục xuất nhập cảnh trong quá trình thực thi Hiệp định VPA/FLEGT theo quy định.

9. Công an thành phố Hà Nội

- Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng. Nắm chắc tình hình, sớm phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm luật Lâm nghiệp, đặc biệt là các vụ cố ý đốt rừng, phá rừng, khai thác rừng trái phép.

- Tăng cường kiểm tra, phối hợp xác minh và trao đổi thông tin nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi gian lận xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

- Chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm và chủ rừng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, tập trung công tác tập huấn nghiệp vụ, diễn tập tình huống, đồng thời kiểm tra đôn đốc việc xây dựng, thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy tại các địa phương như huy động lực lượng, phương tiện công cụ hỗ trợ khi xảy ra cháy rừng.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới.

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định VPA/FLEGT cho các đối tượng liên quan (nhân dân, các hộ gia đình trồng rừng, cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, thủ công mỹ nghệ, các hiệp hội, ngành nghề, hợp tác xã, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội) thông qua các phương tiện truyền thông.

11. UBND các quận, huyện, thị xã.

- Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện: Các quy định về quyền sử dụng đất, sử dụng rừng, quản lý, môi trường và xã hội; chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích sử dụng khác; quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm; các quy định về xử lý gỗ, lâm sản tịch thu theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, thực thi Hiệp định VPA/FLEGT trên các phương tiện thông tin của địa phương để nhân dân biết thực hiện.

(Có phụ lục nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch)

IV. NGUỒN KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí: Ngân sách thành phố Hà Nội.

2. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật. Gửi báo cáo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15 tháng 11 hàng năm tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung) xem xét, chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thường trực Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);

- Các đ/c PCT UBND Thành phố;

- Các sở, ban, ngành TP;

- UBND Các quận, huyện,thị xã;

- VPUB: CVP, các PCVP: V.T.Anh, P.V.Chiến, KT, ĐT, TKBT;

- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sửu

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VPA/FLEGT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của UBND Thành phố)

 

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Hiệp định VPA/FLEGT cho các đối tượng liên quan (nhân dân, các hộ gia đình trồng rừng, cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, thủ công mỹ nghệ, các hiệp hội, làng nghề, hợp tác xã, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý) nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới

Hàng năm

2

Nâng cao năng lực thực thi Hiệp định VPA/FLEGT: Soạn thảo các tài liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đối tượng liên quan, nâng cao công tác quản lý, trình độ sản xuất, chế biến, chất lượng sản phẩm gỗ và lâm sản. Tổ chức thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm sản xuất chế biến gỗ và lâm sản tại một số tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các tỉnh

Hàng năm

3

Tăng cường công tác phối hợp bảo vệ rừng giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng và quản lý lâm sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

Hàng năm

4

Điều tra khảo sát xây dựng khu sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng, có giá trị kinh tế cao làm nguồn giống trồng thay thế diện tích rừng hiện đang trồng bằng cây trồng giá trị kinh tế thấp, thành rừng giá trị kinh tế cao, nâng cao chất lượng, cải thiện nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

Hàng năm

5

Xây dựng các chính sách hỗ trợ trồng rừng, sản xuất, chế biến lâm sản nhằm nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Rà soát, tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, truy xuất nguồn gốc gỗ, quản lý xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, mua sắm công liên quan đến gỗ và sản phẩm gỗ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

Hàng năm

6

Điều tra khảo sát thực trạng, đẩy mạnh mô hình liên kết trong sản xuất kinh doanh từ trồng rừng (nguyên liệu đầu vào), chế biến, thị trường tiêu thụ và quảng bá sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ, nâng cao giá trị sản phẩm lâm nghiệp đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

Hàng năm

7

- Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng. Nắm chắc tình hình, sớm phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm luật Lâm nghiệp, đặc biệt là các vụ cố ý đốt rừng, phá rừng, khai thác rừng trái phép.

- Tăng cường kiểm tra, phối hợp xác minh và trao đổi thông tin nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi gian lận xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

- Chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm và chủ rừng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, tập trung công tác tập huấn nghiệp vụ, diễn tập tình huống, đồng thời kiểm tra đôn đốc việc xây dựng, thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy tại các địa phương như huy động lực lượng, phương tiện công cụ hỗ trợ khi xảy ra cháy rừng.

Công an thành phố Hà Nội

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

Hàng năm

8

Kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất lâm nghiệp của các chủ rừng, các tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất lâm nghiệm sai mục đích, mua bán, chuyển nhượng đất lâm nghiệp trái quy định của pháp luật; Đẩy nhanh tiến độ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; cho thuê đất lâm nghiệp gắn với giao rừng, cho thuê môi trường rừng, để chủ rừng chủ động quản lý, sử dụng theo quy định; Phối hợp giải quyết tranh chấp địa giới hành chính về ranh giới đất lâm nghiệp, đất có rừng tại các địa phương và các chủ rừng có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

Hàng năm

9

Phối hợp tuyên truyền phổ biến thông tin về Hiệp định VPA/FLEGT cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục thực hiện đề án: “Đẩy mạnh xuất khẩu của Thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” và Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội hàng năm.

Sở Công Thương

Các sở, ngành,

UBND quận, huyện, thị xã; Đài phát thanh và truyền hình, Báo Hà Nội Mới

Hàng năm

10

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá, kết nối phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu, sử dụng nguyên liệu hợp pháp; xây dựng và quảng bá thương hiệu thị trường gỗ và sản phẩm gỗ Hà Nội, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

Hàng năm

11

Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Hiệp định VPA/FLEGT theo chức năng nhiệm vụ quy định. Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp cho các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản theo thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

Hàng năm

12

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực), Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và theo chế độ nhà nước quy định.

Sở Tài chính

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

Hàng năm

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi