Công văn 394/LĐTBXH-HTQT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo hoạt động về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 394/LĐTBXH-HTQT

Công văn 394/LĐTBXH-HTQT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo hoạt động về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:394/LĐTBXH-HTQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành:29/01/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao , Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 394/LĐTBXH-HTQT
V/v:Báo cáo hoạt động về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015
 
 
Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
 
Để chuẩn bị cho cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập quốc tế dự kiến vào cuối tháng 1/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo về các hoạt động hội nhập quốc tế năm 2014 trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.
Báo cáo này được xây dựng dựa trên báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 (Nghị quyết 31) của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 (Nghị quyết 22) của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế của các cơ quan: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
I. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế năm 2014
1. Thông tin tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách hội nhập
Về cơ bản, các Bộ đều chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết 22 và Nghị quyết 31 và các thông tin về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực mình quản lý.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tổ chức quán triệt phổ biến, tuyên truyền rộng rãi và sâu rộng nội dung của Nghị quyết 22 và Nghị quyết 31, các yêu cầu hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức, phương hướng, nhiệm vụ trọng yếu của hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội đến cán bộ, công chức các đơn vị trong Bộ, ngành lao động thương binh và xã hội và Bảo hiểm xã hội.
Ủy ban Dân tộc đã Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc về hội nhập quốc tế giai đoạn 2014-2020 và đang cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch để triển khai. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đang hoàn thiện Chương trình hành động về hội nhập quốc tế 2014-2020.
Về quảng bá chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” đến các đối tác, cộng đồng quốc tế và tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thông tin về Việt Nam tới các nước trên thế giới: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tổ chức và tham gia các cuộc hội nghị, hội thảo về hội nhập quốc tế và quan hệ đối tác nhằm tăng cường việc tuyên truyền rộng rãi các nội dung trên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ trì tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa đối ngoại lớn ở nước ngoài gồm các chương trình văn hóa nghệ thuật, các Tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, lễ hội văn hóa...
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Chương trình hành động thông tin đối ngoại 2014-2020 và Kế hoạch thông tin đối ngoại 2015-2017. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện bản tin tổng hợp báo chí và dư luận quốc tế hàng tháng về các lĩnh vực lao động và xã hội nhằm nắm bắt kịp thời các dư luận có liên quan đến lĩnh vực của ngành và có phương án xử lý. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về khả năng tác động tiêu cực của Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, xã hội và tích cực chuẩn bị xây dựng các biện pháp khắc phục.
2. Xây dựng thể chế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế
Với vai trò là cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban chỉ đạo quốc gia đề xuất các nội dung triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo liên ngành, chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Quyết định quy định tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo và triển khai các hoạt động được giao.
Các cơ quan đã cử cán bộ tham gia nhóm công tác xây dựng Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và góp ý xây dựng cho dự thảo Chiến lược.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chú trọng đẩy mạnh công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức thông qua tổ chức và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về hội nhập quốc tế, kỹ năng đàm phán.
3. Các hoạt động hội nhập quốc tế
3.1. Xây dựng các đề án hội nhập
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hai chiến lược: Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đã xin ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan. Do việc xây dựng Chiến lược hội nhập quốc tế cần phải thực hiện song song với xây dựng chiến lược của ngành cũng như đòi hỏi phải có quá trình tham vấn với các Bộ, ngành liên quan do lĩnh vực lao động và xã hội rất rộng, vì vậy dự kiến đến cuối năm 2015 dự thảo mới hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tham vấn với các cơ quan Liên hợp quốc nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch thực hiện các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các tổ chức khác thuộc hệ thống Liên hợp quốc trong lĩnh vực lao động - xã hội giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến 2030.
- Với chức năng là đầu mối chủ trì của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan tham gia trụ cột Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam triển khai xây dựng đề án về Hợp tác ASEAN sau năm 2015 của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014-2015, thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa ASEAN.
3.2. Tham gia các thể chế đa phương
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động, tích cực tham gia vào các diễn đàn liên quan mà Việt Nam tham gia làm thành viên trong các khuôn khổ APEC, Diễn đàn ASEM, ASEAN, ILO, UNESCO. BHXH Việt Nam đang chuẩn bị để gia nhập Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế vào năm 2015. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ trì lập hồ sơ ghi danh 3 hạng mục của Việt Nam vào Danh mục Di sản Văn hóa, Thiên nhiên Thế giới.
Tóm lại, trong năm 2014, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 22 và Nghị quyết 31, các Bộ ngành thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và giáo dục đã tích cực triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế theo chức năng nhiệm vụ của mình, đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiều công việc cần được triển khai khẩn trương hơn, đặc biệt là cần tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành.
II. Phương hướng và đề xuất công tác hội nhập quốc tế năm 2015
1. Tiếp tục kiện toàn thể chế
Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo tổ chức xây dựng kế hoạch, hoàn thiện thể chế, bộ máy.
2. Triển khai các đề án hội nhập và các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 31
Các Bộ, ngành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Chương trình hành động Hội nhập quốc tế của Bộ, ngành đến năm 2020, hoàn thiện dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ các Chiến lược về hội nhập quốc tế của ngành theo kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, trong đó ưu tiên việc gia nhập Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) và đánh giá việc thực hiện Chương trình khung hợp tác quốc gia giữa Việt Nam và ILO về việc làm bền vững giai đoạn 2012-2016.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết 22 và Nghị quyết 31, các yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội đến cán bộ, công chức các đơn vị trong Bộ, ngành và chính quyền địa phương, nhấn mạnh nội dung việc làm bền vững và an sinh xã hội.
- Ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động về hội nhập quốc tế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các tổ chức khác thuộc hệ thống Liên hợp quốc trong lĩnh vực lao động - xã hội giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến 2030.
- Xây dựng và triển khai Đề án Hợp tác ASEAN sau năm 2015.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
- Tiếp tục tăng cường hội nhập quốc tế, phát triển các mối quan hệ, chủ động tham gia và đóng vai trò tích cực trong các hoạt động hợp tác đa phương và song phương với các tổ chức an sinh xã hội thuộc các quốc gia thành viên ASEAN và các quốc gia có hệ thống an sinh xã hội phát triển trên thế giới.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm y tế; tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế tới thăm và trao đổi kinh nghiệm; tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài trong khuôn khổ các thỏa thuận quốc tế và hoạt động đào tạo quốc tế, nâng cao năng lực cán bộ.
- Thực hiện các dự án do đối tác nước ngoài tài trợ.
- Đào tạo cho cán bộ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về tiếng Anh, kiến thức và kỹ năng hội nhập.
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xây dựng Đề án tăng cường tham gia các cơ chế hợp tác giải quyết vấn đề môi trường trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA)
3. Thông tin tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách hội nhập
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi và sâu rộng nội dung của Nghị quyết 22 và Nghị quyết 31, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ, ngành, gắn với hợp tác đa phương và song phương và có sự kết nối giữa trung ương và địa phương.
4. Xây dựng cơ chế phối hợp
Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các cơ quan chỉ đạo, các cơ quan thành viên trong Ban Chỉ đạo liên ngành, giữa trung ương và địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao về hội nhập quốc tế.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Quý Cơ quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT (TH).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi