Văn bản UBND lĩnh vực Ngoại giao

Có tất cả 57 văn bản: Ngoại giao
41

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2016
42

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 30/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
43

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 16/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
44

Quyết định 1403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2015
45

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 19/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2015
46

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2017
47

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 13/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
48

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành "Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai"

Ban hành: 16/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
49

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 10/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2017
50

Quyết định 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
51

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2017
52

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 28/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
53

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 05/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
54

Quyết định 60/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 22/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
55

Chỉ thị 35/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc về tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2011
56

Quyết định 1181/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chi tiêu tiếp khách trong nước

Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
57

Quyết định 56/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2009
Vui lòng đợi