Danh mục

Tra cứu Công văn về Ngoại giao

Có tất cả 1.041 văn bản: Ngoại giao
81

Công văn 4219/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả chuyến thăm và làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Bỉ và EU

Ban hành: 09/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2018
82

Thông báo 22/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 (International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling systems on Ships, 2001)

Ban hành: 17/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
83

Thông báo 23/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons)

Ban hành: 17/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
84

Thông báo 20/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization)

Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
85

Thông báo 19/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định hợp tác vùng châu Á - Thái Bình Dương về nghiên cứu, phát triển và đào tạo liên quan đến khoa học và công nghệ hạt nhân năm 2017 (Regional Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology)

Ban hành: 29/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
86

Thông báo 17/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định Tổ chức Hợp tác rừng châu Á (Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation Organization - AFoCO)

Ban hành: 29/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
87

Thông báo 12/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua Bưu chính (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (Postal Payment Services Agreement)

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
88

Thông báo 10/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư Bổ sung lần thứ Chín đối với Hiến chương Liên minh Bưu chính Thế giới (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (Ninth Additional Procotol to the Constitution of the Universal Postal Union)

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
89

Thông báo 08/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực Thể lệ chung của Liên minh Bưu chính Thế giới 2016 (General Regulations of the Universal Postal Union)

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
90

Thông báo 07/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiến chương Liên minh Bưu chính Thế giới 2016 (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (Constitution of the Universal Postal Union)

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
91

Thông báo 06/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước Minamata về Thủy ngân (Minamata Convention on Mercury)

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
92

Thông báo 13/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua Bưu chính (Đại hội lần thứ 26 Liên minh Bưu chính Thế giới) (Final Protocol to the Postal Payment Services Agreement)

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
93

Thông báo 11/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới 2016 (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (Universal Postal Covention)

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
94

Thông báo 05/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
95

Thông báo 09/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư bổ sung lần thứ Nhất đối với Thể lệ chung của Liên minh Bưu chính Thế giới 2016 (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (First Additional Protocol of General Regulations of the Universal Postal Union)

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
96

Thông báo 14/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới (Đại hội lần thứ 26 Liên minh Bưu chính Thế giới) (Final Procotol to the Universal Postal Convention)

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2018
97

Thông báo 02/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và Nghị định thư kèm theo

Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
98

Thông báo 01/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về Hợp tác Kỹ thuật năm 2016

Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2018
99

Thông báo 04/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về Hợp tác phát triển trong Chương trình hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2017 - 2020

Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
100

Thông báo 03/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về "Dự án xây dựng nhà Quốc hội Lào"

Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
Vui lòng đợi