Tra cứu Công văn về Ngoại giao

Có tất cả 1.041 văn bản: Ngoại giao
1021

Công văn 0622/BTM-PC của Bộ Thương mại về việc cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2007
1022

Công văn 374/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2007
1023

Công văn 2948/CV/NG-LS của Bộ Ngoại Giao về việc quy định của Trung Quốc về đăng ký cư trú cho các học viên nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 07/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
1024

Công văn 2811/CV/NG-LS của Bộ Ngoại Giao về việc thủ tục hộ chiếu

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 28/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
1025

Công văn 1272/CV/NG/LPQT của Bộ ngoại giao về việc thông báo ngày hiệu lực của Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 12/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
1026

Công văn 702/LS/XNC của Bộ ngoại giao về việc các nước EU biệ soạn thông tin chung về cấp thị thực

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 11/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
1027

Công văn 1116/CV/NG/LS của Bộ ngoại giao về việc yêu cầu về ảnh để làm hộ chiếu mẫu mới có in phun ảnh

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 26/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
1028

Công văn 947-CV/NG/LPQT của Bộ Ngoại giao về việc thông báo ngày Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội hồ tiêu quốc tế

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 13/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
1029

Công văn 1039/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điểm 6, phần II Thông tư liên bộ số 04/TTLB

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 21/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2005
1030

Công văn số 336/LS/XNC của Cục Lãnh sự về việc quy định mới của Anh về cấp thị thực

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 08/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
1031

Công văn 252/CV/NG-LS của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 14/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý và ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và cư trú trái phép của Công dân Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2005
1032

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân

Lĩnh vực: Ngoại giao;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2010
1033

Thoả thuận tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp để thực hiện dự án Hỗ trợ hiện đại hoá ngành công chứng Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
1034

Công văn 2050/LS-XNC của Bộ Ngoại giao về việc thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 08/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
1035

Thoả thuận 46/LPQT giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà hồi giáo Pa-ki-xtan về việc thành lập Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Pa-ki-xtan

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 28/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
1036

Công văn 1734/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 03/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
1037

Công văn 5233/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Ban Biên giới của Chính phủ về Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 01/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
1038

Công văn 3463/TM/CA-TBD của Bộ Thương mại về việc báo cáo quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Cămpuchia

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
1039

Hướng dẫn 593/NG-UBNV của Bộ Ngoại giao về việc tạm thời thi hành Điều 2, Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
1040

Thông tư liên tịch 04/TTLB của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam, tái xuất khẩu và chuyển nhượng những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2008
Vui lòng đợi